Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Biztonságos programozás

  A tantárgy angol neve: Secure Programming

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Villamosmérnöki szak 

  Mérnök informatikus szak

  Szabadon választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIBV08   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Hornák Zoltán,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimivb08/
  4. A tantárgy előadója

  Hornák Zoltán, mestertanár, okleveles mérnök informatikus

   

   

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít C/C++ és JAVA programozási ismeretek

   

  Alapvető hálózati ismeretek

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az előadások során a hallgatók megismerhetik a tipikus programozói hibákból eredő biztonsági lyukakat, az ezekre épülő támadási és védekezési módszereket, valamint a C/C++ és a JAVA nyelv, illetve a WEB-es technológiák specifikus sérülékenységeit. A tantárgy célja, hogy – nem csak biztonság-kritikus rendszereket fejleszteni kívánókkal – megismertesse a programhibákból eredő biztonsági lyukak veszélyeit és olyan fejlesztési módszerekre képezze őket, amelyek betartásával ezen hibák, ennek eredményeként pedig a tipikus biztonsági lyukak elkerülhetőek.

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

   


  Biztonsági szempontból veszélyes programozói hibák
      Kihasználható biztonsági lyukak veszélyei
      Biztonsági lyukak rendszerezése
  Gyakori programozói hibákból eredő biztonsági lyukak
      Verem túlcsordulás (stack overflow / buffer overflow – BoF)
      Halom túlcsordulás (heap overflow)
      Szám túlcsordulás (integer overflow) / előjeles hiba (signedness bug)
      Formázó string sebezhetősége (printf format string vulnerability – PFS)
      Tömbindexelési hiba (array indexing error) / unicode bug
  Nem kifejezetten programozói hibákból eredő biztonsági lyukak
      Mellék csatornás támadások (side channel attacks) – RSA timing attack
      Sorrendi hibák, versenyhelyzetek (time-of-checking-to-time-of-usage – toctou / serialization errors / racing conditions)
      Protokoll hibák és következményeik
  Védekezés a biztonsági lyukak ellen – alapelvek
      IT biztonság tervezési alapmódszerek
      Védekezési alapelvek
      Specifikus védelem a típushibák ellen – veszélyforrás alapú megközelítés
      Különböző szintű specifikus védelmek
  Védekezés a biztonsági lyukak ellen – gyakorlati módszerek
      Verem túlcsordulás (stack overflow)
      Halom túlcsordulás (heap overflow)
      Szám túlcsordulás (integer overflow, signedness bug)
      Rejtett csatornák kivédése (timing channel)
  Biztonságos programozási technikák
      Saltzer 8 alapelve
      Bishop féle robosztus programozási alapelvek
  Az Internet technológia és a Web szolgáltatások veszélyei
      Az Internet technológia és veszélyei
      Internet biztonsági követelményei
      Veszélyforrások modellezése
      Web Services veszélyforrások
  Web szolgáltatások biztonsága
      Web services biztonsági alapok
      Személyazonosság-kezelés (Identity management)
      Alap technológiák
      Web Services biztonsági szabványok
      Security Assertion Markup Language (SAML)
      SAML Profilok
      SAML Architektúra
      Kapcsolódó szabványok
  J2EE Security
      Java 2 Platform Security alapok
      J2EE Biztonsági architektúrája
      Deklaratív és programozott biztonsági szolgáltatások
      J2EE Component/Tier-Level Security
      J2EE Security
      JAVA és a rejtjelezés
      J2EE Client Security
  JAVA specifikus sérülékenységek
      JAVA nyelv sajátosságai, biztonsági előnyei (C/C++-szal szemben)
      API hívások típushibái (API Abuse)
      Gyenge kódminőségből származó veszélyek (Code Quality)
      Információ-beágyazási hibák (Encapsulation)
      Környezeti veszélyek (Environment)
      Programhibákból származó biztonsági veszélyek (Errors)
      Bemenet-ellenőrzési hibák (Input validation and representation)
      Biztonsági funkciók (Security Features)
      Időzétési és állapotproblémák (Time and State)

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban: kötelező házi feladat

   

  b.       A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

   

  c.       Elővizsga: nincs

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat (új forma: otthoni feladat) beadása a pótlási időszakban is lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A konzultáció e-mailben történik: hornak@mit.bme.hu

  Szükség esetén szóban is van mód konzultációra.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elektronikus jegyzetek:

  cím: "Védekezés a biztonsági szempontból veszélyes programozói hibák ellen"  

  terjedelem: 50 oldal, magyar 

  szerző: Hornák Zoltán

  cím: "Secure C, C++, and Java Programming"  

  terjedelem: Power Point slide sorozat, 590 oldal, magyar 

  szerző: Hornák Zoltán 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása12
  Vizsgafelkészülés22
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Hornák Zoltán, mestertanár, okleveles mérnök informatikus

  Egyéb megjegyzések -