Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Eclipse alapú technológiák

  A tantárgy angol neve: Eclipse Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 4.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus alapképzés

  Informatikai technológiák szakirány

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAV66 6,7, 2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varró Dániel,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimiav66/
  4. A tantárgy előadója
  Varró Dániel dr.Egyetemi docensMéréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

  Balogh András

   

  Tudományos munkatársMéréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
     
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Java programozás

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-07")
  VAGY
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-A7")
  VAGY
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-M7"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a hallgatók megismertetése az Eclipse nyílt fejlesztőrendszer felépítésével, használatával és továbbfejlesztésével. A tárgy során a hallgatók áttekintést kapnak a fejlesztőrendszerek felépítésének általános alapelveiről, majd egy konkrét rendszer részleteivel, programozásával ismerkednek meg. Az előadások során lépésről lépésre tanulják meg, hogyan lehet saját fejlesztésű modulokkal kiegészíteni, testre szabni egy keretrendszert, hogy az megfeleljen a munkájuk során felmerülő egyedi igényeknek. A hallgatók megismerik az Eclipse technológiák felhasználását kliens alkalmazások fejlesztésére (Rich Client Platform), valamint szerver oldali programozásra (Equinox), illetve webes fejlesztésekre (RAP).
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Eclipse alaptechnológia (2 óra előadás):  alapkoncepció, runtime, plugin mechanizmus, grafikus felület (SWT, JFace, Workbench, Forms), Rich Client Platform architekturális áttekintése

   

  Eclipse alapkomponensek (4 óra előadás): Programozási nyelvek támogatása, debug, csoportmunka, verzió-kezelés, help rendszer, fontos kész pluginok, jellemző fejlesztési trendek

   

  Grafikus felület fejlesztése (4 óra előadás): Model-view-controller minta Eclipse-ben, SWT, JFace, Workbench, Forms

   

  Plugin fejlesztés alapjai (4 óra előadás): a pluginok struktúrája, alapszolgáltatások, nézetek akciókezelés, menü elemek, publikálás, extension definiálás, kezelés, súgó készítés, tesztelés.

   

  Grafikus szerkesztők fejlesztése (6 óra előadás):Graphical Editing Framework, Editorok elemei, ezek összekapcsolása. Eclipse Modeling Framework (áttekintés)
   

  RCP platform (4 óra előadás): filozófiák, RCP kliens alkalmazások tervezése, plugin-architektúra

   

  Szerver oldali Eclipse (4 óra előadás): Equinox, OSGi, elosztott alkalmazások fejlesztése Eclipse és OSGI technológiák segítségével, szerver oldali komponensek

   


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) heti 2 óra előadás
  10. Követelmények -          A szorgalmi időszakban: A félévvégi aláírás feltétele a tárgy anyagát felölelő házi feladat (otthoni feladat) önálló, megfelelő színvonalú elkészítése. A házi feladatok kiadása a 4. oktatási héten, beadása pedig a 10. oktatási héttől a szorgalmi időszak végéig történik.


  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat (otthoni feladat) határidőn túl a pótlási héten adható be, a vizsgaidőszakban pótlás már nem lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A házi feladattal kapcsolatban a félév során legalább egy konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  -    Óravázlatok, fóliák a tárgy web lapján.

  - Az Eclipse keretrendszer és komponenseinek webes dokumentációi, guide és tutorial anyagai (http://www.eclipse.org, http://www.eclipse.org/documentation)


  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése22
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen 60 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Pataricza András Dr.egyetemi tanárMéréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  Varró Dániel dr.egyetemi docensMéréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  Balogh Andrástudományos munkatársMéréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
     
  Egyéb megjegyzések A tantárgy neve angolul: Eclipse technologies