Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Zenei jelfeldolgozás

  A tantárgy angol neve: Musical Signal Processing

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. február 10.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  szabadon választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAV31   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Márkus János,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimiav31/
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Bank Balázstudományos munkatárs
  BME MIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • Hálózatok és rendszerek, lineáris (diszkrét idejű) rendszerek elmélete
  • Programozási alapismeretek
  7. A tantárgy célkitűzése

  Napjainkban a jelfeldolgozási feladatokat – így a zenei jelfeldolgozás feladatait is – szinte kizárólag digitális eszközök segítségével oldják meg. Különösen hatékonyak a modellalapú módszerek, amelyek a fekete doboz megközelítéssel ellentétben a rendszer belső felépítésének ismeretéből indulnak ki.

  A tantárgy célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, amelyek birtokában a hallgatók képessé válnak modellalapú zenei jelfeldolgozó algoritmusok (pl. szintézismódszerek, effektek) kifejlesztésére és megvalósítására. A tantárgy szerves részét képezi a házi feladat, amelyben a hallgatók egy választott algoritmus valós idejű implementációját készítik el.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tematika fejezeteit releváns platformon (Matlab, Matlab-Simulink, DSP) történő demonstrációk kísérik.

  A jelfeldolgozás alapjai esettanulmányokon keresztül. A zenei jelfeldolgozás eszközei: jelfeldolgozó processzorok (24-bites fixpontos, 32-bites lebegőpontos DSP-k), számítógépes rendszerek. Valós idejű beágyazott operációs rendszerek audió jelfeldolgozáshoz.

  Digitális szűrés alapjai. Klasszikus analóg szűrők diszkrét idejű modellezése: zenei hangszínszabályzók (parametrikus és grafikus equalizer, low-shelf, high-shelf szűrők) digitális megvalósítása. Számábrázolás problémái – kvantálás, túlvezérlés, instabilitás – és megoldásaik: skálázási módszerek, dither, speciális (pl. kaszkád) szűrőstruktúrák. Tranziensek okozta problémák idővariáns rendszerekben és megoldásaik: interpoláció, átkeverés.

  Késleltetővonalak, változtatható hosszúságú késleltetők megvalósítása, törtrész-késleltés. Késleltető alapú (modulációs) algoritmusok: delay, chorus, flanger, Doppler-hatás, Leslie-szimuláció. Zengető algoritmusok megvalósítási módszerei (késleltető alapú és konvolúciós).

  Jelek újramintavételezése. Hangmagasság-változtatás valós-idejű módszerei. Pitch-shift, pitch-corrector, vocoder algoritmusok. Nemlineáris rendszerek modellezéséből adódó problémák (aliasing, numerikus instabilitás) kezelése, túlmintavételezés. Nemlineáris effektek digitális modellezése: limiter, kompresszor, zajzár, torzító algoritmusok.

  Hangszintézis algoritmusok áttekintése. Sávkorlátozott négyszög- és fűrészjel generálás: analóg szintetizátorok diszkrét idejű szimulációja, szubtraktív szintézis. PCM szintézis. Jelmodell alapú módszerek (additív szintézis, Spectral Modeling Synthesis).

  Fizikai modell alapú hangszintézis. Az egydimenziós hullámvezető (húr, légoszlop) modellezése: véges differenciás, modális, digitális hullámvezető módszerek.

  Gerjesztés és hangszertest fizikai modellezése, kétdimenziós és háromdimenziós struktúrák, átviteli függvény modellek, Commuted Synthesis. Nemlineáris jelenségek modellezési lehetőségei.

  Termékfejlesztési tapasztalatok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás (Matlab, Matlab-Simulink és valós idejű DSP bemutatókkal).
  10. Követelmények
  1. A vizsgaidőszakban:
   Szóbeli vizsga. A vizsgajegyet 70%-os súllyal a szóbeli vizsga, 30%-os súllyal pedig a házi feladat érdemjegye határozza meg. Kerekítés 50 századtól felfelé.
  2. Elővizsga:
   Nincs.
  3. A szorgalmi időszakban:
   Egy nagy házi feladat: egy választott algoritmus implementációja DSP-n (C és assembler), vagy PC-n (C++). Feladatkiadás a 3. héten, beadás az utolsó héten.
   11. Pótlási lehetőségek

   A házi feladat a vizsgaidőszakban különeljárási díj ellenében a harmadik hétig pótolható.

   12. Konzultációs lehetőségek

   Házi feladat konzultáció a szorgalmi időszakban. Vizsga előtti konzultáció a vizsgaidőszakban.

   13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

   Az előadás anyagához írásos segédanyagok a tárgy honlapján (http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimiav31/).

   A házi feladathoz segédanyagok (fejlesztőrendszerek, leírások) a tárgy honlapján.

   Julius O. Smith III. Physical audio signal processing (for virtual musical instruments and audio effects) On-line kiadás, http://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/.

   Udo Zölzer (szerk.): DAFX – Digital Audio Effects, John Wiley and Sons, 2002. Matlab példaprogramok: http://www.dafx.de/.

   14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   :

    

   Kontakt óra

   60

   Félévközi készülés órákra

   10

   Felkészülés zárthelyire

   0

   Házi feladat elkészítése

   40

   Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   10

   Vizsgafelkészülés

   30

   Összesen

   150

   15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név:

   Beosztás:

   Tanszék, Int.:

   dr. Bank Balázs

   tudományos segédmunkatárs

   Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

   dr. Márkus János

   adjunktus

   Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

   dr. Sujbert László

   docens

   Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék