Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszertervezés laboratórium 2

  A tantárgy angol neve: Systems Engineering Laboratory 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. március 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak
  BSc képzés
  Rendszertervezés szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAD01 7 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bergmann Gábor, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  A tantárgy tanszéki weboldala http://inf.mit.bme.hu
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Rendszertervezés, Szoftvertechnológia, Objektum-orientált programozás (Java, C++, C#)
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMINrendsztervAUT", _) VAGY
  Szakirany("AMINrendsztervIIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINrendsztervMIT", _) )

  VAGY Training.code=("5NAA8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  Legkorábban a következőkkel együtt vehető fel:
  Rendszertervezés (BMEVIMIAC01), Intelligens elosztott rendszerek (VIMIAC02), Alkalmazásfuttatási környezetek (VIAUAC04)
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a Rendszertervezés, az Intelligens elosztott rendszerek és az Alkalmazásfuttatási környezetek tantárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  A tantárgy a következő méréseket foglalja magába.

  1. Teljesítmény-mérés: profiling módszerek, futási idő és memóriahasználat mérése, párhuzamos programok vizsgálata (Eclipse profiler, YourKit)
  2. Üzleti folyamatok modellezése és futtatása: üzleti folyamatok leírása és szimulációja, ellenőrzési lehetőségek üzleti folyamatokon (BPMN, Bonita)
  3. Natív alkalmazásfuttatási platformok (Linux, Windows, nyelv: C++) 
  4. Virtuális alkalmazásfuttatási környezetek (JVM, CLR, nyelv: Java/C#)
  5. (Intelligens rendszerek csoport által kidolgozás alatt)
  6. (Intelligens rendszerek csoport által kidolgozás alatt)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A félév során hat mérést kell elvégezni és azok teljesítését igazolni. A mérési feladatok megoldása történhet távolról a kiadott mérési környezetek segítségével vagy amelyik mérés ezt indokolja, ott laborfoglalkozás keretében. A távoli feladatmegoldás előnye az, hogy ilyenkor minden hallgató tud a saját tempójában haladni, és nincs beszorítva a mérési alkalom időkorlátjába.

  A mérés teljesítésének számonkérése történhet mérési jegyzőkönyv leadásával és osztályozásával (laborfoglalkozás esetén) vagy bemutatási kontaktalkalom  keretében (távolról végezhető mérések esetén).  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:
  • A hallgatók minden mérésre külön osztályzatot kapnak.
  • A félévközi jegy feltétele mind a 6 mérés legalább elégséges teljesítése.
  • A félévközi jegy a méréseken szerzett jegy számtani átlaga.
  b. Vizsgaidőszakban:
  • nincs
  11. Pótlási lehetőségek A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, személyes vagy elektronikus módon.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tárgy honlapján elérhető segédanyagok és mérési segédletek.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra32
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet:

  Dr. Varró Dániel

  Egyetemi docens

  MIT

  Dr. Micskei Zoltán

  Adjunktus

  MIT