Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Orvosbiológiai méréstechnika

  A tantárgy angol neve: Biomedical Instrumentation

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. szeptember 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Egészségügyi mérnöki mesterképzés, MSc szak

  kötelező tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM202 2 2/2/0/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
  4. A tantárgy előadója Dr. Jobbágy Ákos egyetemi tanár, MIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektronika, méréstechnika.
  7. A tantárgy célkitűzése A biológiai jelek méréséhez szükséges jelátalakítók bemutatása és a hozzájuk kapcsolódó készülékek funkcionális ismertetése, ideértve mind a jellemző hardver egységeket mind az elterjedten használt jelfeldolgozó algoritmusokat.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés

  A tárgy kapcsolódási pontjai: egészségügy, műszergyártás.

  Jeltartományok, jeltípusok, közvetlen és közvetett mérések. Zajok, zavarok.

  Jelátalakítók

  Elektródok: típusok, helyettesítő képek.

  Nem villamos mennyiségek villamos jellé alakítása: elmozdulás, nyomás, erő, áramlási sebesség, hőmérséklet.

  Linearizálás, dinamikus tulajdonságok vizsgálata.

  Biológiai jeleket feldolgozó erősítők

  Jelhozzávezetés, bemeneti fokozat, védelem, galvanikus elválasztás, zajelnyomás, szelektív fokozatok.

  Biztonságtechnika

  Az áram fiziológiai hatása. Az áramutak létrejötte.

  Védekezés a nem kívánatos áramutak ellen. Szabványok.

  Elektronikus jeleket feldolgozó orvosi készülékek bemutatása

  A készülékek funkcionális blokkvázlata.

  Digitalizálás, adattömörítés, lényegkiemelés.

  Az eredmények reprezentálása.

  Készülékspecifikus jelfeldolgozás.

  A bemutatásra kerülő készülékek:

  Elektrokardiográfok. Pacemakerek. Defibrillátorok.

  Elektroencefalográfok. Elektromiográfok. Stimulátorok.

  Vérnyomás- és pulzusmérők. Légzési paramétereket mérő készülékek.

  Impedanciamérők, pletizmográfok.

  Őrző készülékek. Hallásvizsgálók.

  Laboratóriumi készülékek. Ultrahangot használó készülékek.

  Képalkotó berendezések.

  Mozgásanalízis.

  Orvosi készülékek ellenőrzése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: A félév során egy nagyzárthelyit (90 perc) és három kiszárthelyit (25-25 perc) tartunk. A nagyzárthelyin 70, a kiszárthelyiken 15-15 pontot lehet szerezni. A félévközi jegy a nagyzárthelyin és a két legjobb kiszárthelyin szerzett pontok összege alapján kerül megállapításra.  Az elégségeshez a lehetséges 100-ból legalább 50 pontot kell elérni.

  A vizsgaidőszakban:--

  Elővizsga: --

  11. Pótlási lehetőségek A pótlási időszakban a nagyzárthelyit lehet pótolni.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előzetes megbeszélést követően.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadásokhoz használható a

  Jobbágy - Varga: Orvosbiológiai méréstechnika /Typotex Kiadó, 2013. c. tankönyv, amely elérhető az Interkönyv honlapján/ illetve a Jobbágy - Varga: Biomedical Instrumentation /Typotex, 2014./ c tankönv.

   

  További irodalmak jegyzéket a hallgatók évente aktualizálva az előadásokon kapják meg.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 56
  Készülés előadásokra
  14
  Készülés gyakorlatokra
  14
  Készülés zárthelyire
  29
  Önálló tananyag feldolgozás
  37
  Összesen 150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Jobbágy Ákos egyetemi tanár, MIT