Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Rendszertervezés laboratórium 1

  A tantárgy angol neve: Systems Engineering Laboratory 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus alapszak 

  Rendszertervezés specializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAC11   0/0/2/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Huszerl Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VIMIAC11
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Micskei Zoltán Imre, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Rendszertervezés, Rendszerelmélet, Szoftvertechnológia, Objektum-orientált programozás (Java, C++, C#)

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMINrendsztervAUT", _) VAGY
  Szakirany("AMINrendsztervIIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINrendsztervMIT", _) VAGY
  Szakirany("AMIintr", _) VAGY
  Szakirany("AMIrendszterv", _) VAGY
  Szakirany("AMIaut", _) )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIA360" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIA360", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIA373" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIA373", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIA361" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIA361", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező:

  (Szakirany("AMINrendsztervAUT", _) VAGY 
  Szakirany("AMINrendsztervIIT", _) VAGY 
  Szakirany("AMINrendsztervMIT", _) VAGY
  Szakirany("AMIintr", _) VAGY
  Szakirany("AMIrendszterv", _) VAGY

  Training.code=("5NAA8") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "
  BMEVIMIA360" , "jegy" , _ ) >= 2 
  VAGY 
  TárgyEredmény("
  BMEVIMIA360", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "
  BMEVIMIA373" , "jegy" , _ ) >= 2 
  VAGY 
  TárgyEredmény("
  BMEVIMIA373", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Legkorábban a következőkkel együtt vehető fel:

  Informatikai rendszertervezés (BMEVIMIAC01), Ipari informatika (BMEVIIIAC02)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja az Informatikai rendszertervezés és az Ipari informatikába tantárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy a következő méréseket foglalja magába. 

  1.     Modellek programozott feldolgozása: modellek reprezentálása, modellek bejárása, adatok programozott kinyerése(Eclipse, EMF)

  2.     Fejlesztési és tesztelési folyamatok támogatása: verziókezelő, incidenskezelő, fordító és folytonos integrációs rendszerek (Git, GitHub, Gradle, Travis)

  3.     Komponensek ellenőrzése: statikus technikák (kód átvizsgálása, statikus analízis eszközök: SonarQube) és komponens szintű tesztek (komponensek izolációja, tesztfuttatás, lefedettség mérése: JUnit, Mockito) használata

  4.     Komponensek telepítése: komponensek és függőségek kezelése, komponensek becsomagolása, telepítés konténerekbe, komponensek elosztása különböző csomópontokra (Docker)

  5.     Dinamikus rendszerek szimulációja Matlab-Simulink környezetben, rendszerblokkok működésének vizsgálata, saját rendszerblokkok és az azokból felépülő könyvtárak létrehozása.

  6.     6. HLL kód integrálása grafikus modellező környezetbe, stand-alone és hardverpecifikus kód generálása VHLL (Simulink) leírásból.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A félév során hat mérést kell elvégezni és azok teljesítését igazolni. A mérési feladatok megoldása történhet távolról a kiadott mérési környezetek segítségével vagy amelyik mérés ezt indokolja, ott laborfoglalkozás keretében. A távoli feladatmegoldás előnye az, hogy ilyenkor minden hallgató tud a saját tempójában haladni, és nincs beszorítva a mérési alkalom időkorlátjába.

  A mérés teljesítésének számonkérése történhet mérési jegyzőkönyv leadásával és osztályozásával (laborfoglalkozás esetén) vagy bemutatási kontaktalkalom  keretében (távolról végezhető mérések esetén). 

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  • A hallgatók minden mérésre külön osztályzatot kapnak.
  • A mérések kontaktalkalmán (laborfoglalkozás vagy bemutatás) szintfelmérő iratható; ez esetben a sikeres szintfelmérő a mérés teljesítésének előfeltétele, sikertelen szintfelmérő esetén a mérés nem kerül osztályzásra.
  • A félévközi jegy megszerzésének feltétele mind a 6 mérés legalább elégséges teljesítése.
  • A félévközi jegy a méréseken szerzett jegy számtani átlaga.

  b. Vizsgaidőszakban:

  • nincs
  11. Pótlási lehetőségek

  A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, személyes vagy elektronikus módon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgy honlapján elérhető segédanyagok és mérési segédletek. A mérési segédletek tartalmazhatnak további hivatkozásokat magyar vagy angol nyelven nyilvánosan elérhető technikai dokumentációra vagy szakmai írásokra; egyértelmű jelzés esetén ezek is az otthoni felkészülés elvárt elemeinek tekintendőek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés laborra28
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása34
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név

  Beosztás

  Tanszék

  Dr. Varró Dániel

  egyetemi tanár

  MIT

  Dr. Kiss Bálint

  egyetemi docens

  IIT

  Dr. Micskei Zoltán

  egyetemi docens

  MIT

  IMSc tematika és módszer

  A tananyag mélyebb megértésére az egyes mérésekhez kapcsolódó extra részfeladatok megoldásával nyílik lehetőség. Ezek az extra részfeladatok segítenek jobban megérteni a tananyagot. 

  IMSc pontozás

  Minden mérési alkalomhoz extra feladatok kapcsolódnak, amelyek külön-külön megoldhatók, és értük mindösszesen 15 IMSc pont szerezhető (a félév elején hirdetett feladatonkénti megoszlásban).

  IMSc pontok csak akkor szerezhetők, ha a tantárgyra egyébként jelest kapott a hallgató.

  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.