Szolgáltatásintegráció

A tantárgy angol neve: System Integration

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 10.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak
Szolgáltatásbiztos rendszertervezés szakirány
MSc képzés
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIM234 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varró Dániel,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Varró Dániel

egyetemi adjunktus

MIT

Gönczy László

ügyvivő szakértő

MIT

Huszerl Gábor

mestertanár

MIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIMA04" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIIIMA04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a komplex informatikai rendszerek integrációs kihívásaival, és a szolgáltatás-orientált rendszerek paradigmájára építve az alkalmazható korszerű technológiákkal. A tantárgy áttekinti a különböző integrációs szintekhez kapcsolódó elméleti és technológiai ismereteket.

8. A tantárgy részletes tematikája

A rendszerintegráció szintjeinek és feladatainak áttekintése.

Nagyvállalati alkalmazásintegráció: az EAI koncepció, az integráció különböző szintjei és formái.

A szolgáltatás-orientált architektúra paradigmája, a webszolgáltatásokra épülő implementációs és integrációs technológiák. Web alapú szolgáltatások kialakulása, és aktuális technológiája. A terület hagyományos  (SOAP, UDDI, WSDL) és újabb (WSIL, WS-*) szabványai. XML webszolgáltatások felhasználási területei.

Az Enterprise Service Bus fogalma, feladatai, tipikus megvalósítása.

Összetett szolgáltatások viselkedésének leírása: a Business Process Execution Language (BPEL).

A szolgáltatás komponens architektúra (SCA) mint integrációs modell, a Service Data Object adatelérési technológia.

Az XML szerepe az adat- és rendszerintegrációban: az XML szabvány és az XML nyelvek használatához szükséges technológiák (pl. nyelvtan leírás, validáció, feldolgozás, transzformáció, stb).

Az alkalmazásintegrációhoz szükséges kommunikációs köztesréteg (middleware) technológiák: Szinkron (eljárás- és metódushívás alapú) és aszinkron (üzenetsor és terjesztőhálózat alapú illetve részben aszinkron) technikák, Java Message Service, Message Queuing alapfogalmak.

Szolgáltatások szemantikájának leírása (alkalmazás specifikus ontológiák, üzletág specifikus szolgáltatás leírások, katalógusok).

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és előadótermi gyakorlat.

10. Követelmények

-          A szorgalmi időszakban: A félévvégi aláírás feltétele egy, a tárgy anyagát felölelő házi feladat (otthoni feladat) megfelelő színvonalú elkészítése. A házi feladatok kiadása legkésőbb a 4. oktatási héten, beadása pedig a 14. oktatás héten történik. A félév folyamán a házi feladat előrehaladását rendszeresen ellenőrizzük.

-          A vizsgaidőszakban: A hallgatók a tárgyból szóbeli vizsgát tesznek. A vizsga feltétele az aláírás megszerzése, a megszerzett aláírás 3 évig érvényes.

-          Elővizsga: Nincs.

11. Pótlási lehetőségek

A házi feladat (otthoni feladat) határidőn túl a pótlási héten adható be, a vizsgaidőszakban pótlás már nem lehetséges.

A vizsga egyszeri javítására minden hallgató jogosult, ekkor az érvényes eredmény a legutolsó alkalommal elért osztályzat.

12. Konzultációs lehetőségek

A házi feladattal kapcsolatban a félév során egy konzultációs lehetőséget biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgyhoz kiadott előadásanyagok, technológiai leírások.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra0
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pataricza András

egyetemi tanár

MIT

Dr. Varró Dániel

egyetemi adjunktus

MIT

Huszerl Gábor

mestertanár

MIT

Gönczy László

ügyvivő szakértő

MIT