Rendszertervezés laboratórium 1

A tantárgy angol neve: Systems Engineering Laboratory 1

Adatlap utolsó módosítása: 2014. március 27.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak 

BSc képzés

Rendszertervezés szakirány 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIAC03 6 0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Micskei Zoltán Imre,
A tantárgy tanszéki weboldala http://inf.mit.bme.hu
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Rendszertervezés, Rendszerelmélet, Szoftvertechnológia, Objektum-orientált programozás (Java, C++, C#)
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMINrendsztervAUT", _) VAGY
Szakirany("AMINrendsztervIIT", _) VAGY
Szakirany("AMINrendsztervMIT", _) VAGY
Szakirany("AMIintr", _) VAGY
Szakirany("AMIrendszterv", _) VAGY
Szakirany("AMIaut", _) )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIA360" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIA360", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIMIA373" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIA373", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIIIA361" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIIIA361", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIMIAC11" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIAC11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Legkorábban a következőkkel együtt vehető fel:

Rendszertervezés (BMEVIMIAC01), Ipari informatika (BMEVIIIAC02)

7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a Rendszertervezés és az Ipari informatikába tantárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.
8. A tantárgy részletes tematikája

A tantárgy a következő méréseket foglalja magába. 

  1. Modellezési nyelvek: nyelvtervezés, szöveges szintaxis megadása, szemantikai ellenőrzés (EMF, XText)
  2. Kódgenerátorok: modell alapú kódgenerálás, generált és kézi kód kapcsolata, sablon és AST alapú generátorok (Xtend, Acceleo)
  3. Kritikus komponensek tesztelése: komponensek izolációja, teszttervezési technikák, tesztfuttató keretrendszerek, lefedettség mérése (JUnit, Mockito, JaCoCo)
  4. Fejlesztési és tesztelési folyamatok támogatása: verziókezelő, incidenskezelő, fordító és folytonos integrációs rendszerek (SVN, Git, Maven, Trac, Jenkins)
  5. Dinamikus rendszerek szimulációja Matlab-Simulink környezetben, rendszerblokkok működésének vizsgálata, saját rendszerblokkok és az azokból felépülő könyvtárak létrehozása.
  6. 6. HLL kód integrálása grafikus modellező környezetbe, stand-alone és hardverpecifikus kód generálása VHLL (Simulink) leírásból.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A félév során hat mérést kell elvégezni és azok teljesítését igazolni. A mérési feladatok megoldása történhet távolról a kiadott mérési környezetek segítségével vagy amelyik mérés ezt indokolja, ott laborfoglalkozás keretében. A távoli feladatmegoldás előnye az, hogy ilyenkor minden hallgató tud a saját tempójában haladni, és nincs beszorítva a mérési alkalom időkorlátjába.

A mérés teljesítésének számonkérése történhet mérési jegyzőkönyv leadásával és osztályozásával (laborfoglalkozás esetén) vagy bemutatási kontaktalkalom  keretében (távolról végezhető mérések esetén). 

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

  • A hallgatók minden mérésre külön osztályzatot kapnak.
  • A félévközi jegy feltétele mind a 6 mérés legalább elégséges teljesítése.
  • A félévközi jegy a méréseken szerzett jegy számtani átlaga.

b. Vizsgaidőszakban:

  • nincs

 

11. Pótlási lehetőségek A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél.
12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, személyes vagy elektronikus módon.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tárgy honlapján elérhető segédanyagok és mérési segédletek.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra32
Felkészülés zárthelyire-
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés-
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név Beosztás Tanszék
Dr. Varró Dániel egyetemi docens MIT
Dr. Kiss Bálint egyetemi docens IIT
dr. Micskei Zoltán adjunktus MIT