Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Automatizált szoftverfejlesztés labor

  A tantárgy angol neve: Automated Software Engineering Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. február 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Alapképzés (BSc), mérnökinformatikus szak
  Szoftverfejlesztés specializáció
  Szoftverfejlesztés ágazat
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAC21 6 0/0/2/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Semeráth Oszkár,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/VIMIAC21
  4. A tantárgy előadója Dr. Semeráth Oszkár adjunktus, BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja az Automatizált szoftverfejlesztés tantárgy anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Laboratóriumi mérések:

  1. Szakterületspecifikus nyelv tervezése és megvalósítása.
  2. Szerkesztő készítése szakterületspecifikus nyelvhez.
  3. Statikus analízis eszköz kiegészítése új mintaalapú szabályokkal.
  4. Egységtesztek tervezése és készítése, fedettség mérése.
  5. Szoftver komponens teljesítményének vizsgálata és mérése.
  6. Tesztelési és teljesítménymérési adatok statisztikai és vizuális elemzése.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratóriumi gyakorlatok.
  10. Követelmények

  A félév során hat mérést kell elvégezni és azok teljesítését igazolni.

  • A hallgatók minden mérésre külön osztályzatot kapnak.
  • A félévközi jegy megszerzésének feltétele mind a hat mérés legalább elégséges teljesítése.
  • A félévközi jegy a méréseken szerzett jegy számtani átlaga. 
  11. Pótlási lehetőségek A pótlási időszakban két mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, személyes vagy elektronikus módon.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgy honlapján elérhető segédanyagok és mérési segédletek.

  A mérési segédletek tartalmazhatnak további hivatkozásokat magyar vagy angol nyelven nyilvánosan elérhető technikai dokumentációra vagy szakmai írásokra; egyértelmű jelzés esetén ezek is az otthoni felkészülés elvárt elemeinek tekintendők.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása34
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Semeráth Oszkár adjunktus, BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

  Dr. Micskei Zoltán egyetemi docens, BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

  IMSc tematika és módszer A tananyag mélyebb megértésére az egyes mérésekhez kapcsolódó extra részfeladatok megoldásával nyílik lehetőség. Ezek az extra részfeladatok segítenek jobban megérteni a tananyagot.
  IMSc pontozás

  Minden mérési alkalomhoz extra feladatok kapcsolódnak, amelyek külön-külön megoldhatók, és mindösszesen 15 IMSc pont szerezhető (a félév elején hirdetett feladatonkénti megoszlásban).

  IMSc pontok csak akkor szerezhetők, ha a tantárgyra egyébként jelest kapott a hallgató.

  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.
  Egyéb megjegyzések A tantárgy angol neve: Automated Software Engineering Laboratory.