Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szolgáltatásbiztonságra tervezés labor

  A tantárgy angol neve: Design for Dependability Laboratory Exercises

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. augusztus 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Szolgáltatásbiztos rendszertervezés szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM236 2 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Horváth Ákos,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimim236
  4. A tantárgy előadója
  dr. Bartha Tamás
  egyetemi docens
  MIT
  Micskei Zoltántanársegéd
  MIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Szolgáltatásbiztonságra tervezés
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs.
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja azoknak az eszközöknek és módszereknek a bemutatása, amelyek lehetővé teszik szolgáltatásbiztos rendszerek modellezését, megbízhatósági analízisét, tesztelését és teljesítményelemzését.
  8. A tantárgy részletes tematikája A laboratórium a következő témakörökben kínál méréseket:
  • Architektúra modellezés és konfiguráció generálás.
  • Mesterséges terhelés generálása teljesítményelemzéshez. Teljesítményjellemzők kiválasztása az adott informatikai infrastruktúrához.
  • Nagy rendelkezésre állást biztosító szolgáltatás-átvételi fürtök vizsgálata.
  • Modellezés alkalmazása a megbízhatósági vizsgálatok során. Hibafák, Markov láncok és sztochasztikus Petri hálók. Érzékenységvizsgálat, architektúra alternatívák összehasonlítása.
  • Szoftver hibatűrő komponensek hatékonyságának vizsgálata hibainjektálással. Mérési eredmények statisztikai kiértékelése.
  • Szolgáltatásbiztonsági benchmarkok futtatása. Benchmark eredmények vizsgálata intelligens adatfeldolgozási módszerek segítségével.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratórium.

  9 laboratóriumi mérési alkalom (közös technológiai ismertető, 7 hallgatói mérési alkalom, 1 pótmérés). 3 óra/hét.

  10. Követelmények A szorgalmi időszakban: A félévközi ellenőrzés módja a laboratóriumi mérési feladatok sikeres elvégzése.
  • Minden laboratóriumi mérést külön jeggyel értékelünk, mely a laboratóriumi tevékenység és a jegyzőkönyv együttes értékeléséből adódik. A félévközi jegy a méréseken szerzett jegyek átlaga.
  • A félévközi jegy megszerzéséhez minden mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni!
  • Csak olyan mérésre kapható érdemjegy,
  • amelyen a Hallgató részt vesz,
  • a mérés elején kiadott írásos ellenőrző kérdéseket legalább elégséges szinten megválaszolja,
  • valamint a mérésen elvégzett munkáját a laborvezető jóváhagyja.
  • A mérési jegyzőkönyveket az adott mérésen kihirdetett időpontig el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon. A jegyzőkönyv elkészítésére legalább 3 munkanapot biztosítunk.
  A vizsgaidőszakban: Nincs.
  11. Pótlási lehetőségek Pótlási célból a szorgalmi időszakban egy pótmérési alkalmat biztosítunk. A pótmérésen vagy a pótlási időszakban összesen egy mérés pótolható. A pótmérésre a megadott határidőig jelentkezni kell!

  12. Konzultációs lehetőségek A tárgy elvégzéséhez egyéni felkészülés szükséges. Az ellenőrző kérdések megválaszolása után a mérésvezető igény szerint egyéni vagy csoportos konzultációt biztosít.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A mérésekhez előzetesen kiadott mérési útmutatók és technológiai leírások.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Félévközi készülés órákra 28
  Felkészülés zárthelyire -
  Mérési jegyzőkönyv elkészítése 28
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 22
  Vizsgafelkészülés -
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  dr. Bartha Tamás egyetemi docensMIT
  Micskei Zoltán tanársegédMIT
  dr. Majzik István egyetemi docensMIT