Bioinformatika laboratórium

A tantárgy angol neve: Bioinformatics Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

Mérnök Informatikus szak

Szabadon választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIAV06   0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Antal Péter,
4. A tantárgy előadója Antal Péter
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Ajánlott: Valószínűségszámítás, Algoritmusok elmélete, Adatbázisok, Mesterséges intelligencia

 

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A bioinformatika területeinek, például a szekvenciaelemzéseknek, strukturális modellezésnek, rendszerbiológiának, klinikai genomikának, farmakogenomikának közös jellemzője a szoftvereszközök, web-szolgáltatások, illetve adat- és tudásbázisok sokasága. Az elméleti alapok, algoritmikus problémák megismerése mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az ipari alkalmazás és integráció. A tárgy alapvető eszközök használatát ismerteti, és arra ad lehetőséget, hogy a hallgatók már létező megoldásokról személyes tapasztalatot szerezzenek. A tárgy célkitűzése szerint ez mind akár a korábban megszerzett tudásnak az elmélyítését elősegítheti, vagy éppen a gyakorlattól kiindulva további elméleti ismeretek megszerzésére is sarkallhat.

8. A tantárgy részletes tematikája

A laborfoglalkozásokon a következő témákhoz tartozó szoftvereszközök használata lesz bemutatva:

 1. Szekvenciaillesztés
 2. Motívumkeresés
 3. Filogenetika faépítés
 4. Újgenerációs szekvenálási adatok: genomösszeállítás
 5. Újgenerációs szekvenálási adatok: genetikai variánsok detekciója
 6. Génprioritizálás
 7. SNP prioritizálás, kísérlettervezés
 8. Genomikai adatok előkészítése, normalizációja
 9. Genetikai asszociációs elemzések
 10. Génexpressziós adatok elemzése
 11. Omikai adatok útvonal elemzése
 12. Oksági elemzés
 13. Diagnosztikai és döntéstámogató modellek építése
 14. Bioinformatikai nyelvek és munkafolyamatrendszerek
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) számítógépes laboratórium
10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: laborgyakorlatonkénti számonkéréssel és teljesítéssel, amelyre a hallgatók jegyet kapnak. A jegyek átlaga határozza meg az évvégi osztályzatot.

b.       A vizsgaidőszakban: -

c.              Elővizsga: -

Az évvégi osztályzatot a félév során kapott jegyek átlaga határozza meg.

11. Pótlási lehetőségek

Három alkalom pótlása lehetséges.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Biological Sequence Analysis : Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids by Richard Durbin (Author), Sean R. Eddy (Author), Anders Krogh (Author), Graeme Mitchison (Author)

 

Bioinformatics: The Machine Learning Approach, Second Edition (Adaptive Computation and Machine Learning) by Pierre Baldi, Soren Brunak

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra22
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Antal Péter