Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Egészségügyi informatika és biostatisztika

  A tantárgy angol neve: Health Informatics and Bioinformatics

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. március 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Egészségügyimérnök Szak
  MSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM206   2/1/1/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Gézsi András,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimim206
  4. A tantárgy előadója Név:
   

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Antal Péter

  egyetemi docens

  MIT

  Hullám Gábor

  egyetemi adjunktus

  MIT

  Gézsi András

  egyetemi kutató

  SE/GSI

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az átfogó,  heterogén, nagy mintaszámú egészségügyi adatok a standard klinikai adatok mellett egyre nagyobb mértékben tartalmaznak életmódra és környezetre vonatkozó adatokat, illetve molekuláris biológiai adatokat, ami mind információ technológiai, mind statisztikai szempontból is új kihívásokat jelent.

   

  Az egészségügyi informatika számára új feladat a teljes körű egészségügyi, klinikai és gyógyszerfogyasztási adatok szinkronizált gyűjtése, amely ráadásul kiegészül olyan valós életből származó adatokkal, mint a viselhető elektronikai eszközök és a támogatott életviteli technológiáknak az adatai.

   

  Az így előálló nagy mennyiségű, többrétű, sok ponton keresztkapcsolt, átfogó adathalmaz statisztikai és adatbányászati elemzése mind az egyén, az orvos, a biztosítók és a gyógyszeripar számára is vitális információkat biztosíthat. Ennek azonban feltétele ezen új adatokra is alkalmazható vagy éppen célzottan erre kifejlesztett adatelemzési eljárások használata.

   

  A tantárgy ezen új, egészségügyi adatok által meghatározott szempontból ismerteti az informatikai és statisztikai megoldásokat.

   

  A tantárgy a következő kompetenciák elsajátítását teszi lehetővé:

  -          biostatisztikai alapfogalmak és módszerek ismerete

  -          orvosi kódrendszerek, ontológiák kezelése

  -          adatmérnöki folyamatok tervezése

  -          az R statisztikai adatelemzési nyelv alkalmazása

  -          orvosi döntéstámogató rendszerek kialakítása

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.      Az R adatelemzési nyelv alapjai I.

  2.      Az R adatelemzési nyelv alapjai II.

  3.      Biostatisztikai alapok I. Statisztikai minta, mintavételezés, statisztikai erő számítása, populációk összehasonlítása.

  4.      Biostatisztikai alapok II: hipotézistesztelés és konfidencia-intervallumok, gyakori statisztikai tesztek.

  5.      Biostatisztikai alapok III: Túlélési elemzés.

  6.      Biostatisztikai alapok IV: a bayesi megközelítés.

  7.      Biomarker kutatás: biomarker típusok, a jegykiválasztási probléma.

  8.      A többszörös hipotézistesztelési probléma és megoldásai.

  9.      Dimenziócsökkentés és klaszterezés.

  10.  Prediktív módszerek: regressziós modellek, döntési fák.

  11.  Hálózati medicina és rendszerbiológia.

  12.  Kísérlettervezés és orvosi döntéstámogatás.

  13.  Egészségügyi kódrendszerek: genetikai és fenotípusos leírók, betegségek, gyógyszerek, diagnosztikai tesztek, képalkotó eljárások, beavatkozások kódrendszerei.

  14.  Egészségügyi és gyógyszeripari rendszerek, folyamatok, szereplők és informatikai támogatásuk.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy elméleti része előadás formájában kerül átadásra. Gyakorlati feladatok megoldására a félév során a gyakorlati órákon, a félév folyamán kiadott nagy házi feladatban, illetve a kapcsolódó labor keretein belül kerül sor.

  10. Követelmények
  1. Szorgalmi időszakban: 
   Házi feladat sikeres elkészítése és leadása a félév végéig.
  2. Vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga. A vizsgára bocsátás feltétele az elfogadott házi feladat.
  3. Osztályozás: A vizsga osztályzata a szóbeli vizsgán megszerzett jegy.
  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat bemutatása a pótlási héten még lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén, megbeszélés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1.      Dinya Elek – Solymosi Norbert: Biometria a klinikumban, Medicina, 2016

  2.      Prohászka Zoltán –­ Füst György – Dinya Elek: Biostatisztika a klinikumban, Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, 2013

  3.      Torsten Hothorn – Brian S. Everitt: A Handbook of Statistical Analyses using R, Third Edition, Chapman and Hall/CRC, 2014

  4.      Antal Péter – Arany Ádám – Bolgár Bence – Gézsi András – Hajós Gergely – Hullám Gábor – Marx Péter – Millinghoffer András – Poppe László – Sárközy Péter: Bioinformatika: Molekuláris méréstechnikától az orvosi döntéstámogatásig,
  ISBN-13 978-963-2791-80-7, Typotex, 2014

  5.      Antos András – Antal Péter – Hullám Gábor – Millinghoffer András – Hajós Gergely: Valószínűségi döntéstámogató rendszerek, ISBN-13 978-963-2791-84-5, Typotex, 2014

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontaktóra56
  Készülés előadásra6
  Készülés gyakorlatra
  7
  Készülés laborra
  7
  Önálló tananyag-feldolgozás
  14
  Házi feladat elkészítése20
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Antal Péter

  Hullám Gábor

  Gézsi András

  egyetemi docens

  egyetemi adjunktus

  egyetemi kutató

  MIT

  MIT

  SE