Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronikus orvosi műszerek

  A tantárgy angol neve: Electronic Medical Equipment

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök Informatikus Szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIJV32   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Jobbágy Ákos

  egyetemi tanár

  MIT

  Dr. Pataki Béla

  docens

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít méréstechnika, elektronika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMM9032") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMIM337") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMIM202") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nem veheti fel az, aki az Orvostechnika (VIMIM337) vagy az Orvosbiológiai méréstechnika (VIMIM202) vagy az Elektronikus orvosi műszerek (VIMM9032) tantárgy kreditjét már megszerezte.
  7. A tantárgy célkitűzése Az elektronikus orvosi műszerekben alkalmazott tipikus hardver egységek és jelfeldolgozó algoritmusok bemutatása. Az EKG, EEG és a mandzsettát használó indirekt vérnyomásmérő készülékek részletes ismertetése. Valós (a hallgatókról felvett) fiziológiai eredetű jeleket feldolgozó algoritmus elkészítése MATLAB környezetben.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások anyaga

  Elektródok feladata, típusai, modellezése.

  Makróelektródok felépítése és modellezése. Zajok, zavarok a testfelszínről elvezetett elektronikus jelekben.

  A fiziológiai eredetű elektronikus jeleket feldolgozó orvosi készülékek (EKG, EMG, EEG)

  funkcionális felépítése.

  Bemeneti fokozatok, hozzávezetések, a paciens illetve a készülékek védelme.

  A közösjel elnyomás növelése a meghajtott testpotenciál módszerével.

  Sokcsatornás biológiai erősítők felépítése.

  Az áram fiziológiai hatása. Biztonságtechnika.

  Impedanciamérő készülékek és pletizmográfok (PPG) funkcionális felépítése.

  A pulzoximéter működési elve.

  Mandzsettás vérnyomásmérő készülékek felépítése, a felhasznált algoritmusok a szisztolés és a diasztolés vérnyomás meghatározására.

  A jel/zaj viszony javítására alkalmazható módszerek a jelfeldolgozás során: átlagolás, szűrés, mintaillesztés.

  Fiziológiás jelek analízise: véletlenség tesztje, szabályosság keresése.

  Az EKG jel kiértékelése. Az Einthoven féle elvezetések.

  A szívfrekvencia variabilitás (HRV) értelmezése. A felvételek kiértékelése a frekvenciatartományban és a Poincaré diagram használatával.

  Mozgások analízise. A passzív markerbázisú analízis. Készülékek felépítése, kalibrálása és használata.

  Háromdimenziós gyorsulásmérő illetve MousePen digitalizáló tábla használata mozgások analízisére.

  Véletlenség tesztje, szabályosság keresése fiziológiai eredetű jelekben.

  Neurális hálózatok alkalmazhatósága a fiziológiai eredetű jelek feldolgozására.

  Kváziperiódikus jelek jellemzése az SVD módszert és a KL transzformációt használva.

  Mammográfiás felvételek feldolgozása, kiértékelése.

  Tüdőröntgen felvételeke feldolgozása, kiértékelése.

   

  Laboratóriumi mérések

  Felvételek készítése az otthoni monitorozásra alkalmas HHM készülékkel: Einthoven I. elvezetésben EKG, minkét mutatóujjról fotopletizmográfiás (PPG) jel mind IR mind NIR tartományban és a felkari mandzsetta nyomásának rögzítése különböző mandzsettanyomás profilok esetén.

  A fizikai és a szellemi igénybevétel hatásának elemzése a fenti jelekre.

  A szívfrekvencia variabilitás (HRV) mérése és kiértékelése.

  EKG jelek szűrése a frekvenciatartományban. A szűrés hatása az áteresztő tartományban, a frekvenciafüggő fáziskésleltetés hatása. A szűrésre használható Matlab függvények.

  Passzív markerbázisú mozgásanalizátor (PAM), vezeték nélküli háromdimenziós készülék (WIreLess Movement Analyzer) és MousePen digitalizáló tábla használata kéz- és karmozgások vizsgálatára.

  Kézremegés mérése. Ujjdoboló mozgásról felvétel készítése, a mozgás szabályosságának és gyorsaságának jellemzése.

  Különböző geometriai alakzatok rajzolása közben készített felvételek kiértékelése.

   

  Tipikus feladatok fiziológiai eredetű jelek feldolgozása során:

  EKG: QRS detektálás, alapvonal vándorlás szűrése, P, T hullám felismerése. Az egyes periódusok hasonlósága. Jellemző ciklus előállítása, az ettől való eltérés jellemzése. Az EKG frekvencia spektrumának változása nyugalmi állapotban, illetve fizikai igénybevételt követően.

  A szív R csúcshoz tartozó elektromos tengelyének meghatározása. Az elektromos tengely állandóságának jellemzése.

  PPG: pulzushullám felfutási meredekség meghatározása, a felfutó szakasz kezdetének detektálása.

  HRV kiértékelése a frekvenciatartományban, illetve a Poincaré diagram alapján. Külső hatásra bekövetkező változás késése.

  A felvételek kiértékelése MATLAB környezetben történik.

  Tipikus feladatok mozgásanalízis során készített felvételek kiértékelésére:

  Kézremegés mérése és jellemzése.

  Ujjdoboló mozgás mérése és jellemzése.

  Mutató mozgás mérése és jellemzése.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A félév első 7 hetében előadás, a 8. héten az Orvostechnika laboratóriumban a hallgatókról fiziológiai eredetű jelek rögzítése, a 9. – 14. héten számítógépes gyakorlat, feladatkonzultáció.
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: házi feladat elkészítése. A vizsgára bocsáthatóság feltétele a házi feladat elfogadása.

             b. A vizsga szóbeli.

  A pótlási héten van lehetőség elővizsgát tenni.

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladatot a szorgalmi időszakban be kell adni. Ennek pótlására a vizsgaidőszakban nincs lehetőség.
  12. Konzultációs lehetőségek A gyakorlati foglalkozásokon lehetőség van konzultációra.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Jobbágy: Orvosbiológiai méréstechnika I. és II. (segédanyag)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 34
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Jobbágy Ákos

  egyetemi tanár

  MIT

  Dr. Pataki Béla

  docens

  MIT