Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szolgáltatásintegráció

  A tantárgy angol neve: System Integration

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak
  Szolgáltatásbiztos rendszertervezés szakirány
  MSc képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM234 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varró Dániel,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varró Dániel

  egyetemi adjunktus

  MIT

  Gönczy László

  ügyvivő szakértő

  MIT

  Huszerl Gábor

  mestertanár

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIMA04" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIMA04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a komplex informatikai rendszerek integrációs kihívásaival, és a szolgáltatás-orientált rendszerek paradigmájára építve az alkalmazható korszerű technológiákkal. A tantárgy áttekinti a különböző integrációs szintekhez kapcsolódó elméleti és technológiai ismereteket.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A rendszerintegráció szintjeinek és feladatainak áttekintése.

  Nagyvállalati alkalmazásintegráció: az EAI koncepció, az integráció különböző szintjei és formái.

  A szolgáltatás-orientált architektúra paradigmája, a webszolgáltatásokra épülő implementációs és integrációs technológiák. Web alapú szolgáltatások kialakulása, és aktuális technológiája. A terület hagyományos  (SOAP, UDDI, WSDL) és újabb (WSIL, WS-*) szabványai. XML webszolgáltatások felhasználási területei.

  Az Enterprise Service Bus fogalma, feladatai, tipikus megvalósítása.

  Összetett szolgáltatások viselkedésének leírása: a Business Process Execution Language (BPEL).

  A szolgáltatás komponens architektúra (SCA) mint integrációs modell, a Service Data Object adatelérési technológia.

  Az XML szerepe az adat- és rendszerintegrációban: az XML szabvány és az XML nyelvek használatához szükséges technológiák (pl. nyelvtan leírás, validáció, feldolgozás, transzformáció, stb).

  Az alkalmazásintegrációhoz szükséges kommunikációs köztesréteg (middleware) technológiák: Szinkron (eljárás- és metódushívás alapú) és aszinkron (üzenetsor és terjesztőhálózat alapú illetve részben aszinkron) technikák, Java Message Service, Message Queuing alapfogalmak.

  Szolgáltatások szemantikájának leírása (alkalmazás specifikus ontológiák, üzletág specifikus szolgáltatás leírások, katalógusok).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és előadótermi gyakorlat.

  10. Követelmények

  -          A szorgalmi időszakban: A félévvégi aláírás feltétele egy, a tárgy anyagát felölelő házi feladat (otthoni feladat) megfelelő színvonalú elkészítése. A házi feladatok kiadása legkésőbb a 4. oktatási héten, beadása pedig a 14. oktatás héten történik. A félév folyamán a házi feladat előrehaladását rendszeresen ellenőrizzük.

  -          A vizsgaidőszakban: A hallgatók a tárgyból szóbeli vizsgát tesznek. A vizsga feltétele az aláírás megszerzése, a megszerzett aláírás 3 évig érvényes.

  -          Elővizsga: Nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat (otthoni feladat) határidőn túl a pótlási héten adható be, a vizsgaidőszakban pótlás már nem lehetséges.

  A vizsga egyszeri javítására minden hallgató jogosult, ekkor az érvényes eredmény a legutolsó alkalommal elért osztályzat.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A házi feladattal kapcsolatban a félév során egy konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgyhoz kiadott előadásanyagok, technológiai leírások.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Pataricza András

  egyetemi tanár

  MIT

  Dr. Varró Dániel

  egyetemi adjunktus

  MIT

  Huszerl Gábor

  mestertanár

  MIT

  Gönczy László

  ügyvivő szakértő

  MIT