Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszertervezés laboratórium 2

  A tantárgy angol neve: Systems Engineering Laboratory 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. május 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak
  BSc képzés
  Rendszertervezés szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAD01 7 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bergmann Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://inf.mit.bme.hu
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Rendszertervezés, Szoftvertechnológia, Objektum-orientált programozás (Java, C++, C#)
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMINrendsztervAUT", _) VAGY
  Szakirany("AMINrendsztervIIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINrendsztervMIT", _) VAGY
  Szakirany("AMIintr", _) VAGY
  Szakirany("AMIrendszterv", _) VAGY
  Szakirany("AMIaut", _)

  VAGY Training.code=("5NAA8") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIA430" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIA430", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIA429" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIA429", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIA424" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIA424", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIAD02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAD02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Legkorábban a következőkkel együtt vehető fel:
  Rendszertervezés (BMEVIMIAC01), Intelligens elosztott rendszerek (VIMIAC02), Alkalmazásfuttatási környezetek (VIAUAC04)
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a Rendszertervezés, az Intelligens elosztott rendszerek és az Alkalmazásfuttatási környezetek tantárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  A tantárgy a következő méréseket foglalja magába.

  1. Teljesítmény-mérés: profiling módszerek, futási idő és memóriahasználat mérése, párhuzamos programok vizsgálata (Eclipse profiler, YourKit)
  2. Üzleti folyamatok modellezése és futtatása: üzleti folyamatok leírása és szimulációja, ellenőrzési lehetőségek üzleti folyamatokon (BPMN, Bonita)
  3. Natív alkalmazásfuttatási platformok (Linux, Windows, nyelv: C++) 
  4. Virtuális alkalmazásfuttatási környezetek (JVM, CLR, nyelv: Java/C#)
  5. Kooperatív ágensek intelligens elosztott rendszerekben (A hallgató feladata az ágensek intelligenciájának programozása többágenses környezetben. Az ágensek programozása Jason platformon, AgentSpeak nyelven, illetve Javaban történik.)
  6. Versengő ágensek intelligens elosztott rendszerekben (A hallgató feladata nyerő stratégiák kidolgozása és programozása. A programozás Jade platformon, FIPA szabványos módon kommunikáló ágensek környezetében történik.)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A félév során hat mérést kell elvégezni és azok teljesítését igazolni. A mérési feladatok megoldása történhet távolról a kiadott mérési környezetek segítségével vagy amelyik mérés ezt indokolja, ott laborfoglalkozás keretében. A távoli feladatmegoldás előnye az, hogy ilyenkor minden hallgató tud a saját tempójában haladni, és nincs beszorítva a mérési alkalom időkorlátjába.

  A mérés teljesítésének számonkérése történhet mérési jegyzőkönyv leadásával és osztályozásával (laborfoglalkozás esetén) vagy bemutatási kontaktalkalom  keretében (távolról végezhető mérések esetén).  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:
  • A hallgatók minden mérésre külön osztályzatot kapnak.
  • A mérések kontaktalkalmán (laborfoglalkozás vagy bemutatás) szintfelmérő iratható; ez esetben a sikeres szintfelmérő a mérés teljesítésének előfeltétele, sikertelen szintfelmérő esetén a mérés nem kerül osztályzásra.
  • A félévközi jegy feltétele mind a 6 mérés legalább elégséges teljesítése.
  • A félévközi jegy a méréseken szerzett jegy számtani átlaga.
  b. Vizsgaidőszakban:
  • nincs
  11. Pótlási lehetőségek A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, személyes vagy elektronikus módon.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tárgy honlapján elérhető segédanyagok és mérési segédletek.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra32
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet:

  Dr. Varró Dániel

  Egyetemi docens

  MIT

  Dr. Micskei Zoltán

  Adjunktus

  MIT