Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  XML-alapú rendszerintegráció üzleti rendszerekben

  A tantárgy angol neve: System Intergration Using XML in e-business Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  Villamosmérnöki szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAV84   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mészáros Tamás Csaba,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimiav84/
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Mészáros Tamás

   

  adjunktus

   

  BME MIT

   

  Valyon József,  PhD

   

  tanársegéd

   

  BME MIT

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Adatbázisok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az XML technológia nagyban hozzájárult az üzleti rendszerek napjaink internet-alapú, szabványos megvalósításához. A cégek egymás közötti, illetve az ügyfeleiket is elérő elektronikus üzleti (e-business) rendszerei ma már nem nélkülözhetik az XML-alapú rendszerintegrációs technológiákat. A tárgy hallgatói gyakorlati ismereteket szerezhetnek ezen a területen, megismerik az XML technológiák legfontosabb elemeit – különös tekintettel a rendszerintegráció számára nélkülözhetetlen deklarációs és feldolgozási eszközökre, majd alkalmazásukat elektronikus üzleti rendszerekben. Az XML és a rendszerintegráció témájának együttes tárgyalása lehetővé teszi a köztük levő összefüggések bemutatását is. A képzés célja, hogy a hallgatók az iparban azonnal hasznosítható gyakorlati tudást szerezzenek XML dokumentumok létrehozása, feldolgozása és tárolása, valamint XML-alapú üzleti rendszerek tervezésének és megvalósításának területén. A képzés komplex ipari esettanulmányok ismertetésével is erősíti a gyakorlati ismereteket elsajátítását.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.      Bevezetés

  a.       Az XML és az elektronikus üzleti rendszerek

  b.      A szabványosítás jelentősége, ipari szabványok és szervezetek

  2.      Az XML, mint adatdeklarációs eszköz

  a.       Adatstruktúrák leírása az XML eszközeivel

  b.      Az XML Schema deklarációs nyelv

  c.       Érvényes XML dokumentumok és jelentőségük az alkalmazásokban

  3.      XML adatok feldolgozása és transzformációja

  a.       Struktúra-alapú feldolgozás (DOM, JAXB)

  b.      Eseményalapú feldolgozás (SAX)

  c.       Transzformációk (XSLT)

  4.      Rendszerintegrációs megoldások

  a.       Kis és közepes méretű üzenet alapú kommunikáció

  b.      Nagyméretű üzenet alapú kommunikáció

  c.       On-line kapcsolaton alapuló integráció

  5.      A Szolgáltatás Orientált megközelítés alapjai

  a.       A SOA alapjai, a szolgáltatás orientáltság

  b.      SOA és WebServices

  c.       SOA tervezési módszertanok, minták

  6.      XML üzenet alapú rendszerintegráció

  a.       Vállalati rendszerek összekapcsolása XML alapokon (EAI -Enterprise Application Integration)

  b.      Vállalatok összekapcsolása XML alapokon (B2B – Business To Business integráció)

  7.      Esettanulmány: Elektronikus nagykereskedelmi rendszer

  a.       Termékadatok leírása XML-ben

  b.      Eladási webrendszer megvalósítása

  c.       Disztribútor hálózat integrációja (B2B integráció)

  d.      Eladó oldali rendszerintegráció (EAI integráció)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy előadásokból és azokon bemutatott gyakorlati demonstrációkból áll. Egyes alkalmakkor a hallgatók önállóan ismerhetik meg a bemutatott módszereket és szoftver rendszereket. A lebonyolítás részletes módját a tárgy honlapja ismerteti.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:          házi feladatok megoldása

  b. A vizsgaidőszakban:                vizsga

  c. Elővizsga:                                a házi feladat sikeres bemutatása esetén lehetséges

  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSZ-ben előírt szükséges módon.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Házi feladatok megoldásához órarendi időben.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1.      L Ennser (szerk), P Leo, T Mészáros, E Valade: The XML Files: Using XML for Business-to-Business and Business-to-Consumer Applications, San Jose, CA, USA, -:&, 2000. 330 p. ISBN: 0738418102

  2.      Neil Bradley: Az XML-kézikönyv. Új, átdolgozott kiadás, Szak Kiadó Kft., 2005, ISBN: 9789639131712

  3.      Mészáros Tamás: Az XML szabvány, elektronikus jegyzet, BME MIT, 2000.

  4.      Gregor Hohpe and Bobby Woolf: Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions, Addison-Wesley Professional, 2003. ISBN: 0321200683

  5.      Thomas Erl, Service-Oriented Architecture, Concepts, Technology, and Design, Prentice Hall, 2005. ISBN: 0-13-185858-0

  6.      Thomas Erl, Service-Oriented Architecture, A Field uide to Integrating XML and WebServices, Prentice Hall, 2005. ISBN: 0-13-142898-5

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése44
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Mészáros Tamás

   

  adjunktus

   

  BME MIT

   

  Valyon József, PhD

   

  tanársegéd

   

  BME MIT

   

  Egyéb megjegyzések A tantárgy neve angolul: System integration using XML in e-business applications