Rendszertervezés laboratórium 2

A tantárgy angol neve: Systems Engineering Laboratory 2

Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 22.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnökinformatikus szak
BSc képzés
Rendszertervezés specializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIAD02   0/0/2/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szatmári Zoltán,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/VIMIAD01
4. A tantárgy előadója

Dr. Bergmann Gábor, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Rendszertervezés, Szoftvertechnológia, Objektum-orientált programozás (Java, C++, C#, Qt)

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMINrendsztervAUT", _) VAGY
Szakirany("AMINrendsztervIIT", _) VAGY
Szakirany("AMINrendsztervMIT", _) VAGY
Szakirany("AMIintr", _) VAGY
Szakirany("AMIrendszterv", _) VAGY
Szakirany("AMIaut", _)


VAGY Training.code=("5NAA8") )


ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIA430" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIA430", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIMIA429" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIA429", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIIIA424" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIIIA424", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIMIAD01" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIAD01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Kötelező:

(Szakirany("AMINrendsztervAUT", _) VAGY
Szakirany("AMINrendsztervIIT", _) VAGY
Szakirany("AMINrendsztervMIT", _) ) VAGY
Training.code=("5NAA8")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:                                                                      
Legkorábban a következőkkel együtt vehető fel: Informatikai rendszertervezés (BMEVIMIAC01), Intelligens elosztott rendszerek (VIMIAC02), Alkalmazásfejlesztési környezetek (VIAUAC04)

 

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a Informatikai rendszertervezés, az Intelligens elosztott rendszerek és az Alkalmazásfejlesztési környezetek tantárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

8. A tantárgy részletes tematikája

A tantárgy a következő méréseket foglalja magába.

 

1. Teljesítménymérés: profiling módszerek, futási idő és memóriahasználat mérése, teljesítményproblémák okainak keresése (Visual Studio)

2. Mérési adatok feldolgozása és vizuális elemzése

3. Frontend készítés Qt alapokon: Felhasználói felület készítése QML alapokon, a QML és a C++ oldal kapcsolata, egyszerű vezérlők, adatkötések, signalok és QML oldali függvények.

4. Java alapú backend készítése: a kiberfizikai rendszerek kiszolgálására leginkább bevált megoldások szerver oldali része, Java alapokon. Adattárolás adatbázisban, szerver oldali logika és kapcsolattartás a kliensekkel.

5. Kooperatív ágensek intelligens elosztott rendszerekben: ágensek intelligenciájának programozása többágenses környezetben (Jason, AgentSpeak)

6. Versengő ágensek intelligens elosztott rendszerekben: nyerő stratégiák kidolgozása és programozása (Jade, FIPA)

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A félév során hat mérést kell elvégezni és azok teljesítését igazolni. A mérési feladatok megoldása a mérésvezető utasításai alapján történhet távolról a kiadott mérési környezetek segítségével, vagy amelyik mérés ezt indokolja, ott laborfoglalkozás keretében. A távoli feladatmegoldás előnye az, hogy ilyenkor minden hallgató tud a saját ütemében haladni, és nincs beszorítva a mérési alkalom időkorlátjába.

A mérés teljesítésének számonkérése történhet mérési jegyzőkönyv leadásával és osztályozásával (laborfoglalkozás esetén) vagy bemutatási kontaktalkalom keretében (távolról végezhető mérések esetén).

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

·         A hallgatók minden mérésre külön osztályzatot kapnak.

·         A mérések kontaktalkalmán (laborfoglalkozás vagy bemutatás) szintfelmérő iratható; ez esetben a sikeres szintfelmérő a mérés teljesítésének előfeltétele, sikertelen szintfelmérő esetén a mérés nem kerül osztályzásra.

·         A félévközi jegy megszerzésének feltétele mind a 6 mérés legalább elégséges teljesítése.

·         A félévközi jegy a méréseken szerzett jegy számtani átlaga.

b. Vizsgaidőszakban:

·         nincs

11. Pótlási lehetőségek

A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, személyes vagy elektronikus módon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgy honlapján elérhető segédanyagok és mérési segédletek. A mérési segédletek tartalmazhatnak további hivatkozásokat magyar vagy angol nyelven nyilvánosan elérhető technikai dokumentációra vagy szakmai írásokra; egyértelmű jelzés esetén ezek is az otthoni felkészülés elvárt elemeinek tekintendőek.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra28
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása34
Vizsgafelkészülés0
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Varró Dániel

Egyetemi docens                

MIT

Dr. Csorba Kristóf        

Egyetemi docens                

AUT

Dr. Pataki Béla

Egyetemi docens                

MIT

Dr. Micskei Zoltán

Egyetemi docens

MIT

Dr. Bergmann Gábor

Egyetemi adjunktus

MIT

IMSc tematika és módszer

A tananyag mélyebb megértésére az egyes mérésekhez kapcsolódó extra részfeladatok megoldásával nyílik lehetőség. Ezek az extra részfeladatok segítenek jobban megérteni a tananyagot. 

IMSc pontozás

Minden mérési alkalomhoz extra feladatok kapcsolódnak, amelyek külön-külön megoldhatók, és értük mindösszesen 15 IMSc pont szerezhető (a félév elején hirdetett feladatonkénti megoszlásban).

 

IMSc pontok csak akkor szerezhetők, ha a tantárgyra egyébként jelest kapott a hallgató.

 

Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.