Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szakmai gyakorlat

  A tantárgy angol neve: Internship

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 9.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Beágyazott információs rendszerek ágazat - Villamosmérnöki BSC
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIASZ1   0/0/0/a 0  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Lazányi János Gyula,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://home.mit.bme.hu/~lazanyi/szakmaigyak/
  4. A tantárgy előadója Lazányi János Gyula, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A villamosmérnöki szakon oktatott szakmai ismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Ajánlott:
  1. a kari kezelésű tantárgyat kell felvenni, ha a hallgató még nincs szakirányon;
  2. Ez a tantárgy a MIT Tanszék ágazatához tartozik! (Beágyazott információs rendszerek ágazat)
  7. A tantárgy célkitűzése A szakmai gyakorlat általános célja, hogy a hallgatók alapvető ismereteket szerezzenek a szakirányuknak megfelelő gyakorlati villamosmérnöki feladatokból, megismerkedjenek egy vállalat szervezeti és szakmai felépítésével, valós körülmények között készüljenek későbbi mérnöki munkájukra. A hat hetes szakmai gyakorlat során a hallgatók a tanszéki és vállalati konzulens által meghatározott feladatot oldanak meg. Feladatuk kapcsolódhat szakdolgozatukhoz, TDK dolgozatukhoz, önálló labor feladatukhoz, de azoktól jól elkülöníthetőnek kell lennie.
  8. A tantárgy részletes tematikája A gyakorlat során a gazdálkodó szervezet, illetve a vállalati konzulens által meghatározott, részletesen specifikált feladatot kell megoldani. A konkrét teendőkről a szakmai gyakorlat lebonyolításra vonatkozó szabályzat rendelkezik.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Hat hét (harminc munkanap) kiméretű, az oktatási intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlati munka. A lehetséges helyszínekről és időpontokról a szakmai gyakorlat lebonyolításra vonatkozó szabályzat rendelkezik

  A tantárgy felvételének módja a következő:

  1. a szorgalmi időszakban végzett gyakorlat esetében a tantárgyat az adott félévben kell felvenni;
  2. nyári időszakban végzett szakmai gyakorlat esetében a tantárgyat az azt követő őszi félévben kell felvenni.
  10. Követelmények

  A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt a vállalati konzulens felügyelete és irányítása mellett dolgoznak. A munkakezdésre, befejezésre a vállalati munkarend előírásai a mértékadók. A hallgatók a szakmai gyakorlat alatt napra lebontott munkanaplót vezetnek. A munkanapló hitelességét a szakmai gyakorlat végén a vállalati konzulens aláírásával igazolja.

  A szakmai gyakorlat végén a hallgatók írásos beszámolót készítenek. A beszámoló a BME bármely oktatási nyelvén megírható (magyar, angol, francia, német és orosz nyelven), függetlenül attól, hogy a szakmai gyakorlat mely országban valósult meg, amennyiben a tanszéki/kari felelős ehhez előzetesen hozzájárul. A beszámolót a vállalati konzulens aláírásával igazolja, a munkáról rövid értékelést készít. A munkanaplót, a beszámolót és az értékelést arra a tanszékre kell benyújtani, amely a témát kiírta. A beadási határidőt a tanszéki szakmai gyakorlati felelős határozza meg, figyelembe véve az egyetemi munkarendet (pl. nyári leállás).

  11. Pótlási lehetőségek Bármely okból (hiányzás, el nem fogadott beszámoló) sikertelen szakmai gyakorlat a következő szakmai gyakorlat ciklusban pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek A szakmai gyakorlatot és a beszámoló elkészítését a vállalati konzulens irányítja. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell. Tanszéki konzulens a kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; vállalati konzulens egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka Összesen 240 óra
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Németh PálEgyetemi adjunktusElektronikai Technológia
  Kari Tanács Oktatási Bizottsága