Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Komplex federált modellek a gépi tanulásban

  A tantárgy angol neve: Complex Federated Models in Machine Learning

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. június 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  Mérnök informatikus szak
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAV25   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Antal Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Antal Péter egyetemi docens, MIT

  Dr. Bolgár Bence tudományos munkatárs, MIT

  Dr. Dobrowiecki Tadeusz egyetemi tanár, MIT


  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Mesterséges Intelligencia
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az adatok elosztott jellegének dominánssá válása új lendületet adott az elosztott mesterséges intelligencia és gépi tanulási kutatásoknak. Az új kutatási irányok átfogtak több, évtizedek óta fejlődő részterületet is, mint például a kooperatív rendszerek elméletét, a multi-ágens rendszerek elméletét, a párhuzamos számítások területét, a statisztikai meta- és mega-elemzések megközelítéseit, illetve a statisztikai adat- és tudásfúziós módszerek vizsgálatát. Bár az új megközelítések, mint például a federált (gépi) tanulás, egy standardizált, könnyen felskálázható környezetet tételeztek fel, például homogén adatforrásokkal és résztvevőkkel, hamar megjelentek ennek a standardizált federált/kollaboratív tanulásnak a komplex általánosításai. A komplex elosztott gépi tanulási módszerek pedig sok tekintetben visszatértek a korábban vizsgált heterogén adat- és tudásforrások heterogén számítási egységek rendszere által végzett együttes elemzésének a kérdéséhez, amelyet nagy mennyiségű részleges statisztikák elérhetősége vagy a terület többfeladatos (multi-task) jellege is gazdagít.

  A tantárgy célja elosztott adatforrások, részleges statisztikák és tudásforrások intelligens elemzési kereteinek és módszereinek bemutatása, elsősorban a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás iránt érdeklődő hallgatók számára. A tárgy szisztematikusan bemutatja a több adatforrás használatának statisztikai problémáit és megközelítéseit, az elosztott kooperatív, intelligens rendszerek alapelveit, a horizontálisan és vertikálisan felosztott adat esetén használható gépi tanulási módszereket, a népszerű federatív és kollaboratív tanulási sémákat és azok komplex kiterjesztéseit különös tekintettel inhomogén és multimodális adatforrások használatára többfeladatos problémákban.

  A tárgy épít a Mesterséges intelligencia tantárgyban tanult módszerekre és ezeket felhasználva végigköveti az intelligens szolgáltatások kialakításának folyamatát a tudásalapú modellezés technológiáitól indulva, az adatok gyűjtését és kiértékelését egységesen kezelő  automatizált gépi tanulás (AutoML) és aktív tanulás bemutatásával is. A tárgy továbbá kitekintést ad az elosztott, versengő vagy együttműködő többágenses megoldásokra, robotikus környezetekre, elosztott vegyes ember-gép rendszerek lehetőségeire, beleértve a gépi tanítás friss paradigmáját is.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.       Statisztikai paradigmák, a Bayes-statisztikai paradigma, Bayesi becslés- és döntéselmélet. A konjugáltság és elégséges statisztika fogalma. Statisztikai meta-elemzések és több adatforrás elemzésének klasszikus problémái, mint például kiválasztási elfogultság és zavaró tényezők.

  2.       Sztochasztikus szimulációs eljárások. Gyakori eloszlások generálása. Mintavételi módszerek. Markov láncokon alapuló sztochasztikus szimulációs eljárások (Markov Chain Monte Carlo módszerek): Gibbs, Metropolis és hibrid MCMC. Több-partneres sztochasztikus következtetés elosztott adat- és tudásforrások esetén.

  3.       Bayesi következtetés közelítő módszerekkel. Az EM algoritmus család és alkalmazása. A variációs bayesi megközelítés több-partneres alkalmazása.

  4.       Valószínűségi gráfos modellek és elosztott tanulásuk horizontálisan és vertikálisan felosztott adatforrásokból. Oksági Bayes-hálók. Faktor-gráfok. Összeg-szorzat (sum-product) hálózatok. Valószínűségi relációs modellek.

  5.       Bayesi neurális hálózatok és federált tanulási algoritmusaik.

  6.       Komplex federált tanulási algoritmusok inhomogén adatforrásokra.

  7.       Komplex federált tanulási algoritmusok többfeladatos problémákban.

  8.       Komplex federált tanulási algoritmusok privát partneri információk felhasználásával.

  9.       Komplex federált tanulási algoritmusok kooperáció esetén: a kooperatív, többágenses rendszerek architektúrái, többágenses rendszerek szervezeti formái és azok tulajdonságai. Szervezeti formák tipikus alkalmazási környezetei, a centralizált rendszerektől az elosztott intelligenciáig.

  10.   Integráció kommunikáció révén. Ágens kommunikációs nyelvek speciális vonásai. Párbeszéd-protokollok fajtái. Kommunikációs párbeszéd szabványosítási problémái. BDI rendszermodell. Kooperatív protokollok.

  11.   Konfliktusok problémaköre, tudás-intenzív konfliktusfeloldás, mechanizmus- tervezés és az  alapvető játékelméleti fogalmak és sémák. Konfliktusok kezelése versengő környezetekben. Szavazáselmélet. Szavazó protokollok és problémái. Mechanizmus-tervezés piaci paradigmában és az árverési algoritmusok. Intelligens rendszerek feladatmegosztásának piaci megközelítése.

  12.   Adaptivitás elosztott kooperatív rendszerekben. Alapvető tanulási sémák. Tudáskomponensek (hiedelmek és célok, ill. eljárásmódok) tanulása. Kooperatív tanulás lehetőségei. Adaptivitás elosztott versengő rendszerekben. Tanulás versengő környezetben. Megerősítéses tanulás versengő környezetben.

  13.   Aktív tanulási sémák kooperatív rendszerekben. Ember-gép együttes tanulásának sémai és a gépi tanítás paradigmája.

  14.   Automatizált gépi tanulási és felfedező rendszerek. Intelligens elosztott mérőrendszerektől az intelligens „Internet of Things" (IoT) szerzorhálóig.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban: Két házi feladat sikeres elkészítése és leadása a félév végéig, amely egy terület feldolgozását jelenti.

  Vizsgaidőszakban: nincs.

  Osztályozás: A házi feladatra megszerzett jegyek átlaga.

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat bemutatása a pótlási héten még lehetséges.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén, megbeszélés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Gelman, Andrew, et al. Bayesian data analysis. Vol. 2. Boca Raton, FL, USA: Chapman & Hall/CRC, 2014.

  Koller, Daphne, and Nir Friedman. Probabilistic graphical models: principles and techniques. MIT press, 2009.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése22
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Antal Péter

  egyetemi docens

  MIT

  Dr. Bolgár Bence

  tud. munkatárs

  MIT

  Dr. Dobrowiecki Tadeusz

  egyetemi tanár

  MIT

  Egyéb megjegyzések A tantárgy angol neve: Complex federated models in machine learning