Visual Analysis of Measurement Data

A tantárgy neve magyarul / Name of the subject in Hungarian: Mérési adatok vizuális elemzése