Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Bioinformatika laboratórium

  A tantárgy angol neve: Bioinformatics Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök Informatikus szak

  Szabadon választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAV06   0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Antal Péter,
  4. A tantárgy előadója Antal Péter
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Ajánlott: Valószínűségszámítás, Algoritmusok elmélete, Adatbázisok, Mesterséges intelligencia

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A bioinformatika területeinek, például a szekvenciaelemzéseknek, strukturális modellezésnek, rendszerbiológiának, klinikai genomikának, farmakogenomikának közös jellemzője a szoftvereszközök, web-szolgáltatások, illetve adat- és tudásbázisok sokasága. Az elméleti alapok, algoritmikus problémák megismerése mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az ipari alkalmazás és integráció. A tárgy alapvető eszközök használatát ismerteti, és arra ad lehetőséget, hogy a hallgatók már létező megoldásokról személyes tapasztalatot szerezzenek. A tárgy célkitűzése szerint ez mind akár a korábban megszerzett tudásnak az elmélyítését elősegítheti, vagy éppen a gyakorlattól kiindulva további elméleti ismeretek megszerzésére is sarkallhat.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A laborfoglalkozásokon a következő témákhoz tartozó szoftvereszközök használata lesz bemutatva:

  1. Szekvenciaillesztés
  2. Motívumkeresés
  3. Filogenetika faépítés
  4. Újgenerációs szekvenálási adatok: genomösszeállítás
  5. Újgenerációs szekvenálási adatok: genetikai variánsok detekciója
  6. Génprioritizálás
  7. SNP prioritizálás, kísérlettervezés
  8. Genomikai adatok előkészítése, normalizációja
  9. Genetikai asszociációs elemzések
  10. Génexpressziós adatok elemzése
  11. Omikai adatok útvonal elemzése
  12. Oksági elemzés
  13. Diagnosztikai és döntéstámogató modellek építése
  14. Bioinformatikai nyelvek és munkafolyamatrendszerek
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) számítógépes laboratórium
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: laborgyakorlatonkénti számonkéréssel és teljesítéssel, amelyre a hallgatók jegyet kapnak. A jegyek átlaga határozza meg az évvégi osztályzatot.

  b.       A vizsgaidőszakban: -

  c.              Elővizsga: -

  Az évvégi osztályzatot a félév során kapott jegyek átlaga határozza meg.

  11. Pótlási lehetőségek

  Három alkalom pótlása lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Biological Sequence Analysis : Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids by Richard Durbin (Author), Sean R. Eddy (Author), Anders Krogh (Author), Graeme Mitchison (Author)

   

  Bioinformatics: The Machine Learning Approach, Second Edition (Adaptive Computation and Machine Learning) by Pierre Baldi, Soren Brunak

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra22
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Antal Péter