Rendszertervezés laboratórium 1

A tantárgy angol neve: Systems Engineering Laboratory 1

Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 22.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnökinformatikus alapszak 

Rendszertervezés specializáció
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIAC11   0/0/2/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Huszerl Gábor,
A tantárgy tanszéki weboldala https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIMIAC11
4. A tantárgy előadója

Dr. Micskei Zoltán Imre, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Rendszertervezés, Rendszerelmélet, Szoftvertechnológia, Objektum-orientált programozás (Java, C++, C#)

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMINrendsztervAUT", _) VAGY
Szakirany("AMINrendsztervIIT", _) VAGY
Szakirany("AMINrendsztervMIT", _) VAGY
Szakirany("AMIintr", _) VAGY
Szakirany("AMIrendszterv", _) VAGY
Szakirany("AMIaut", _) )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIA360" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIA360", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIMIA373" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIA373", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIIIA361" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIIIA361", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIMIAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Kötelező:

(Szakirany("AMINrendsztervAUT", _) VAGY 
Szakirany("AMINrendsztervIIT", _) VAGY 
Szakirany("AMINrendsztervMIT", _) VAGY
Szakirany("AMIintr", _) VAGY
Szakirany("AMIrendszterv", _) VAGY

Training.code=("5NAA8") )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "
BMEVIMIA360" , "jegy" , _ ) >= 2 
VAGY 
TárgyEredmény("
BMEVIMIA360", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "
BMEVIMIA373" , "jegy" , _ ) >= 2 
VAGY 
TárgyEredmény("
BMEVIMIA373", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Legkorábban a következőkkel együtt vehető fel:

Informatikai rendszertervezés (BMEVIMIAC01), Ipari informatika (BMEVIIIAC02)

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja az Informatikai rendszertervezés és az Ipari informatikába tantárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

8. A tantárgy részletes tematikája

A tantárgy a következő méréseket foglalja magába. 

1.     Modellek programozott feldolgozása: modellek reprezentálása, modellek bejárása, adatok programozott kinyerése(Eclipse, EMF)

2.     Fejlesztési és tesztelési folyamatok támogatása: verziókezelő, incidenskezelő, fordító és folytonos integrációs rendszerek (Git, GitHub, Gradle, Travis)

3.     Komponensek ellenőrzése: statikus technikák (kód átvizsgálása, statikus analízis eszközök: SonarQube) és komponens szintű tesztek (komponensek izolációja, tesztfuttatás, lefedettség mérése: JUnit, Mockito) használata

4.     Komponensek telepítése: komponensek és függőségek kezelése, komponensek becsomagolása, telepítés konténerekbe, komponensek elosztása különböző csomópontokra (Docker)

5.     Dinamikus rendszerek szimulációja Matlab-Simulink környezetben, rendszerblokkok működésének vizsgálata, saját rendszerblokkok és az azokból felépülő könyvtárak létrehozása.

6.     6. HLL kód integrálása grafikus modellező környezetbe, stand-alone és hardverpecifikus kód generálása VHLL (Simulink) leírásból.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A félév során hat mérést kell elvégezni és azok teljesítését igazolni. A mérési feladatok megoldása történhet távolról a kiadott mérési környezetek segítségével vagy amelyik mérés ezt indokolja, ott laborfoglalkozás keretében. A távoli feladatmegoldás előnye az, hogy ilyenkor minden hallgató tud a saját tempójában haladni, és nincs beszorítva a mérési alkalom időkorlátjába.

A mérés teljesítésének számonkérése történhet mérési jegyzőkönyv leadásával és osztályozásával (laborfoglalkozás esetén) vagy bemutatási kontaktalkalom  keretében (távolról végezhető mérések esetén). 

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

  • A hallgatók minden mérésre külön osztályzatot kapnak.
  • A mérések kontaktalkalmán (laborfoglalkozás vagy bemutatás) szintfelmérő iratható; ez esetben a sikeres szintfelmérő a mérés teljesítésének előfeltétele, sikertelen szintfelmérő esetén a mérés nem kerül osztályzásra.
  • A félévközi jegy megszerzésének feltétele mind a 6 mérés legalább elégséges teljesítése.
  • A félévközi jegy a méréseken szerzett jegy számtani átlaga.

b. Vizsgaidőszakban:

  • nincs
11. Pótlási lehetőségek

A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, személyes vagy elektronikus módon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tárgy honlapján elérhető segédanyagok és mérési segédletek. A mérési segédletek tartalmazhatnak további hivatkozásokat magyar vagy angol nyelven nyilvánosan elérhető technikai dokumentációra vagy szakmai írásokra; egyértelmű jelzés esetén ezek is az otthoni felkészülés elvárt elemeinek tekintendőek.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés laborra28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása34
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név

Beosztás

Tanszék

Dr. Varró Dániel

egyetemi tanár

MIT

Dr. Kiss Bálint

egyetemi docens

IIT

Dr. Micskei Zoltán

egyetemi docens

MIT

IMSc tematika és módszer

A tananyag mélyebb megértésére az egyes mérésekhez kapcsolódó extra részfeladatok megoldásával nyílik lehetőség. Ezek az extra részfeladatok segítenek jobban megérteni a tananyagot. 

IMSc pontozás

Minden mérési alkalomhoz extra feladatok kapcsolódnak, amelyek külön-külön megoldhatók, és értük mindösszesen 15 IMSc pont szerezhető (a félév elején hirdetett feladatonkénti megoszlásban).

IMSc pontok csak akkor szerezhetők, ha a tantárgyra egyébként jelest kapott a hallgató.

Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.