Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszereik

  A tantárgy angol neve: Modern products and development methods in the car industry

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. június 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök informatikus szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAV12   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Renczes Balázs,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimiav12
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Renczes Balázs

  adjunktus

  MIT

  Nagy Dániel

  fejlesztési csoportvezető

  Robert Bosch Kft.,

  Budapesti Fejlesztési Központ

  Dr. Nyilas Krisztián (PhD)

  fejlesztési csoportvezető

  Robert Bosch Kft.,

  Budapesti Fejlesztési Központ

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

   

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a korszerű autóipari termékeket, valamint a fejlesztés során felhasznált eszközöket, alkalmazott módszertanokat. A hallgatók megismerkedhetnek a fontosabb, vezetést segítő és nagy megbízhatóságú autóipari elektronikai rendszerekkel, elektromos és elektromechanikus kiegészítő berendezésekkel, szenzorikai alapokkal, információs és egyéb vonatkozó elektronikus eszközökkel. Megismerhetik a termékfejlesztés korszerű eljárásait, az autóipari biztonságkritikus rendszerek fejlesztésének módszereit, a kapcsolódó szerepköröket és elvárásokat.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés

  Az autóipar, az autóelektronikai rendszerek általános jellemzői.

  Az önmagát vezető autó

  Vezetőt támogató rendszerek automatizáltságának különböző fokai, az autonóm rendszerek fejlesztési mérföldkövei, az azokban rejlő kihívások. A megvalósításhoz szükséges kulcsfontosságú technológiák és biztonság szempontjából kritikus területek. Motivációk, potenciális felhasználási területek, a téma komplex jogi hátterére, az eddig elért kutatási és fejlesztési eredmények.

  Biztonsági rendszerek

  Aktív és passzív biztonsági rendszerek alapjai (rendszer, hardver, szoftver, algoritmus és kommunikációs alapok). A beavatkozó algoritmusok működésének fizikai alapelvei (releváns fizikai paraméterek és fizikai korlátok). Autóipari biztonsági rendszerekre ható trendek és jogi szabályozások. Az ISO 26262 szabvány rövid bemutatása, kialakulásának háttere, az ASIL és a safety goal fogalma, gyakorlati példák.

  Videó alapú vezetést segítő rendszerek

  Videokamera alapú vezetőt segítő funkciók, pl. sávtartás, vezetőmonitorozás, gyalogosfelismerés, fényszóróvezérlés. A rendszerek alapvető funkcionális működése.

  Radar alapú vezetést segítő rendszerek

  Radaron alapuló vezetőt segítő funkciók, pl. sebesség és távolság tartás, objektumdetektálás, automatikus vészfékezés, ütközéselkerülés. A rendszerek alapvető funkcionális működése.

  Ultrahang alapú parkolási manőver és vezetést segítő rendszerek

  „Tolatóradar", félautomata vagy teljesen automata parkolást segítő rendszerek, történetük, evolúciójuk. Fizikai alapelvek ultrahangos távolságmérésben, funkciók részletes bemutatása, példa rendszerarchitektúrára komplexitására, piaci trendek.

  Villamos motorok felhasználása az autóiparban

  Aktuátorok, ablaktörlő rendszerek, hőmérsékletszabályozó rendszerek. A villamos hajtásokkal szemben támasztott legfontosabb követelmények, a fejlesztői munka aktuális kihívásai.  BLDC és hagyományos DC motorok összehasonlítása. Konkrét fejlesztési példák az ablaktörlőrendszerek területéről, platform rendszerű fejlesztés és a requirements engineering fogalma.

  Energiamenedzsment és -átalakító berendezések az autóiparban

  Villamosenergia-menedzsment micro- és mild-hybrid autókban. Egymásnak ellentmondó követelmények összeegyeztetése: megbízhatóság, alacsony fogyasztás, alacsony emisszió és magas élettartam. Akkumulátormenedzsment, stop/start és rekuperációs üzemmódok bemutatása.

  Multimédiás autóipari műszeregységek EMC központú áramköri tervezése

  Háttérismeretekkel megtámogatott, használható EMC fejlesztői szemléletmód kialakítása. Elektronikai tervezési megfontolások, amelyekkel csökkenthető az autóipari elektronikai berendezések elektromágneses emissziója, és javítható a külső elektromágneses zavarjelekkel szembeni immunitásuk.

  MEMS - avagy miniatűr érzékelők az autóban

  Mikrométeres nagyságrendbe eső struktúrájú elektromechanikai szenzorok autóipari alkalmazásainak és gyártástechnológiájának bemutatása.

  Elektromos autó

  Elektromobilitás aktualitása, előnyei, kihívásai. Elektromos hajtásláncok bemutatása: hibrid topológiák, hibrid működésmódok, hibrid járművek csoportosítása. Tisztán villamos hajtáslánc ismertetése. Egy elektromos jármű hajtásláncának részletes áttekintése: nagyfeszültségű akkumulátor, teljesítményelektronika, villanymotor, integrált villamos hajtáslánc egység. Az e-mobilitás terén aktuálisan fennálló fejlesztési kihívások bemutatása.

  Elektromos kormányszervó

  Kormányművek fejlődésének áttekintése, a személygépjármű-kormányzás fizikai hátterének összefoglalása. Az elektromos kormányszervó, a fontosabb alkatrészek és a közöttük lévő kapcsolatok bemutatása (motor, nyomatékszenzor, mechanika, logikai és teljesítményelektronika, szoftver).

  Projektmenedzsment

  A XXI. századra a projektvezetés önálló szakmává, vagy inkább hivatássá vált, amely sok felkészülést, elkötelezettséget és kitartást követel meg. A projekt és a vezetés, illetve ezek elmélete, technikái és eszközei mind tanulhatóak. A projektekben végrehajtott tevékenység minden esetben a felső vezetés kiemelt figyelmét élvezi, ezért a megfelelő szakmai felkészültség elengedhetetlen. Az előadás bemutatja a különböző projektmenedzsment megközelítéseket, azok alapvető struktúráit, elemeit és technikáit; valamint a projekt, a szervezet és a projektvezető feladatát és kapcsolatrendszerét.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: két zárthelyi.

  b. A vizsgaidőszakban: -

  c. Elővizsga: -

  A félévközi jegy megszerzésének feltétele mindkét zárthelyi legalább elégséges (50%) szintű teljesítése. A félévközi jegyet a két zárthelyi pontszámának átlaga alapján számítjuk ki.

  11. Pótlási lehetőségek

  A TVSZ előírásai szerint mindkét ZH egyszer pótolható a szorgalmi vagy a pótlási időszakban

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az előadókkal egyeztetett időpontban folyamatosan.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az oktatók által készített prezentációk, segédletek, internetes források.

  További ajánlott szakirodalom:

  Bosch Automotive Handbook - 9th Edition (ISBN-13: 978-0-8376-1732-9)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontaktóra 28
  Készülés előadásra 14
  Készülés zárthelyire12
  Önálló tananyag-feldolgozás
  6
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tóth Csaba

  t. docens

  MIT

  Szőke Zsolt

  outreach manager

  Robert Bosch Kft., Budapesti Fejlesztési Központ

  Nagy Dániel

  fejlesztési csoportvezető

  Robert Bosch Kft., Budapesti Fejlesztési Központ

  Egyéb megjegyzések A tantárgy angol neve: Modern products and development methods in the car industry