Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Életvitelt segítő műszaki rendszerek

  A tantárgy angol neve: Ambient Assisted Living Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. április 9.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  műszaki menedzser képzés, MSc szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM024   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Hanák Péter

  Dr. Jobbágy Ákos

  Dr. Kovácsházy Tamás

  Dr. Tóth Csaba

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célkitűzése, hogy áttekintse a népesség korösszetételének és
  egészségi állapotának változásában megfigyelt trendeket és a várható
  problémákat; bemutassa a problémákra megoldást kereső nemzetközi
  kezdeményezéseket és programokat; ismertesse az egészségügyi és a
  szociális ellátásban hatékonyan alkalmazható új műszaki lehetőségeket,
  különös tekintettel az otthoni egészségállapot-figyelésre; átadja az
  egészségi állapotot figyelő, életvitelt segítő rendszerek kialakításához
  és működtetéséhez szükséges élettani, jelfeldolgozási és
  infokommunikációs alapismereteket.

  A tantárgyat sikeresen elvégző hallgatók közre tudnak működni az otthon,
  orvosi/egészségügyi szakértelem nélkül használható készülékekhez
  kapcsolódó szervezési és menedzsment feladatok megoldásában. Megszerzik
  a készülékek rendszerbe illesztéséhez, a termékekről felhasználók és
  forgalmazók számára készítendő tájékoztatáshoz szükséges szakmai
  ismereteket.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A műszaki rendszerekkel segített életvitel (Ambient Assisted Living, AAL) fogalma, története.

  Társadalmi és jogi háttér.

  AAL műszaki és technológiai eszközei:

      - rendszerarchitektúra,

      - elemek és az azokban használt technológiák bemutatása

          szolgáltatóközpont, gateway, kommunikációs rendszer (szenzorokkal és az információs központtal), szenzorok és beavatkozók.

  Az egészségállapot otthoni monitorozása. Mérések egészségügyi szakember jelenléte nélkül. A mért eredmények és részeredmények

  lokális tárolása és értékelése.

     Személyre szabott eljárások és kiértékelések.

     A vérnyomás otthoni mérése és értékelése.

     Az elektrokardiogram otthoni felvétele és értékelése során figyelembe veendő korlátok.

     Mozgáskoordináció otthoni mérése.

  Neurális betegségben szenvedők otthoni rehabilitációját segítő eszközök.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények A félév során egy házi feladatot kell elkészíteni. Az aláírás megadásának feltétele a házi feladat elfogadása.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén, előzetes egyeztetést követően.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés35
  Összesen150