Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A modellvezérelt rendszertervezés alapjai

  A tantárgy angol neve: Foundations of Model-Driven Systems Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. október 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Doktorandusz tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMID102   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varró Dániel,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimid102/
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  dr. Pataricza Andrásegyetemi docensMIT
  dr. Varró DánieltanársegédMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  objektum-orientált szoftvertervezés, formális módszerek, UML bázisú modellezés

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  Napjainkban az informatikai rendszerek modellvezérelt fejlesztése nemcsak a szoftverfejlesztés, de az általános értelemben vett rendszerfejlesztés vezető trendjévé vált. A modellvezérelt fejlesztési folyamat központi problémáját e nyelveken belüli és e nyelvek közötti modelltranszformációk matematikailag precíz leírása jelenti.

  A tantárgy célja, hogy mérnöki szemléletű esettanulmányok felhasználásával bemutassa a modellvezérelt tervezés matematikai alapjait és modern technológiáit. A tantárgy előadásai során olyan eszközöket és technikákat mutatunk be, melyet a hallgatók felhasználhatnak kutatásaik során felmerülő modellezési és transzformációs problémák megoldására is.

  8. A tantárgy részletes tematikája Bevezetés: Modellvezérelt rendszertervezés

  Model Driven Architecture (MDA), Modellezési nyelvek helye, szerepe a modellvezérelt tervezési folyamatban, Modelltranszformációk, Rendszermodellek modelltranszformáció alapú analízise

  Modellezési nyelvek tervezéseModellezési nyelvek szabványai (MOF, XMI), Modellezési nyelvek formális leírása (Leíró logikák, VPM), Kényszerleíró formalizmusok (OCL, leíró logikák, gráfminták) Esettanulmány: modellezési nyelveket támogató általános keretrendszerek (IBM: EMF, Sun: MDR), Aspektus-orientált modellezés

  Az aspektus-orientált modellezés célja, problémái, Modellszövés, Modellbázisú kódgenerálás, Domain-specifikus modellezési nyelvek, UML Profile-ok és aspektusok kapcsolata, Esettanulmány: Schedulability, Dependability, Security aspektusok modellezése.

  Modelltranszformációk és kódgenerátorok specifikációja

  A modelltranszformáció matematikai háttere (gráftranszformáció, absztrakt állapotgépek, generikus és meta-transzformációk), Modelltranszformációs keretrendszerek (Viatra, Progres, stb.), Modellek szimulációja, Modellbázisú kódgenerálás (template-ek, modell-kód transzformációk), Automatikus nézetgenerálás, Modellkarbantartás, Modellek és transzformációk integrációja,

  Esettanulmányok (modelltranszformáció): PIM-PSM transzformációk, UML, BPM és BPEL transzformációk, Esettanulmányok (Kódgenerátorok): kódgenerálás UML állapottérképekben; IBM: JET, Apache: Velocity, Microsoft: CodeDOM keretrendszerek.

  Modelltranszformációk végrehajtása

  Hatékony gráfmintaillesztési algoritmusok (kényszerkielégítés, lokális keresés), Gráftranszformáció adatbázisok felett, Modelltranszformációk megvalósítása objektum-orientált nyelven, Modelltranszformációs benchmarking, Esettanulmány: transzformációk megvalósítása Java és Prolog programként.

  Modellek és modelltranszformációk formális analízise

  Modellek transzformáció bázisú verifikációja és validációja, Modelltranszformációk tesztelése, Modelltranszformációk verifikációja, Optimalizálás és modelltranszformációk. Esettanulmány: Hibamodellezés és funkcionális helyességellenőrzés BPM és UML modelleken, Adatbiztonsági ellenőrzés BPM modelleken.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félévvégi aláírás feltétele egy házi feladat legalább elégséges szintű teljesítése. A házi feladat a hallgató saját kutatási témája köréből választott kisméretű modelltranszformáció megtervezése, implementálása, validálása, dokumentálása, és prezentálása kiselőadás formájában.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A hallgatók a tárgyból szóbeli vizsgát tesznek. A vizsgajegyben a házi feladatra kapott jegyet 50 %-os súllyal figyelembe vesszük. Kiemelkedő szinten teljesített házi feladat esetén megajánlott jegyet adunk.

  c. Elővizsga: Megbeszélés szerint az utolsó tanítási héten

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladatok csak a szorgalmi időszakban adhatók be.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom [1] Az órák anyaga fóliák és vázlatok formájában

  [2] Nemzetközi konferenciák (például UML, GPCE, FASE) és folyóiratok (pl. Springer SoSyM) válogatott anyagai

  [3] A megismerendő transzformációs eszközök felhasználói dokumentációja

  [4] Ipari keretrendszerek webes oktatási anyagai és felhasználói dokumentációi

  http://www.eclipse.org/ecesis

  http://www.eclipse.org

  http://redbooks.ibm.com

  http://alphaworks.ibm.com

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  56
  Demonstráció/Konzultáció (opc.)10
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése54
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Házi feladat beadása (prezentáció)5
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  dr. Pataricza Andrásegyetemi docensMIT
  dr. Varró Dániel tanársegédMIT