Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Orvosi készülékek gyártmányfejlesztése

  A tantárgy angol neve: Product Development of Medical Devices

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. május 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök informatikus szak 

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAV01   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jobbágy Ákos Andor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimiav01
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Tényi Botond Fejlesztési Divízió igazgató, B. Braun Medical kft

  Dr. Jobbágy Ákos egyetemi tanár

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít --
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Elektronika
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése a készülékek termékké válásához szükséges eljárások és az ezeket definiáló alapvető szabványok bemutatása. A tantárgyat sikeresen elvégzők szemléletformálása: az elektronikus orvosi készülékek intuitív és szisztematikus fejlesztésének helye és szerepe. Konkrét példák bemutatása a gyártmányfejlesztés szemléltetésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Elektronikus orvosi készülékek: a jel/zaj viszony növelés módja

  1.1 Hardver kialakítás: szimmetrikus erősítő struktúrák, a közösjel-elnyomás növelése a testpotenciál meghajtásával.

  1.2 Alkalmazható jelfeldolgozás: indított átlagolás, mintaillesztés.

   

  2. Elektronikus orvosi készülékek tápellátása

  2.1 Galvanikusan leválasztott erősítők.

  2.2 A páciens védelmére alkalmazott megoldások: védőföldelés, lebegő tápellátás (PE, B, BF, CF)

  3. Egy tipikus elektronikus orvosi készülék részletes elemzése: EKG

   

  4. Az orvosi eszköz piacra kerülésének feltétele az EU-ban 1.

  4.1 Az Orvosi eszköz direktíva (MDD 93/42/EEC)

  4.2 Az orvosi eszköz gyártó fogalma

  4.3. Az orvosi eszköz fogalma, az aktív orvosi eszköz fogalma

  4.4 Harmonizált szabványok fogalma

  4.5. Alapvető követelmények fogalma

  4.6 Az orvosi eszközök osztályba sorolása

   

  5. Az orvosi eszköz piacra kerülésének feltétele az EU-ban 2.

  5.1 Megfelelőségi eljárások – CE jelölés

  5.2 A Műszaki Dokumentáció fogalma az MDD-ben

  5.3 A Klinikai értékelés fogalma az MDD-ben

  5.4 Címkézés (labeling) fogalma az MDD-ben

  5.5 EK megfelelőségi nyilatkozat

  5.6 Nemzetközi regisztrációk (regulatory FDA-US, SFDA-China)

   

  6. Az orvosi eszköz gyártó minőségügyi rendszere

  6.1 Az általános minőségügyi alapszabvány – ISO 9001

  6.2 Az orvosi eszközgyártók QM rendszer szabványa – ISO 13485

  6.2.1 ISO 13485/ 7.3 Tervezés és fejlesztés

   

  7. A kockázatirányítás alkalmazása az orvostechnikai eszközökben

  7.1 A kockázatirányítás a gyártó QM rendszerében – ISO 14971

  7.2 A kockázatirányítási folyamat dokumentálása – risk management file

  7.3 A kockázatirányítási folyamat dokumentálása a gyakorlatban (lehetséges eszközök)

  7.4 Az orvostechnikai eszközök szoftverének kockázatirányítási folyamat

  7.5 Kockázatirányítási folyamat az orvostechnikai eszközt is tartalmazó IT hálózatokban

   

  8. Aktív orvosi eszközök fejlesztése – PEMS életciklus modell

  8.1 PEMS (programmable electrical medical system) fogalma

  8.2 PEMS rendszertervezés lépései (design control elemei)

  8.2.1 Fejlesztés bemenete, kimenete, átvizsgálása, változáskezelés

  8.2.2 Verifikálás V@V ≠ Testing

  8.2.3 Hardver/szoftver tesztelés gyakorlata és szintjei

  8.2.4 Az orvosi eszköz validálása

  8.2.5 A prototípustól a gyártásig „design transfer” tevékenységek

   

  9. Az aktív orvosi eszközök műszaki követelményei a harmonizált szabványokban

  9.1 Az eszköz biztonságára (villamos + funkcionális) vonatkozó szabványcsalád felépítése (IEC 60601-1)

  9.2 Az IEC 60601-1 szabvány fő fejezetei

  9.3 Egyéb követelmények, szükség szerint (pl. biokompatibilitás, sterilizálás)

  9.4 Az Alarm szabvány elméletétől a gyakorlati megvalósításig

  9.5 Funkcionális biztonság – független kétcsatornás rendszer levezetése (hardver és szoftver)

   

  10. A PEMS beágyazott (embedded) szoftverének fejlesztése

  10.1 Szoftver fejlesztési szabványok fejlődése – történeti visszatekintés, kapcsolat más iparágakkal

  10.1.1 IT szoftver fejlesztése (ISO 12207)

  10.1.2 IT funkcionális biztonság (ISO 61508)

  10.2 „Orvosi eszköz szoftver – szoftver életciklus folyamata” szabvány (IEC 62304) követelményei

   

  11. Az orvosi eszköz szoftverfejlesztés alfolyamatai (IEC 62304)

  11.1 Fejlesztés (development)

  11.2 Karbantartás (maintenance)

  11.3 Kockázatkezelés (software risk management)

  11.4 Verziókezelés (configuration management)

  11.5 Probléma/változás kezelés (problem resolution)

  11.6 Az orvosi eszköz szoftver validálása

   

  12. Az orvosi eszköz használhatósági tervezése (usability engineering, IEC 62366)

  12.1 A használhatósági tervezés általános elmélete és szabályai

  12.2 A használhatósági tervezés, mint az orvosi eszköztervezés kiemelt témaköre

  12.2.1 A tervezés lépései – a kockázatirányítási folyamat része

  12.2.2 A használhatósági tervezés dokumentálása – usability engineering file

   

  13. A szoftverfejlesztési folyamatok érettségének mérése

  13.1 A SPICE (software process improvement and capability determination) rövid bemutatása (ISO 15504)

  13.2 A modell fejlődése ipari ágazatonként: automotive SPICE, MediSPICE

   

  14. Példák: konkrét készülékek elemzése, gyártmányfejlesztési tapasztalatok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban 3 kiszárthelyi dolgozat közül 2 legalább elégséges szintű teljesítése. A félévközi jegy a legjobb 2 kiszárthelyi átlaga. Kerekítés 50 századtól felfelé.

  11. Pótlási lehetőségek A kiszárthelyik nem pótolhatók.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultáció az előadóval egyeztetett időpontban lehetséges.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Norbert Leitgeb: Safety of Electromedical Devices Law-Risks -Opportunities 2010/ Springer-Verlag Wien (angol nyelvű)

  MSZ EN 60601-1-4 Gyógyászati villamos készülékek (1999)

  1. rész Általános biztonsági követelmények
  4. Kiegészítő szabvány: Programozható gyógyászati villamos rendszerek

  Balla Katalin: Minőségmenedzsment a szoftverfejlesztésben 2007, PANEM

  Ian Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése, Software Engineering, 2007, PANEM

  Jakob Nielsen: Web-design,2002, TYPOTEX Elektronikus Kiadó

  Steve Krug: Ne törd a fejem, Felhasználóbarát webdizájn, 2008, HVG Kiadó

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontaktóra28
  Készülés előadásra14
  Készülés kiszárthelyire9
  Önálló tananyag-feldolgozás 9
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  dr. Dolgos Sándor            fejlesztési vezető             B. Braun Medical kft

  dr. Jobbágy Ákos              egyetemi tanár                 MIT

  Egyéb megjegyzések A tantárgy angol neve: Product development of medical devices