Nyílt fejlesztőrendszerek

A tantárgy angol neve: Open Development Frameworks

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIAV08 őszi 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varró Dániel,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Varró Dániel

tanársegéd

MIT

Balogh András

doktorandusz

MIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Java programozási ismeretek

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja a hallgatók megismertetése a modern, nyílt fejlesztőrendszerek (Eclipse, NetBeans) felépítésével, használatával és továbbfejlesztésével. A tárgy során a hallgatók áttekintést kapnak a fejlesztőrendszerek felépítésének általános alapelveiről, majd egy konkrét rendszer részleteivel, programozásával ismerkednek meg. Az előadások és gyakorlatok során lépésről lépésre tanulják meg, hogyan lehet saját fejlesztésű modulokkal kiegészíteni, testre szabni egy keretrendszert, hogy az megfeleljen a munkájuk során felmerülő egyedi igényeknek.

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés (szoftver fejlesztés folyamata, fejlesztési részfeladatok, jellemző fejlesztőeszközök, keretrendszerek (előnyök, jellemzők,példák))

Eclipse alaptechnológia (alapkoncepció, runtime, plugin mechanizmus, grafikus felület (SWT, JFace, Workbench), Rich Client Platform)

Eclipse alapkomponensek (Programozási nyelvek támogatása, debug, csoportmunka, verzió-kezelés, help rendszer, fontos kész pluginok, jellemző fejlesztési trendek)

Plugin fejlesztés alapjai (a pluginok struktúrája, alapszolgáltatások, nézetek akciókezelés, menü elemek, publikálás, extension definiálás, kezelés, súgó készítés, tesztelés)

Tervezési minták alkalmazása (tervezési minták fogalma, előnyei, Eclipse bővítés pattern alapon , tipikus pattern-ek)

Eclipse alapú modellezés (Modellezés, domain specifikus modellek szerepe, Eclipse Modeling Framework, kód és dokumentum generálás, JET, XDoclets)

Grafikus szerkesztők fejlesztése

- Graphical Editing Framework

- Model-View-Controller minta az Eclipse-ben

- Editorok elemei, ezek összekapcsolása

NetBeans – egy konkurens rendszer

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tárgyhoz heti 2 óra előadás, valamint 2 óra gyakorlat tartozik.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

Az aláírás megszerzésének feltétele egy kiadott házi feladat legalább elégséges szintű megoldása.

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. Szóbeli vizsga az előadások anyagából. A házi feladat a vizsga eredményébe 60% súllyal beszámít.

    Megajánlott jegy: Egy megfelelő komplexitású házi feladat kiemelkedő színvonalú teljesítése esetén megajánlott jegy adható.

  3. Elővizsga:

Megbeszélés szerint az utolsó tanítási héten.

11. Pótlási lehetőségek

A házi feladat különeljárási díj fizetése mellett a vizsgaidőszak első 3 hetében is leadható.

12. Konzultációs lehetőségek
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az órák anyaga fóliák és vázlatok formájában.

Az Informatika épület könyvtárában az alábbi irodalmak lesznek elérhetőek:

E. Gamma, K. Beck: Contributing to Eclipse

E. ClayBerg, D. Rubel: Eclipse: Building Commercial-Quality Plug-Ins

F. Budinsky et al: Eclipse Modeling Framework

S. Northover, M. Wilson: SWT: The Standard Widget Toolkit, Volume 1

Ezen kívül további online irodalmak:

http://www.eclipse.org/ecesis

http://www.eclipse.org

http://redbooks.ibm.com

http://alphaworks.ibm.com

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

10

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

40

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

20

Vizsgafelkészülés

20

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Pataricza András

egyetemi docens

MIT

dr. Varró Dániel

tanársegéd

MIT

Balogh András

doktorandusz

MIT