Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszertervezés laboratórium 2

  A tantárgy angol neve: Systems Engineering Laboratory 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak
  BSc képzés
  Rendszertervezés specializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAD02   0/0/2/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Huszerl Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/VIMIAD01
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Bergmann Gábor, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Rendszertervezés, Szoftvertechnológia, Objektum-orientált programozás (Java, C++, C#, Qt)

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMINrendsztervAUT", _) VAGY
  Szakirany("AMINrendsztervIIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINrendsztervMIT", _) VAGY
  Szakirany("AMIintr", _) VAGY
  Szakirany("AMIrendszterv", _) VAGY
  Szakirany("AMIaut", _)


  VAGY Training.code=("5NAA8") )


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIA430" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIA430", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIA429" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIA429", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIA424" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIA424", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIAD01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAD01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező:

  (Szakirany("AMINrendsztervAUT", _) VAGY
  Szakirany("AMINrendsztervIIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINrendsztervMIT", _) ) VAGY
  Training.code=("5NAA8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:                                                                      
  Legkorábban a következőkkel együtt vehető fel: Informatikai rendszertervezés (BMEVIMIAC01), Intelligens elosztott rendszerek (VIMIAC02), Alkalmazásfejlesztési környezetek (VIAUAC04)

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a Informatikai rendszertervezés, az Intelligens elosztott rendszerek és az Alkalmazásfejlesztési környezetek tantárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy a következő méréseket foglalja magába.

   

  1. Teljesítménymérés: profiling módszerek, futási idő és memóriahasználat mérése, teljesítményproblémák okainak keresése (Visual Studio)

  2. Mérési adatok feldolgozása és vizuális elemzése

  3. Frontend készítés Qt alapokon: Felhasználói felület készítése QML alapokon, a QML és a C++ oldal kapcsolata, egyszerű vezérlők, adatkötések, signalok és QML oldali függvények.

  4. Java alapú backend készítése: a kiberfizikai rendszerek kiszolgálására leginkább bevált megoldások szerver oldali része, Java alapokon. Adattárolás adatbázisban, szerver oldali logika és kapcsolattartás a kliensekkel.

  5. Kooperatív ágensek intelligens elosztott rendszerekben: ágensek intelligenciájának programozása többágenses környezetben (Jason, AgentSpeak)

  6. Versengő ágensek intelligens elosztott rendszerekben: nyerő stratégiák kidolgozása és programozása (Jade, FIPA)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A félév során hat mérést kell elvégezni és azok teljesítését igazolni. A mérési feladatok megoldása a mérésvezető utasításai alapján történhet távolról a kiadott mérési környezetek segítségével, vagy amelyik mérés ezt indokolja, ott laborfoglalkozás keretében. A távoli feladatmegoldás előnye az, hogy ilyenkor minden hallgató tud a saját ütemében haladni, és nincs beszorítva a mérési alkalom időkorlátjába.

  A mérés teljesítésének számonkérése történhet mérési jegyzőkönyv leadásával és osztályozásával (laborfoglalkozás esetén) vagy bemutatási kontaktalkalom keretében (távolról végezhető mérések esetén).

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  ·         A hallgatók minden mérésre külön osztályzatot kapnak.

  ·         A mérések kontaktalkalmán (laborfoglalkozás vagy bemutatás) szintfelmérő iratható; ez esetben a sikeres szintfelmérő a mérés teljesítésének előfeltétele, sikertelen szintfelmérő esetén a mérés nem kerül osztályzásra.

  ·         A félévközi jegy megszerzésének feltétele mind a 6 mérés legalább elégséges teljesítése.

  ·         A félévközi jegy a méréseken szerzett jegy számtani átlaga.

  b. Vizsgaidőszakban:

  ·         nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, személyes vagy elektronikus módon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgy honlapján elérhető segédanyagok és mérési segédletek. A mérési segédletek tartalmazhatnak további hivatkozásokat magyar vagy angol nyelven nyilvánosan elérhető technikai dokumentációra vagy szakmai írásokra; egyértelmű jelzés esetén ezek is az otthoni felkészülés elvárt elemeinek tekintendőek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása34
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varró Dániel

  Egyetemi docens                

  MIT

  Dr. Csorba Kristóf        

  Egyetemi docens                

  AUT

  Dr. Pataki Béla

  Egyetemi docens                

  MIT

  Dr. Micskei Zoltán

  Egyetemi docens

  MIT

  Dr. Bergmann Gábor

  Egyetemi adjunktus

  MIT

  IMSc tematika és módszer

  A tananyag mélyebb megértésére az egyes mérésekhez kapcsolódó extra részfeladatok megoldásával nyílik lehetőség. Ezek az extra részfeladatok segítenek jobban megérteni a tananyagot. 

  IMSc pontozás

  Minden mérési alkalomhoz extra feladatok kapcsolódnak, amelyek külön-külön megoldhatók, és értük mindösszesen 15 IMSc pont szerezhető (a félév elején hirdetett feladatonkénti megoszlásban).

   

  IMSc pontok csak akkor szerezhetők, ha a tantárgyra egyébként jelest kapott a hallgató.

   

  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.