UNIX-rendszerek a gyakorlatban

A tantárgy angol neve: Advanced UNIX systems in practice

Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

Tantárgy lejárati dátuma: 2013. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak

Villamosmérnöki szak

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIAV85   4/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mészáros Tamás Csaba,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimiav85/
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Mészáros Tamás

 

adjunktus

 

BME MIT

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

UNIX alapismeretek (pl. az operációs rendszerek c. tárgy, illetve a kapcsolódó mérés labor 4 UNIX részei).

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy alapvető célkitűzése fejlett UNIX operációs rendszer technikák elméleti és gyakorlati ismertetése a hallgatósággal. Külön hangsúlyt helyezünk az iparban elterjedt, naprakész ismeretek átadására – ennek érdekében egyes témákat azokat a gyakorlatban művelő ipari szakemberek ismertetnek.

 

A félév során a hallgatók megismerkednek egy modern UNIX operációs rendszerben alkalmazott korszerű technológiai megoldásokkal, azok elméleti hátterével és gyakorlati üzemeltésével egyaránt. A bemutatott témák között szerepel a kernel belső felépítésének áttekintő bemutatása, az erőforráskezelés, memória menedzsment, modern virtuális fájlrendszerek, összetett biztonsági rendszerek, új ütemezési módszerek, zóna és hipervisor virtualizációs rendszerek, valamint az alkalmazások hibakeresésének és nyomkövetésének eszközeinek ismertetése.

 

Az elméleti ismeretek mellett a hallgatók önálló feladatok megoldásával szereznek mélyebb gyakorlati ismereteket a Solaris (OpenSolaris) operációs rendszerről.

8. A tantárgy részletes tematikája

1.      Bevezetés

a.       Mit várunk el egy mai operációs rendszertől?

b.      Modern UNIX rendszerek felépítése és szolgáltatásai

c.       A Solaris (OpenSolaris) operációs rendszer

2.      Korszerű UNIX fájlrendszerek

a.       Könyvtárstruktúra szabványok

b.      Fájlrendszerek menedzselése

c.       Virtuális és elosztott fájlrendszerek

d.      Logikai kötetkezelés és RAID

e.       A Solaris UFS és ZFS fájlrendszerek

3.      Erőforrás menedzsment

a.       Általános erőforrásmenedzsment és konfigurációja

b.      Memóriakezelés, lap optimalizáció

c.       Non-Uniform Memory Architecture (NUMA)

d.      Modern többprocesszoros ütemezők

e.       Real-time folyamatok ütemezése

4.      Új biztonsági megoldások

a.       Szerep-alapú hozzáférés-szabályozás (RBAC)

b.      A „csak szükséges” jogosultságok biztosítása

c.       Hardveres és szoftveres titkosítási rendszerek együttműködése

d.      A Solaris Crypto keretrendszer

5.      Szolgáltatás menedzsment

a.       Szolgáltatások hagyományos indítása (rc szkriptek)

b.      A Solaris Service Management Facility (SMF)

6.      Operációs rendszer virtualizáció

a.       Zóna és hipervisor virtualizáció

b.      A Solaris virtualizációs zónák bemutatása

7.      Felhasználói folyamatok nyomkövetése

a.       Hagyományos nyomkövetési rendszerek problémái

b.      A /proc könyvtárstruktúra

c.       A Solaris DTrace felépítése és működése

d.      DTrace a gyakorlatban

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tárgy előadásokból és azokon bemutatott gyakorlati demonstrációkból áll.

A hallgatók önállóan ismerhetnek meg egyes bemutatott módszereket és szoftver rendszereket házi feladatok formájában.

A lebonyolítás részletes módját a tárgy honlapja ismerteti.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:          házi feladatok megoldása

b. A vizsgaidőszakban:                szóbeli vizsga

c. Elővizsga:                                a házi feladat sikeres bemutatása esetén lehetséges

11. Pótlási lehetőségek

A TVSZ-ben előírt szükséges módon.

12. Konzultációs lehetőségek

Házi feladatok megoldásához órarendi időben.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1.      Ures Vahalia, „UNIX Internals – The New Frontiers”, Prentice Hall, 1996 - 2008, ISBN 0121019082, 9780130210340

2.      Michelle Olson, „Introduction to Operating Systems, A Hands-On Approach Using the OpenSolaris project”, 819–5580–10, 2006.

3.      Richard McDougall, Jim Mauro, „Solaris Internals, Second Edition: Solaris 10 and OpenSolaris Kernel Architecture”, Prentice Hall, ISBN 9780131482098, 2007.

(a tárgy honlapjáról további kiegészítő segédletek tölthetők le PDF formátumban)
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése30
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása14
Vizsgafelkészülés20
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Fischer Erik

 

vezető mérnök

 

Sun Magyarország Kft.

 

Mészáros Tamás

 

adjunktus

 

BME MIT

 

Egyéb megjegyzések

A tantárgy neve angolul:  UNIX systems in practice