Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nyílt fejlesztőrendszerek

  A tantárgy angol neve: Open Development Frameworks

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAV08 őszi 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varró Dániel,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Varró Dániel

  tanársegéd

  MIT

  Balogh András

  doktorandusz

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Java programozási ismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a hallgatók megismertetése a modern, nyílt fejlesztőrendszerek (Eclipse, NetBeans) felépítésével, használatával és továbbfejlesztésével. A tárgy során a hallgatók áttekintést kapnak a fejlesztőrendszerek felépítésének általános alapelveiről, majd egy konkrét rendszer részleteivel, programozásával ismerkednek meg. Az előadások és gyakorlatok során lépésről lépésre tanulják meg, hogyan lehet saját fejlesztésű modulokkal kiegészíteni, testre szabni egy keretrendszert, hogy az megfeleljen a munkájuk során felmerülő egyedi igényeknek.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés (szoftver fejlesztés folyamata, fejlesztési részfeladatok, jellemző fejlesztőeszközök, keretrendszerek (előnyök, jellemzők,példák))

  Eclipse alaptechnológia (alapkoncepció, runtime, plugin mechanizmus, grafikus felület (SWT, JFace, Workbench), Rich Client Platform)

  Eclipse alapkomponensek (Programozási nyelvek támogatása, debug, csoportmunka, verzió-kezelés, help rendszer, fontos kész pluginok, jellemző fejlesztési trendek)

  Plugin fejlesztés alapjai (a pluginok struktúrája, alapszolgáltatások, nézetek akciókezelés, menü elemek, publikálás, extension definiálás, kezelés, súgó készítés, tesztelés)

  Tervezési minták alkalmazása (tervezési minták fogalma, előnyei, Eclipse bővítés pattern alapon , tipikus pattern-ek)

  Eclipse alapú modellezés (Modellezés, domain specifikus modellek szerepe, Eclipse Modeling Framework, kód és dokumentum generálás, JET, XDoclets)

  Grafikus szerkesztők fejlesztése

  - Graphical Editing Framework

  - Model-View-Controller minta az Eclipse-ben

  - Editorok elemei, ezek összekapcsolása

  NetBeans – egy konkurens rendszer

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgyhoz heti 2 óra előadás, valamint 2 óra gyakorlat tartozik.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Az aláírás megszerzésének feltétele egy kiadott házi feladat legalább elégséges szintű megoldása.

  1. A vizsgaidőszakban:
  2. Szóbeli vizsga az előadások anyagából. A házi feladat a vizsga eredményébe 60% súllyal beszámít.

   Megajánlott jegy: Egy megfelelő komplexitású házi feladat kiemelkedő színvonalú teljesítése esetén megajánlott jegy adható.

  3. Elővizsga:

  Megbeszélés szerint az utolsó tanítási héten.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házi feladat különeljárási díj fizetése mellett a vizsgaidőszak első 3 hetében is leadható.

  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az órák anyaga fóliák és vázlatok formájában.

  Az Informatika épület könyvtárában az alábbi irodalmak lesznek elérhetőek:

  E. Gamma, K. Beck: Contributing to Eclipse

  E. ClayBerg, D. Rubel: Eclipse: Building Commercial-Quality Plug-Ins

  F. Budinsky et al: Eclipse Modeling Framework

  S. Northover, M. Wilson: SWT: The Standard Widget Toolkit, Volume 1

  Ezen kívül további online irodalmak:

  http://www.eclipse.org/ecesis

  http://www.eclipse.org

  http://redbooks.ibm.com

  http://alphaworks.ibm.com

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  40

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  20

  Vizsgafelkészülés

  20

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Pataricza András

  egyetemi docens

  MIT

  dr. Varró Dániel

  tanársegéd

  MIT

  Balogh András

  doktorandusz

  MIT