Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Eclipse alapú technológiák

  A tantárgy angol neve: Eclipse Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. december 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2018. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAV92   2/0/2/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varró Dániel,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimiav92/
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Varró Dániel
  egyetemi docens
  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  Dr. Ráth Istvántudományos munkatárs
  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  Ujhelyi Zoltántudományos munkatárs
  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Java programozás
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMIAV66") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIMIAV08") )
  VAGY

  NEM KépzésLétezik("5N-07") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-A7") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-M7")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kizárás:
  Tematikai átfedések miatt a tárgyat nem vehetik fel azok, akik korábban a

  • VIMIAV66 (Eclipse alapú technológiák) 
  • VIMIAV08 (Nyílt fejlesztőrendszerek)
  tárgyakból kreditet szereztek.
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a hallgatók megismertetése az Eclipse nyílt fejlesztőrendszer felépítésével, használatával és továbbfejlesztésével. A tárgy során a hallgatók áttekintést kapnak a fejlesztőrendszerek felépítésének általános alapelveiről, majd egy konkrét rendszer részleteivel, programozásával ismerkednek meg. Az előadások során lépésről lépésre tanulják meg, hogyan lehet saját fejlesztésű modulokkal kiegészíteni, testre szabni egy keretrendszert, hogy az megfeleljen a munkájuk során felmerülő egyedi igényeknek. A hallgatók megismerik az Eclipse technológiák felhasználását kliens alkalmazások fejlesztésére (Rich Client Platform), valamint szerver oldali programozásra (Equinox), illetve webes fejlesztésekre (RAP).
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Eclipse alaptechnológia (2 óra előadás + 2 óra labor):  alapkoncepció, runtime, plugin mechanizmus, grafikus felület (SWT, JFace, Workbench, Forms), Rich Client Platform architekturális áttekintése. A laboron az Eclipse fejlesztőkörnyezet alapjait mutatjuk be.

   

  2. hét: Eclipse alapkomponensek (2 óra előadás + 2 óra labor): Programozási nyelvek támogatása, debug, csoportmunka, verzió-kezelés, help rendszer, fontos kész pluginok, jellemző fejlesztési trendek, Eclipse tervezési mintá. A laboron az Eclipse fejlesztőkörnyezet csoportmunkát és nyomkövetést támogató részét mutatjuk be. 

   

  3. hét:  Grafikus felület fejlesztése I. (2 óra előadás + 2 óra labor): Model-view-controller minta Eclipse-ben, SWT. A laboron az SWT technológia kerül bemutatásra.

   

  4. hét: Grafikus felület fejlesztése II. (2 óra előadás + 2 óra labor): JFace, Workbench, Forms. A laboron a JFace technológia kerül ismeretetésre.

   

  5. hét: Plugin fejlesztés alapjai I. (2 óra előadás + 2 óra labor): a pluginok struktúrája, alapszolgáltatások, nézetek, publikálás, extension definiálása. A laboron egy egyszerű plugin elkészítése kerül sorra.

   

  6. hét: Plugin fejlesztés alapjai II.  (2 óra előadás + 2 óra labor) pluginok kezelése, akciókezelés, menü elemek, súgó készítés, tesztelés. A laboron a pluginek komplexebb akciókezelését, tesztelését, súgó készítését tárgyaljuk.

   

  7. hét: Grafikus szerkesztők fejlesztése I. (2 óra előadás + 2 óra labor): Graphical Editing Framework (GEF), Editorok elemei, ezek összekapcsolása. A laboron a Graphical Editing Framework kerül terítékre

   

  8. hét: Grafikus szerkesztők fejlesztése II. (2 óra előadás + 2 óra labor) Eclipse Modeling Framework. A kapcsolódó laboron is ez kerül terítékre

   

  9. hét: RCP platform I. (2 óra előadás + 2 óra labor): filozófiák, RCP kliens alkalmazások tervezése, plugin-architektúra. A laboron egy egyszerű RCP kliens alkalmazás elkészítése kerül terítékre.

   

  10. hét: RCP platform II. (2 óra előadás + 2 óra labor): RCP branding, RCP modularizáció, RCP életciklus menedzsment (update sites, features, patches, provisioning, automated builds). A labor az RCP kliensek menedzsmentjét demonstrálja. 

   

  11. hét: Szerver oldali Eclipse (2 óra előadás + 2 óra labor): Equinox, OSGi alapjai. A labor az OSGi és az Equinox szabványok alapjait mutatja be.

   

  12. hét: Szerver oldali Eclipse (2 óra előadás + 2 óra labor): Elosztott alkalmazások fejlesztése Eclipse és OSGI technológiák segítségével, szerver oldali komponensek. A laboron egy teljes szerver oldali Eclipse komponens elkészítésére kerül sor.

   

  13. hét: Eclipse és a web (2 óra előadás + 2 óra labor): Eclipse Rich Ajax Platform (RAP). A laboron egy minta RAP alkalmazás elkészítése kerül terítékre.

   

  14. hét: Eclipse és a web (2 óra előadás + 2 óra labor): munkafolyamat vezérelt alkalmazások fejlesztése Eclipse-ben, jBoss jBPM. A laboron egy munkafolyamatokon alapuló Eclipse alkalmazás elkészítését demonstráljuk.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) heti 2 óra előadás + 2 óra laboratórium
  10. Követelmények -          A szorgalmi időszakban: A félévvégi aláírás feltétele a tárgy anyagát felölelő házi feladat (otthoni feladat) önálló, megfelelő színvonalú elkészítése. A házi feladatok kiadása a 4. oktatási héten, beadása pedig a 10. oktatási héttől a szorgalmi időszak végéig történik.

  -          A vizsgaidőszakban: A hallgatók a tárgyból szóbeli vizsgát tesznek. A vizsga feltétele az aláírás megszerzése, a megszerzett aláírás 3 évig érvényes. A félévközi házi feladat (otthoni feladat) értékelése 50% súllyal számít bele a vizsgajegybe.

  -          Elővizsga: Nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat (otthoni feladat) határidőn túl a pótlási héten adható be, a vizsgaidőszakban pótlás már nem lehetséges.


  12. Konzultációs lehetőségek

  A házi feladattal kapcsolatban a félév során legalább egy konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  -    Óravázlatok, fóliák a tárgy web lapján.

  - Az Eclipse keretrendszer és komponenseinek webes dokumentációi, guide és tutorial anyagai (http://www.eclipse.org, http://www.eclipse.org/documentation)


  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése44
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Varró Dániel
  egyetemi docens
  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  Dr. Ráth István
  tudományos munkatárs
  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  Ujhelyi Zoltántudományos munkatárs

  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék  

   továbbá korábban: Balogh András

  Egyéb megjegyzések (A tárgy fejléce ellenére a szándékolt beosztás: 2/0/2/v)