Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Autonóm és hibatűrő informatikai rendszerek

  A tantárgy angol neve: Autonomic and Fault Tolerant Computing Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. március 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
   

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Szolgáltatásbiztos rendszertervezés szakirány 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM235 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pataricza András,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Pataricza András egyetemi tanár MIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIMA02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMA02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A nagy kiterjedésű IT rendszer- és szolgáltatásmenedzsment rendszerekben rohamosan terjedő trend a megkívánt szolgáltatásbiztonsági jellemzők futási idejű garantálása. A tárgy ismerteti az ilyen (pl. autonóm, öngyógyító, hibatűrő grid) rendszerek  specifikálásának, tervezésének és implementációjának módszereit.  Külön hangsúlyt kap a modellbázisú megközelítés: a formális infrastruktúra- és szolgáltatásmodellezés a mérnöki tervezési térben és a kapcsolódó matematikai analízis.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezető: a rendszerfelügyelet céljai és eszközei.

  Az evolúciós számítástechnika alapvető kihívásai: követelményváltozás, infrastruktúraváltozás, terhelés változás. Az autonóm és öngyógyító rendszerek célkitűzése.

  A legfontosabb extra-funkcionális jellemzők (terhelés, teljesítmény, teljesítőképesség) mérési lehetőségei. Teljesítmény és szolgáltatásbiztonsági benchmarkok elosztott rendszerekben.

  Rekonfiguráció, mint a dinamikus rendszerkonfiguráció kialakításának alapvető eszköze. Feladat és erőforrás-migrációs technikák, különös tekintettel a virtualizációra.

  SLA paraméterek specifikálása és mérése.

  Formális modellek és modellbázisú megközelítések a rendszerfelügyeletben: Infrastruktúra- és szolgáltatásmodellezési nyelvek, statikus és dinamikus hiba- és incidenshatás-terjedési analízis, rekonfiguráció alapú szolgáltatásbiztonság, teljesítménymodellezés, -mérés és analízis, eljárásrendek logikai megközelítésben.

  Rendszerszintű hibatűrés és adatbiztonság.

  Eljárásrend alapú rendszermenedzsment.

  Kapacitástervezés. Adaptív IT rendszerek menedzsmentje.

  Egy nagyvállalati rendszermenedzsment termékcsalád analízise. Az infrastruktúrába beépülő beágyazott alrendszerek menedzsmentje. Az elvek megjelenése beágyazott és mobil rendszerekben.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és előadótermi gyakorlat.

  10. Követelmények

  -          A szorgalmi időszakban: A félévvégi aláírás feltétele egy zárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése.

  -          A vizsgaidőszakban: A hallgatók a tárgyból szóbeli vizsgát tesznek. A vizsga feltétele az aláírás megszerzése, a megszerzett aláírás 3 évig érvényes.

  -          Elővizsga: Nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi a szorgalmi időszakban egy alkalommal, a pótlási héten pedig még egy alkalommal pótolható.

  A zárthelyi és a vizsga egyszeri javítására minden hallgató jogosult, ekkor az érvényes eredmény a legutolsó alkalommal elért osztályzat.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint a hallgatókkal egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgyhoz kiadott előadásanyagok és technológiai leírások.

  Ajánlott irodalom:

  1. S. Hariri, M. Parashar:  Autonomic Computing: Concepts, Infrastructure, and Applications. CRC Press, (2006)
  2. R. Murch: Autonomic Computing, Prentice Hall Computer (2004)
  3. High Availability Scenarios with IBM Tivoli Workload Scheduler and IBM Tivoli Framework, SG24-6632-00, IBM Redbooks (2005)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra8
  Felkészülés zárthelyire22
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Pataricza András egyetemi tanár MIT