Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Beágyazott rendszerek hálózati eszközei

  A tantárgy angol neve: Network Devices of Embedded Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAV14   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kolumbán Géza,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék:

  Dr. Kolumbán Géza

  docens

  MIT

  Dr. Tóth Csaba

  adjunktus

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, jelek és rendszerek, adatátvitel, számítógép-hálózatok.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Villamosmérnök-hallgatóknak:

  Digitális technika I., II.; Hálózatok és rendszerek I., II.; Informatika I., II.

  Informatikus hallgatóknak:

  Digitális technika I., II.; Jelek és rendszerek; Számítógép-hálózatok.

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyat:

  bmevimm9019 Elektronikai rendszertervezés (választható tárgy)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzése, hogy megtanítsa azokat a rendszertechnikai elveket, hardver- és szoftvereszközöket, amelyek a beágyazott rendszerek informatikai és méréstechnikai eszközeinek rendszerbe kapcsolásához szükségesek. Az elméleti ismeretek átadása mellett a kurzus nagy figyelmet fordít a jelenleg használatos hálózati eszközök és rendszerek gyakorlati ismertetésére.

  A kurzust sikeresen abszolváló hallgatók megismerkednek a beágyazott rendszerek kommunikációs technikáival, az adatkapcsolati és a fizikai rétegek működésének alapelveivel és legfontosabb rendszertechnikai megoldásaival, valamint a megvalósítás eszközeivel. A kurzus hallgatói megtanulják a vezeték nélküli kommunikáció alapelveit, és egy konkrét eszköz kapcsán megismerkednek azokkal az alapfogalmakkal, amelyek egy vezeték nélküli adatátviteli rendszer felhasználói szintű alkalmazásához szükségesek.

  A tárgy az OSI modell szerinti fizikai és adatkapcsolati rétegre fókuszál, így a felsőbb rétegekkel csak a feltétlenül szükséges mértékben foglalkozik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A kurzus az egy áramköri kártyán belül alkalmazható soros kommunikációs technikák ismertetésével indul, majd a kártyák és a közeli készülékek közötti soros kommunikáción keresztül eljut a helyi hálózatokig, jellemzően az Ethernet LAN-okig. A tárgy átfogó képet nyújt a beágyazott rendszerekben alkalmazható kommunikációs technikákról. A kiemelten fontos részterületeket, mint a vezeték nélküli "very local" hálózatokat, és azon belül is a kis hatósugarú, vezeték nélküli kommunikációs rendszereket a hozzájuk tartozó protokollokkal együtt részletesen tárgyalja, és egyéni feladatokkal, demonstrációkkal segíti a hallgatókat ezen anyagrészek elsajátításában.

  A tárgy fontosabb témakörei:

  • A beágyazott rendszerek szempontjából releváns kommunikációs alapfogalmak áttekintése a pont-pont kapcsolattól a helyi hálózatokig
  • A fizikai réteg fontosabb szabványai az RS-232-től a rádiós interfészeken keresztül az Ethernet fizikai rétegéig (áttekintés)
  • A fizikai réteg tervezési kérdései és technikái a fizikai alapoktól az integrált áramkörökig:
  • A vezeték nélküli adatátvitel alapfogalmai
  • A beltéri rádiós adatátvitel korlátjai, a csatornamodell
  • Az IEEE 802.15 mint a kissebességű rádiós adatátvitel szabványa
  • A fizika réteg kialakítása: az IEEE 802.15.4 szabvány és az UWB rádió
  • Megvalósított berendezések analízise: BME “mitmót” rádiós interfésze, Integration IA4420, Texas TRF6900A stb.
  • Az adatkapcsolati réteg tervezési kérdései
  • Az adatkapcsolati réteg jellemző protokolljai:
  • Vezetékes hálózatok MAC protokolljai
  • Vezeték nélküli protokollok sajátosságai, a ZigBee protokoll elemei
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

  Előadás, demonstráció, egyéni feladatok.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: az aláírás megszerzésének feltétele egy nagyfeladat megfelelő szintű elkészítése.

  b. A vizsgaidőszakban: a hallgatóknak írásbeli vizsgát kell tenniük.

  1. Elővizsga: az utolsó tanulmányi héten.
  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyfeladatot csak a szorgalmi időszakban lehet elkészíteni és beadni.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A hallgatók kérésére konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Adatátviteli alapismeretekhez:

  W. Stallings: Data and Computer Communications. 3rd edition, Macmillan, 1991,
  ISBN 0-02-415454-7) vagy

  U. D. Black: Data Networks. Concepts, theory, and practice. Prentice-Hall, 1989,
  ISBN 0-13-198599-X

  Általános számítógép-hálózati ismeretekhez:

  A. S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok (bármelyik angol vagy magyar kiadás)

  Protokollok megismeréséhez:

  J. A. Gutiérrez, E. H. Callaway Jr., R. L. Barrett Jr.: Low -Rate Wireless Personal Area Networ., Enabling Wireless Sensors with IEEE 802.15.4. IEEE Press, 2003.
  ISBN 0-7381-3557-7

  Az IEEE szabványok egy része és a ZigBee protokoll az Internetről letölthető.

  A rádiós fizikai réteg tanulmányozásához:

  K. Siwiak, D. McKeown: Ultra-Wideband Radio Technology. Whiley, 2004.
  ISBN 0-470-85931-8

  B. Razavi: RF Microelectronics. Prentice Hall, 1998. ISBN 0-13-887571-5

  A fenti irodalmakat az oktatók által készített segédletek egészítik ki.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  28

  Házi feladat elkészítése

  36

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék:

  Dr. Kolumbán Géza

  docens

  MIT

  Dr. Tóth Csaba

  adjunktus

  MIT