Életvitelt segítő műszaki rendszerek

A tantárgy angol neve: Ambient Assisted Living Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2009. április 9.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
műszaki menedzser képzés, MSc szak
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIM024   4/0/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
4. A tantárgy előadója

Dr. Hanák Péter

Dr. Jobbágy Ákos

Dr. Kovácsházy Tamás

Dr. Tóth Csaba

7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése, hogy áttekintse a népesség korösszetételének és
egészségi állapotának változásában megfigyelt trendeket és a várható
problémákat; bemutassa a problémákra megoldást kereső nemzetközi
kezdeményezéseket és programokat; ismertesse az egészségügyi és a
szociális ellátásban hatékonyan alkalmazható új műszaki lehetőségeket,
különös tekintettel az otthoni egészségállapot-figyelésre; átadja az
egészségi állapotot figyelő, életvitelt segítő rendszerek kialakításához
és működtetéséhez szükséges élettani, jelfeldolgozási és
infokommunikációs alapismereteket.

A tantárgyat sikeresen elvégző hallgatók közre tudnak működni az otthon,
orvosi/egészségügyi szakértelem nélkül használható készülékekhez
kapcsolódó szervezési és menedzsment feladatok megoldásában. Megszerzik
a készülékek rendszerbe illesztéséhez, a termékekről felhasználók és
forgalmazók számára készítendő tájékoztatáshoz szükséges szakmai
ismereteket.

8. A tantárgy részletes tematikája

A műszaki rendszerekkel segített életvitel (Ambient Assisted Living, AAL) fogalma, története.

Társadalmi és jogi háttér.

AAL műszaki és technológiai eszközei:

    - rendszerarchitektúra,

    - elemek és az azokban használt technológiák bemutatása

        szolgáltatóközpont, gateway, kommunikációs rendszer (szenzorokkal és az információs központtal), szenzorok és beavatkozók.

Az egészségállapot otthoni monitorozása. Mérések egészségügyi szakember jelenléte nélkül. A mért eredmények és részeredmények

lokális tárolása és értékelése.

   Személyre szabott eljárások és kiértékelések.

   A vérnyomás otthoni mérése és értékelése.

   Az elektrokardiogram otthoni felvétele és értékelése során figyelembe veendő korlátok.

   Mozgáskoordináció otthoni mérése.

Neurális betegségben szenvedők otthoni rehabilitációját segítő eszközök.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények A félév során egy házi feladatot kell elkészíteni. Az aláírás megadásának feltétele a házi feladat elfogadása.
12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén, előzetes egyeztetést követően.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
Vizsgafelkészülés35
Összesen150