Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszerarchitektúrák

  A tantárgy angol neve: System Architectures

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés

  Beágyazott információs rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM149 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fehér Béla,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimim149
  4. A tantárgy előadója Dr. Fehér Béla docens
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Digitális rendszerek, kommunikációs technológiák
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIMA08" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMA08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy elsődleges célja, hogy bemutassa a beágyazott rendszerek (BR) tervezési platformját képező rendszerkomponenseket, és így megalapozza a később sorra kerülő Rendszertervezés c. tantárgy oktatását. A tantárgy alkalmazás orientált módon áttekinti a BR-ek komponenseit, azok összehasonlításának és kiválasztásának szempontjait. A fő hangsúly az egyes komponensek fizikai folyamatokhoz és egymáshoz való illesztésén és, vakllamint a kommunikációs feladatok megoldásán van. Ismerteti azokat a módszereket is, amelyek szükségesek egy specifikált megbízhatóságú BR megtervezéséhez.

  A tantárgy követelményeit eredméynesen teljesítő hallgatóktól elvárható, hogy átfogó alkalmazói színtű ismeretekkel rendelkezzenek a BR-ek komponenseiről. Képesek legyenek a rendszerben alkalmazott analóg jelkondícionálást is magába foglaló, be- és kimeneti eszközök megtervezésére. Átfogoó alkalmazói ismeretekkel rendelkezzenek a BR-ekben alkalmazott kommunikációs elvekről, hálózatokról és eszközökről. Felhasználói szinten ismerjék a beágyazott rendszerekben használt számítógépes eszközök és rednszerek adott megbízhatóságúra tervezésének módszereit. Ezen képességek birtokában hallgató képes lesz egy adott specifikációt kielégítő rendszerkomponens megtervezésére, egy komplex BR telepítésére és üzemeltetésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája A beágyazott rendszerek felépítése, azok rendszerkomponensei. Belső erőforrások és környezeti kapcsolatok. A befogadó környezet szerepe a rendszerkialakításban. Ember-gép kapcsolat, gép-gép kapcsolatok és ezek illesztési kérdései.

   

  A BR-ek I/O eszközei. Az I/O feladatok értelmezése, tipikus alkalmazási környezetekben. Tipikus elvárások a mérésadatgyűjtés, analóg jelkondicionálás, jelfeldolgozás területén. Nagypontosságú jelfeldolgozás követelményei. Kimeneti fokozatok, analóg, digitális meghajtási kérdések. Gyakorlat: Egy analóg bemeneti csatorna tervezési kérdései.

   

  A BR-ek információ feldolgozó eszközei: mikrovezérlők, mikroprocesszorok, jelfeldolgozó processzorok és FPGA áramkörök. A feldolgozó eszközök erőforrásainak értékelése, végrehajtási idők tipikus feladatok során, alkalmasság elemzése a követelmények ismeretében. Gyakorlat: Mintafeladat kidolgozása eltérő típusú platformokra.

   

  A BR-ek kommunikációs eszközei. A hálózati kategóriák áttekintése, kommunikációs rendszerek felépítésének ismertetése. A kommunikációs eszközök működésének bemutatása a tipikus hálózati alkalmazások ismertetése: (1) Ethernet (LAN) és az internet protokolljai. (2) CAN és TTCAN terepbuszok és eszközök (3) ZigBee (PAN) rádiós hálózati eszközök. A hálózati eszközök megvalósítása és a médium vezérlő és a fizikai réteg feladatai, azok kialakításának szempontjai. Gyakorlat: CAN kommunikációs folyamat mérése egy mintahálózaton

   

  Az érzékelő hálózatok jellemzői, elvárások a elemi egységek tulajdonságait illetően. Érzékelő kártyák tulajdonságainak méretezése, optimális partícionálás a hálózati jelleg és az önálló feladatvégzés tekintetében, lokális számítási kapacitás kialakítása, kommunikációs sávszélesség igény hangolása, méretezése a feladatvégzés szempontjából. Az egységek fogyasztása, a fogyasztásminimalizálás lehetséges tervezési és működtetési lehetőségei. Az érzékelő hálózatokban alkalmazott ad-hoc topológiák, azok dinamikus kiépítésének módszerei. Gyakorlat: Egy érzékelő hálózatos konkrét projekt áttekintése, elemzése

   

  A BR-ekben alkalmazott számítógépes rendszerek megbízhatósága, a hibatűrő rendszerek kialakításának elvei, a hiba felfedése és javítása.  A hiba jelenségek osztályozása, előírások a működés megbízhatóságára vonatkozóan. Eljárások és méretezés megbízhatósági követelményigények kielégítésére. Gyakorlat: Hibatűrő rendszerek kialakítása, tesztelése

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat
  10. Követelmények

  A tárgyból szóbeli vizsgát tartunk. A vizsgára csak az jelentkezhet, aki az aláírást megszerezte.

  Az aláírás megszerzésének feltétele a szorgalmai időszak vége előtt az elfogadható szintű házi feladat beadása.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat a szorgalmi időszakban és a pótlási időszakban is beadható.

  12. Konzultációs lehetőségek Megbeszélés szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Zoran Salcic: Digital Systems Design and Prototyping using Field Prorammable Logic, Kluwer academic Publishers, 1997

  P.Marwedel: Embedded System Design,  Springer, 2006,

  Frank Vahid: Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction, Wiley, 2001,

  Előadások óravázlata letölthető a tárgy honlapjáról

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120