Eclipse alapú technológiák

A tantárgy angol neve: Eclipse Technologies

Adatlap utolsó módosítása: 2012. december 13.

Tantárgy lejárati dátuma: 2018. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus szak

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIAV92   2/0/2/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varró Dániel,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimiav92/
4. A tantárgy előadója
Dr. Varró Dániel
egyetemi docens
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
Dr. Ráth Istvántudományos munkatárs
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
Ujhelyi Zoltántudományos munkatárs
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Java programozás
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMIAV66") )
VAGY
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMIAV08") )
VAGY

NEM KépzésLétezik("5N-07") VAGY
NEM KépzésLétezik("5N-A7") VAGY
NEM KépzésLétezik("5N-M7")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Kizárás:
Tematikai átfedések miatt a tárgyat nem vehetik fel azok, akik korábban a

  • VIMIAV66 (Eclipse alapú technológiák) 
  • VIMIAV08 (Nyílt fejlesztőrendszerek)
tárgyakból kreditet szereztek.
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a hallgatók megismertetése az Eclipse nyílt fejlesztőrendszer felépítésével, használatával és továbbfejlesztésével. A tárgy során a hallgatók áttekintést kapnak a fejlesztőrendszerek felépítésének általános alapelveiről, majd egy konkrét rendszer részleteivel, programozásával ismerkednek meg. Az előadások során lépésről lépésre tanulják meg, hogyan lehet saját fejlesztésű modulokkal kiegészíteni, testre szabni egy keretrendszert, hogy az megfeleljen a munkájuk során felmerülő egyedi igényeknek. A hallgatók megismerik az Eclipse technológiák felhasználását kliens alkalmazások fejlesztésére (Rich Client Platform), valamint szerver oldali programozásra (Equinox), illetve webes fejlesztésekre (RAP).
8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét: Eclipse alaptechnológia (2 óra előadás + 2 óra labor):  alapkoncepció, runtime, plugin mechanizmus, grafikus felület (SWT, JFace, Workbench, Forms), Rich Client Platform architekturális áttekintése. A laboron az Eclipse fejlesztőkörnyezet alapjait mutatjuk be.

 

2. hét: Eclipse alapkomponensek (2 óra előadás + 2 óra labor): Programozási nyelvek támogatása, debug, csoportmunka, verzió-kezelés, help rendszer, fontos kész pluginok, jellemző fejlesztési trendek, Eclipse tervezési mintá. A laboron az Eclipse fejlesztőkörnyezet csoportmunkát és nyomkövetést támogató részét mutatjuk be. 

 

3. hét:  Grafikus felület fejlesztése I. (2 óra előadás + 2 óra labor): Model-view-controller minta Eclipse-ben, SWT. A laboron az SWT technológia kerül bemutatásra.

 

4. hét: Grafikus felület fejlesztése II. (2 óra előadás + 2 óra labor): JFace, Workbench, Forms. A laboron a JFace technológia kerül ismeretetésre.

 

5. hét: Plugin fejlesztés alapjai I. (2 óra előadás + 2 óra labor): a pluginok struktúrája, alapszolgáltatások, nézetek, publikálás, extension definiálása. A laboron egy egyszerű plugin elkészítése kerül sorra.

 

6. hét: Plugin fejlesztés alapjai II.  (2 óra előadás + 2 óra labor) pluginok kezelése, akciókezelés, menü elemek, súgó készítés, tesztelés. A laboron a pluginek komplexebb akciókezelését, tesztelését, súgó készítését tárgyaljuk.

 

7. hét: Grafikus szerkesztők fejlesztése I. (2 óra előadás + 2 óra labor): Graphical Editing Framework (GEF), Editorok elemei, ezek összekapcsolása. A laboron a Graphical Editing Framework kerül terítékre

 

8. hét: Grafikus szerkesztők fejlesztése II. (2 óra előadás + 2 óra labor) Eclipse Modeling Framework. A kapcsolódó laboron is ez kerül terítékre

 

9. hét: RCP platform I. (2 óra előadás + 2 óra labor): filozófiák, RCP kliens alkalmazások tervezése, plugin-architektúra. A laboron egy egyszerű RCP kliens alkalmazás elkészítése kerül terítékre.

 

10. hét: RCP platform II. (2 óra előadás + 2 óra labor): RCP branding, RCP modularizáció, RCP életciklus menedzsment (update sites, features, patches, provisioning, automated builds). A labor az RCP kliensek menedzsmentjét demonstrálja. 

 

11. hét: Szerver oldali Eclipse (2 óra előadás + 2 óra labor): Equinox, OSGi alapjai. A labor az OSGi és az Equinox szabványok alapjait mutatja be.

 

12. hét: Szerver oldali Eclipse (2 óra előadás + 2 óra labor): Elosztott alkalmazások fejlesztése Eclipse és OSGI technológiák segítségével, szerver oldali komponensek. A laboron egy teljes szerver oldali Eclipse komponens elkészítésére kerül sor.

 

13. hét: Eclipse és a web (2 óra előadás + 2 óra labor): Eclipse Rich Ajax Platform (RAP). A laboron egy minta RAP alkalmazás elkészítése kerül terítékre.

 

14. hét: Eclipse és a web (2 óra előadás + 2 óra labor): munkafolyamat vezérelt alkalmazások fejlesztése Eclipse-ben, jBoss jBPM. A laboron egy munkafolyamatokon alapuló Eclipse alkalmazás elkészítését demonstráljuk.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) heti 2 óra előadás + 2 óra laboratórium
10. Követelmények -          A szorgalmi időszakban: A félévvégi aláírás feltétele a tárgy anyagát felölelő házi feladat (otthoni feladat) önálló, megfelelő színvonalú elkészítése. A házi feladatok kiadása a 4. oktatási héten, beadása pedig a 10. oktatási héttől a szorgalmi időszak végéig történik.

-          A vizsgaidőszakban: A hallgatók a tárgyból szóbeli vizsgát tesznek. A vizsga feltétele az aláírás megszerzése, a megszerzett aláírás 3 évig érvényes. A félévközi házi feladat (otthoni feladat) értékelése 50% súllyal számít bele a vizsgajegybe.

-          Elővizsga: Nincs.

11. Pótlási lehetőségek

A házi feladat (otthoni feladat) határidőn túl a pótlási héten adható be, a vizsgaidőszakban pótlás már nem lehetséges.


12. Konzultációs lehetőségek

A házi feladattal kapcsolatban a félév során legalább egy konzultációs lehetőséget biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

-    Óravázlatok, fóliák a tárgy web lapján.

- Az Eclipse keretrendszer és komponenseinek webes dokumentációi, guide és tutorial anyagai (http://www.eclipse.org, http://www.eclipse.org/documentation)


14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra0
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése44
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés20
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Varró Dániel
egyetemi docens
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
Dr. Ráth István
tudományos munkatárs
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
Ujhelyi Zoltántudományos munkatárs

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék  

 továbbá korábban: Balogh András

Egyéb megjegyzések (A tárgy fejléce ellenére a szándékolt beosztás: 2/0/2/v)