Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszerarchitektúrák laboratórium mechatronikusoknak

  A tantárgy angol neve: System Architectures Laboratory for Mechatronics Specialization

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. november 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechatronikai mérnöki MSc szak

  Villamosmérnöki és Informatikai Kar Intelligens beágyazott mechatronikai rendszerek szakirány 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIM018   0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pálfi Vilmos,
  4. A tantárgy előadója Dr. Pálfi Vilmos adjunktus, MIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Beágyazott rendszerek, alkalmazás orientált mikroprocesszorok, konfigurálható logikai egységek 
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("2N-MM0") ÉS
  (TárgyTeljesítve("BMEVIMIM149")
  VAGY TárgyTeljesítve("BMEVIMIMA08") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  VIMIM 149 Rendszerarchitektúrák tárgy
  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboratóriumi mérések célja az FPGA áramkörök működésének és programozásának megismertetése a velük megoldható feladatok körének bemutatása, továbbá az NI LabVIEW cRIO technológiára épülő virtuális mérőrendszerek használatának, tervezésének megismertetése. A mérési feladatok lényege ismert, egyszerű algoritmusok implementálása, illetve rendszerbe szervezése. A hallgatók a tárgy teljesítése során a két témakörben, egy-egy összetett mérést végeznek el 3-3 alkalom során. 

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. mérés Az FPGA beágyazott rendszerfejlesztési technológia

  A mérés célja az FPGA alapú beágyazott rendszertervezés alapjainak megismerése. Az eszközök jellemző paramétereinek értékelése, erőforrás kihasználási lehetőségek elemzése. A fejlesztőkártya hardver felépítésének megismerése. A fejlesztőkörnyezet szolgáltatásainak bemutatása. Tervezés, ellenőrzés, megvalósítás, tesztelés. Egy egyszerű tervezési feladat teljes körű végrehajtása.

   

   2. mérés Virtuális műszerezés NI LabVIEW cRIO eszközökkel

   

  A NI LabVIEW programozási környezet és az ipari vezérlésekre illetve mérési feladatok megoldására szolgáló cRIO mérőrendszer megismerése. Az alapvető projekt szerkesztési módszerek alkalmazása, a hierarchikus, többszintű rendszer használata.  

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A laboratóriumi gyakorlatokat heti 4 órás blokkokban, a félév során egyeztetett ütemezésben (illeszkedve a Villamos MSc. VIMIM239 Rendszerarchitektúrák laboratórium tárgy ütemezéséhez) tartjuk. Egy mérés 3 egymást követő 4 órás laboratóriumi gyakorlatból áll. A méréseket 2 fős hallgatói mérőcsoportokba szervezve végzik.
  10. Követelmények

  A méréseken a részvétel kötelező.

  A mérésekről minden mérőcsoportnak jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyveket osztályozzuk. Az elégtelen mérést pótolni kell.

  A félévközi jegyet a jegyzőkönyekre adott osztályzatok átlaga alapján állapítjuk meg, kerekítés 50 századtól felfelé. 

  11. Pótlási lehetőségek A félév során 2 laboratóriumi gyakorlati alkalom pótolható, függetlenül az eredménytelenség okától.
  12. Konzultációs lehetőségek A mérésvezetővel történő megbeszélés alapján előzetes konzultációra van lehetőség.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Mérési útmutatók.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra24
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása16
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Fehér Béla docens, Dr. Sujbert László docens, MIT
  Egyéb megjegyzések A tantárgy angol neve: System Architectures Laboratory Exercices for Mechatronics