Rendszerarchitektúrák laboratórium mechatronikusoknak

A tantárgy angol neve: System Architectures Laboratory for Mechatronics Specialization

Adatlap utolsó módosítása: 2016. november 25.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechatronikai mérnöki MSc szak

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Intelligens beágyazott mechatronikai rendszerek szakirány 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIM018   0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pálfi Vilmos,
4. A tantárgy előadója Dr. Pálfi Vilmos adjunktus, MIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Beágyazott rendszerek, alkalmazás orientált mikroprocesszorok, konfigurálható logikai egységek 
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.Code=("2N-MM0") ÉS
(TárgyTeljesítve("BMEVIMIM149")
VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIMIMA08") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
VIMIM 149 Rendszerarchitektúrák tárgy
7. A tantárgy célkitűzése

A laboratóriumi mérések célja az FPGA áramkörök működésének és programozásának megismertetése a velük megoldható feladatok körének bemutatása, továbbá az NI LabVIEW cRIO technológiára épülő virtuális mérőrendszerek használatának, tervezésének megismertetése. A mérési feladatok lényege ismert, egyszerű algoritmusok implementálása, illetve rendszerbe szervezése. A hallgatók a tárgy teljesítése során a két témakörben, egy-egy összetett mérést végeznek el 3-3 alkalom során. 

 

8. A tantárgy részletes tematikája

1. mérés Az FPGA beágyazott rendszerfejlesztési technológia

A mérés célja az FPGA alapú beágyazott rendszertervezés alapjainak megismerése. Az eszközök jellemző paramétereinek értékelése, erőforrás kihasználási lehetőségek elemzése. A fejlesztőkártya hardver felépítésének megismerése. A fejlesztőkörnyezet szolgáltatásainak bemutatása. Tervezés, ellenőrzés, megvalósítás, tesztelés. Egy egyszerű tervezési feladat teljes körű végrehajtása.

 

 2. mérés Virtuális műszerezés NI LabVIEW cRIO eszközökkel

 

A NI LabVIEW programozási környezet és az ipari vezérlésekre illetve mérési feladatok megoldására szolgáló cRIO mérőrendszer megismerése. Az alapvető projekt szerkesztési módszerek alkalmazása, a hierarchikus, többszintű rendszer használata.  

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A laboratóriumi gyakorlatokat heti 4 órás blokkokban, a félév során egyeztetett ütemezésben (illeszkedve a Villamos MSc. VIMIM239 Rendszerarchitektúrák laboratórium tárgy ütemezéséhez) tartjuk. Egy mérés 3 egymást követő 4 órás laboratóriumi gyakorlatból áll. A méréseket 2 fős hallgatói mérőcsoportokba szervezve végzik.
10. Követelmények

A méréseken a részvétel kötelező.

A mérésekről minden mérőcsoportnak jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyveket osztályozzuk. Az elégtelen mérést pótolni kell.

A félévközi jegyet a jegyzőkönyekre adott osztályzatok átlaga alapján állapítjuk meg, kerekítés 50 századtól felfelé. 

11. Pótlási lehetőségek A félév során 2 laboratóriumi gyakorlati alkalom pótolható, függetlenül az eredménytelenség okától.
12. Konzultációs lehetőségek A mérésvezetővel történő megbeszélés alapján előzetes konzultációra van lehetőség.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Mérési útmutatók.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra24
Félévközi készülés órákra20
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása16
Vizsgafelkészülés0
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Fehér Béla docens, Dr. Sujbert László docens, MIT
Egyéb megjegyzések A tantárgy angol neve: System Architectures Laboratory Exercices for Mechatronics