Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Modellalapú rendszertervezés

  A tantárgy angol neve: Model Based System Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus alapszak

   

  Szabadon választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAV83   4/0/0/V 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Majzik István,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimiav83/
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  dr. Majzik István docens MIT
  Gönczy László ügyvivő szakértő MIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szoftvertechnológia

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  ( KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-07")
  VAGY
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-A7")
  VAGY
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-M7"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése az üzleti alkalmazások és a beágyazott rendszerek területén elterjedt, ipari szabványnak tekinthető modellezési nyelvek, és az ezekre épülő tervezési és megvalósítási technikák bemutatása. A tárgy megismertet tipikus eszközökkel és bemutatja a szabványos nyelvek kiterjesztési és testre szabási lehetőségeit is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  -          Bevezetés a modellalapú rendszertervezésbe:

  o       Modellezési nyelvek felépítése: Szintaxis, szemantika, a metamodellezés bemutatása, megvalósulásuk az UML (Unified Modeling Language) esetén.

  o       A modellezési nyelvek kiterjesztési lehetőségei: A szakterület-specifikus modellezés szerepe, szakterület-specifikus nyelvek alapjai és az UML szabványos kiterjesztései.

  o       A modellalapú tervezés szerepe és helye a tervezési folyamatban: A modellalapú tervezési lépések kapcsolódása, a modellalapú tervezés hatása a minőségre és megbízhatóságra.

  -          Beágyazott rendszerek modellalapú rendszertervezése:

  o       A modellalapú rendszertervezés szerepe beágyazott rendszerekben: Specifikus követelmények (valósidejűség és erőforrás kezelés) és a fejlesztési folyamatra vonatkozó előírások (verifikáció és validáció, igazolás, tanúsítás).

  o       A rendszerszintű leírás eszközei: Systems Modeling Language (SysML).

  o       Kiterjesztések beágyazott rendszerekhez: Az általános erőforrásmodell, az UML Profile for Schedulability, Performance and Time Specification.

  o       Kiterjesztések a tesztelési fázisban történő modellezéshez: UML 2 Testing Profile.

  o       Modell alapú kódgenerálás és tesztgenerálás állapot alapú reaktív rendszerekben: C illetve C++ kód generálása, teszt szekvenciák specifikáció alapú automatikus generálása, teszt fedettségi analízis.

  o       Integrált fejlesztői rendszerek: Az Esterel SCADE rendszere (modellezés, helyességigazolás, tanúsított kódgenerálás, a tesztelés támogatása).

  -          Üzleti folyamatok és szolgáltatás-orientált rendszerek modellalapú tervezése:

  o       A főbb folyamatleíró nyelvek áttekintése: BPEL, BPMN, XPDL.

  o       Megvalósítási lehetőségek (BPEL motorok).

  o       Folyamatmodellező eszközök: pl. IBM WebSphere Business Modeler, TIBCO Business Studio, ActiveBPEL. Az XPDL kiterjesztési lehetőségeinek használata.

  o       Szolgáltatás-orientált rendszerek szerkezetének leírása: Service Component Architecture, UML4SOA profile.

  o       Szolgáltatásminőség modellezése: OMG QoS & Fault Tolerance profile.

  -          Szakterület-specifikus nyelvek definiálása és feldolgozása:

  o       Szakterületi fejlesztés DSLTools környezetben.

  o       Modellezés és modell-feldolgozás gráf-újraírás alapú keretrendszerben.

  o       Többirányú modelltranszformációk, modell-szinkronizáció.

  -          Esettanulmányok:

  o       Mintapéldák európai uniós projektek eredményei alapján: Komponens alapú beágyazott rendszerek (DECOS), szolgáltatás-orientált rendszerek (SENSORIA), biztonságkritikus rendszerek (DIANA), mobil szolgáltatások (HIDENETS).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  A vizsgára bocsátás feltétele egy modellezés témájú házi feladat kidolgozása, amelynek célterülete a tárgy témakörei közül választható (beágyazott rendszer vagy üzleti folyamat modellalapú tervezése, szakterület-specifikus modellezési nyelv használata).

  b.       A vizsgaidőszakban:

  Írásbeli vizsga (opcionálisan szóbeli javítási lehetőséggel) az előadások anyagából.

  c.              Elővizsga:

  Elővizsga nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat beadása a pótlási időszakban pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előre egyeztetett formában, a házi feladat megoldásával kapcsolatban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  -          Az előadások anyaga fóliák formájában.

  -          A tárgyhoz kiadott angol nyelvű segédletek (kivonatok modellezési nyelvek illetve profilok leírásából).

  Ajánlott irodalom:

  -          A. Kleppe, J. Warmer, W. Bast: MDA Explained: The Model Driven Architecture: Practice and Promise. Addison Wesley, 2003.

  -          B. D. Powell: Real Time UML: Advances in the UML for Real-Time Systems, Third Edition, Addison Wesley, 2004.

  -          A hivatkozott szabványok letölthető formában, angol nyelvű on-line tutorial anyagok.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása16
  Vizsgafelkészülés32
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás: Tanszék, Int.:
  dr. Majzik István docens

  MIT

  Gönczy László ügyvivő szakértő MIT
  Egyéb megjegyzések A tantárgy neve angolul: Model based system design