Autonóm és hibatűrő informatikai rendszerek

A tantárgy angol neve: Autonomic and Fault Tolerant Computing Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2010. március 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
 

Mérnök informatikus szak, MSc képzés
Szolgáltatásbiztos rendszertervezés szakirány 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIM235 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pataricza András,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Pataricza András egyetemi tanár MIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIMA02" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIMA02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A nagy kiterjedésű IT rendszer- és szolgáltatásmenedzsment rendszerekben rohamosan terjedő trend a megkívánt szolgáltatásbiztonsági jellemzők futási idejű garantálása. A tárgy ismerteti az ilyen (pl. autonóm, öngyógyító, hibatűrő grid) rendszerek  specifikálásának, tervezésének és implementációjának módszereit.  Külön hangsúlyt kap a modellbázisú megközelítés: a formális infrastruktúra- és szolgáltatásmodellezés a mérnöki tervezési térben és a kapcsolódó matematikai analízis.

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezető: a rendszerfelügyelet céljai és eszközei.

Az evolúciós számítástechnika alapvető kihívásai: követelményváltozás, infrastruktúraváltozás, terhelés változás. Az autonóm és öngyógyító rendszerek célkitűzése.

A legfontosabb extra-funkcionális jellemzők (terhelés, teljesítmény, teljesítőképesség) mérési lehetőségei. Teljesítmény és szolgáltatásbiztonsági benchmarkok elosztott rendszerekben.

Rekonfiguráció, mint a dinamikus rendszerkonfiguráció kialakításának alapvető eszköze. Feladat és erőforrás-migrációs technikák, különös tekintettel a virtualizációra.

SLA paraméterek specifikálása és mérése.

Formális modellek és modellbázisú megközelítések a rendszerfelügyeletben: Infrastruktúra- és szolgáltatásmodellezési nyelvek, statikus és dinamikus hiba- és incidenshatás-terjedési analízis, rekonfiguráció alapú szolgáltatásbiztonság, teljesítménymodellezés, -mérés és analízis, eljárásrendek logikai megközelítésben.

Rendszerszintű hibatűrés és adatbiztonság.

Eljárásrend alapú rendszermenedzsment.

Kapacitástervezés. Adaptív IT rendszerek menedzsmentje.

Egy nagyvállalati rendszermenedzsment termékcsalád analízise. Az infrastruktúrába beépülő beágyazott alrendszerek menedzsmentje. Az elvek megjelenése beágyazott és mobil rendszerekben.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és előadótermi gyakorlat.

10. Követelmények

-          A szorgalmi időszakban: A félévvégi aláírás feltétele egy zárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése.

-          A vizsgaidőszakban: A hallgatók a tárgyból szóbeli vizsgát tesznek. A vizsga feltétele az aláírás megszerzése, a megszerzett aláírás 3 évig érvényes.

-          Elővizsga: Nincs.

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi a szorgalmi időszakban egy alkalommal, a pótlási héten pedig még egy alkalommal pótolható.

A zárthelyi és a vizsga egyszeri javítására minden hallgató jogosult, ekkor az érvényes eredmény a legutolsó alkalommal elért osztályzat.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint a hallgatókkal egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgyhoz kiadott előadásanyagok és technológiai leírások.

Ajánlott irodalom:

  1. S. Hariri, M. Parashar:  Autonomic Computing: Concepts, Infrastructure, and Applications. CRC Press, (2006)
  2. R. Murch: Autonomic Computing, Prentice Hall Computer (2004)
  3. High Availability Scenarios with IBM Tivoli Workload Scheduler and IBM Tivoli Framework, SG24-6632-00, IBM Redbooks (2005)
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra8
Felkészülés zárthelyire22
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Pataricza András egyetemi tanár MIT