Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális jelfeldolgozás a gyakorlatban

  A tantárgy angol neve: Digital Signal Processing in Practice

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. február 17.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök informatikus szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIBV01   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kollár István,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimibv01/
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Kollár István

  egyetemi tanár

  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Jelek és rendszerek, valószínűségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  MSc: aki a BSc-t elvégezte, az eleget tud

  BSc: Jelek és rendszerek 1, Valószínűségszámítás (Matematika A4)

  A vimim237 (Információfeldolgozás) tantárgy előzetes elvégzése nem követelmény, de előnyös. A két tantárgy nem üti egymást: ami ott elmélet, azt itt kipróbáljuk a gyakorlatban, ezért mindkettőre adható kredit.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A digitális jelfeldolgozás gyakorlati feladatainak áttekintése, problémamegoldások, számítógépes gyakorlatszerzés alapvető digitális jelfeldolgozási feladatokban, ingyenesen használható jelfeldolgozó programokkal.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés a Matlab-ba, feladatok megoldása a Matlab felhasználásával (1 hét)

  Jelek csoportosítása, jellemzői, leírása (1 hét)

  Az információkinyerés alapjai: maximum likelihood becslések (1 hét)

  A jelek digitális ábrázolásának alapjai, gyakorlati megvalósítások, az elvi tételek gyakorlati alkalmazhatósági korlátai, közelítések és feltűnő eltérések a várttól

        - mintavételezés (2 hét)

        - kvantálás, kerekítési hibák (2 hét)

        - dither (1 hét)

  Szinuszjel mintavételezése, és diszkrét Fourier-transzformáltja (1 hét)

  Koherens és nem koherens mintavételezés (1 hét)

  Multiszinusz és feldolgozása, ablakozás (1 hét)

   

  Zaj mintavételezése és DFT-je (1 hét)

  Zenei jelfeldolgozás, minőségjavítás zene és beszéd esetén

  Képfeldolgozási példa

  Szűrőtervezés alapjai, egyszerű implementációk (1 hét)

  A terv szerint összesen 14 hét

  A hallgatóság kívánságának megfelelő esetleges további kérdések

  A mondanivaló egy részét számítógép+kivetítő segítségével demonstráljuk.

  Jelfeldolgozási gyakorlatok: Matlab-ban illetve hasonló, de ingyenesen használható programokban megoldható egyszerű feladatok

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás (kb. 50%) + feladatmegoldások (kb. 20%) + számítógépes gyakorlatok az órán megszervezendő módon

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: otthon megoldandó kisfeladatok (5-8), 50%-uk helyes megoldása az aláírás feltétele

  b.       A vizsgaidőszakban: vizsga

  c.              Elővizsga: igény esetén

  11. Pótlási lehetőségek

  2 további kisfeladat kihirdetésre kerül és beadható a pótlási héten (az "igaziak" nem adhatók be késve, mert akkor nem lehet kihirdetni a helyes megoldást)

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·      Dr. Schnell László (főszerk.): Jelek és rendszerek méréstechnikája III. kötet (514352, régen J5-1435/b)

  ·      Dr. Kollár István: Méréstechnika II. (Jelanalízis) feladatgyűjtemény. BME jegyzet, 51441 (régen J5‑1441).

  ·      Kiosztott sillabuszok

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 56
  Félévközi készülés órákra 20
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 34
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Kollár István

  egyetemi tanár

  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék