Orvosbiológiai méréstechnika

A tantárgy angol neve: Biomedical Instrumentation

Adatlap utolsó módosítása: 2021. szeptember 8.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Egészségügyi mérnöki mesterképzés, MSc szak

kötelező tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIM202 2 2/2/0/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
4. A tantárgy előadója Dr. Jobbágy Ákos egyetemi tanár, MIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektronika, méréstechnika.
7. A tantárgy célkitűzése A biológiai jelek méréséhez szükséges jelátalakítók bemutatása és a hozzájuk kapcsolódó készülékek funkcionális ismertetése, ideértve mind a jellemző hardver egységeket mind az elterjedten használt jelfeldolgozó algoritmusokat.
8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés

A tárgy kapcsolódási pontjai: egészségügy, műszergyártás.

Jeltartományok, jeltípusok, közvetlen és közvetett mérések. Zajok, zavarok.

Jelátalakítók

Elektródok: típusok, helyettesítő képek.

Nem villamos mennyiségek villamos jellé alakítása: elmozdulás, nyomás, erő, áramlási sebesség, hőmérséklet.

Linearizálás, dinamikus tulajdonságok vizsgálata.

Biológiai jeleket feldolgozó erősítők

Jelhozzávezetés, bemeneti fokozat, védelem, galvanikus elválasztás, zajelnyomás, szelektív fokozatok.

Biztonságtechnika

Az áram fiziológiai hatása. Az áramutak létrejötte.

Védekezés a nem kívánatos áramutak ellen. Szabványok.

Elektronikus jeleket feldolgozó orvosi készülékek bemutatása

A készülékek funkcionális blokkvázlata.

Digitalizálás, adattömörítés, lényegkiemelés.

Az eredmények reprezentálása.

Készülékspecifikus jelfeldolgozás.

A bemutatásra kerülő készülékek:

Elektrokardiográfok. Pacemakerek. Defibrillátorok.

Elektroencefalográfok. Elektromiográfok. Stimulátorok.

Vérnyomás- és pulzusmérők. Légzési paramétereket mérő készülékek.

Impedanciamérők, pletizmográfok.

Őrző készülékek. Hallásvizsgálók.

Laboratóriumi készülékek. Ultrahangot használó készülékek.

Képalkotó berendezések.

Mozgásanalízis.

Orvosi készülékek ellenőrzése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat.
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: A félév során egy nagyzárthelyit (90 perc) és három kiszárthelyit (25-25 perc) tartunk. A nagyzárthelyin 70, a kiszárthelyiken 15-15 pontot lehet szerezni. A félévközi jegy a nagyzárthelyin és a két legjobb kiszárthelyin szerzett pontok összege alapján kerül megállapításra.  Az elégségeshez a lehetséges 100-ból legalább 50 pontot kell elérni.

A vizsgaidőszakban:--

Elővizsga: --

11. Pótlási lehetőségek A pótlási időszakban a nagyzárthelyit lehet pótolni.
12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előzetes megbeszélést követően.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadásokhoz használható a

Jobbágy - Varga: Orvosbiológiai méréstechnika /Typotex Kiadó, 2013. c. tankönyv, amely elérhető az Interkönyv honlapján/ illetve a Jobbágy - Varga: Biomedical Instrumentation /Typotex, 2014./ c tankönv.

 

További irodalmak jegyzéket a hallgatók évente aktualizálva az előadásokon kapják meg.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 56
Készülés előadásokra
14
Készülés gyakorlatokra
14
Készülés zárthelyire
29
Önálló tananyag feldolgozás
37
Összesen 150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Jobbágy Ákos egyetemi tanár, MIT