Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Informatikai rendszertervezés

  A tantárgy angol neve: IT System Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. május 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki informatika BSc
  Rendszertervezés szakirány 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAC01 5 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varró Dániel, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet:

  Dr. Varró Dániel

  Egyetemi tanár

  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tsz.

  Dr. Majzik István

  Egyetemi docens

  Méréstechnika és Információs Rendszerek Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Rendszermodellezés, Szoftvertechnológia, Objektum-orientált programozás 
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMINrendsztervAUT", _) VAGY
  Szakirany("AMINrendsztervIIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINrendsztervMIT", _) )

  VAGY Training.code=("5NAA8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  Rendszermodellezés
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzése, hogy bemutassa a modell alapú rendszertervezés alapvető folyamatait és eszközeit. Ismerteti a specifikáció- és követelménymodellezés alapjait, a funkcionális és extrafunkcionális nézőpontokat integráló modellalkotást, a platform/infrastruktúra modellezést, a modellalapú telepítést, a verifikáció és validáció folyamatát és technikáit (pl. statikus analízis, tesztelés), valamint az automatikus modelltranszformációk és kódgenerátorok szerepét (teszt-, kód/kódkeret-, konfiguráció-, telepítési leíró, dokumentáció-, monitor-generálás). A tárgy alkalmazási példáit az üzleti rendszerek, illetve az intelligens komponensek integrációján alapuló beágyazott rendszerek területéről veszi.

  A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatók:

  1.képesek az informatikai rendszerekkel szembeni követelmények szabatos megfogalmazására, működési környezetük, struktúrájuk és viselkedésük, architektúrájuk valamint a futtatóplatformjaik modellezésére,

  2.megismerik a rendszertervezés során használt legfontosabb szabványos rendszermodellező nyelvek eszközkészletét és használatát,

  3.megismerik a rendszertervezés során használt verifikációs és validációs technikákat (tesztelés, statikus analízis stb.),

  4.képesek lesznek komplex informatikai alkalmazások automatikus kódgenerálással történő modell alapú fejlesztésére.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1-2. hét: Rendszertervezési alapok és követelménymodellezés

  A modellalapú tervezés alapfogalmai (fejlesztési folyamatok, követelmények nyelvek, modellek, platformok, verifikáció és validáció), rendszerfejlesztési folyamatok (V modell vs. agilis módszerek), szolgáltatásbiztonság fogalma.

  Funkcionális és extrafunkcionális követelmények modellezése és analízise. Nyomonkövethetőség fogalma.

  3-4. hét: Strukturális és Viselkedési modellek,

  Strukturális modellek: architektúra ill. komponens tervezés, jólformáltsági kényszerek, interfész és adattípus tervezés, komponensek közötti kommunikációs útvonalak, kódgenerátorok strukturális modellekhez  

  Viselkedési modellek: komponensek állapot alapú viselkedésmodellje, adatfolyammodellek, forgatókönyvek; kódgenerátor viselkedési modellekhez.

  5-6. hét: Platform és infrastruktúra modellezés

  Platform és infrastruktúra modellek: Komponens integrációs technológiák, partícionált alkalmazások, infrastruktúra modellek, elosztott architektúrák, Modern platformok (kitekintés): AUTOSAR, MARTE, Cloud

  Hibatűrés alapfogalmak – hiba, hibaok, hibajelenség, rendelkezésre állás vs. megbízhatóság redundancia fajtái szerepe, tervezési minták, kapcsolata telepítéssel

  7-8. hét: Extrafunkcionális analízis és optimalizálás, Modellvezérelt telepítés

  Modellvezérelt telepítés: extrafunkcionális követelmények kielégítése (teljesítmény, átbocsátóképesség, kapacitásbecslés és erőforrásallokálás, időbeliség: WCET, ütemezhetőség rendelkezésre állás, memória, optimalizálás,), robosztus partícionálás, konfigurációs leírók automatikus generálása

  9-10. hét: Rendszerverifikáció és validáció

  Kritikus komponensek tesztelése: egységtesztelés (JUnit), statikus kódanalízis (FindBugs, PolySpace), izoláció (stub, mock), tesztfedettség (MC/DC).

  Modell alapú teszttervezés (integrációs, funkcionális, extra-funkcionális): statikus konzisztencia vizsgálat (teljesség, ellentmondásmentes, determinisztikuság), állapotgép alapú tesztgenerálási és verifikációs módszerek.

  11-12. hét: modelltranszformációk, kódgenerátorok

  Modelltranszformáció: feladata és csoportosítása, főbb megközelítések, gráf alapú technikák.

  Kódgenerátorok: osztályozása, sablon alapú kódgenerátorok (pl. Acceleo / Xtend).

  13-14. hét: Esettanulmányok

  Modellvezérelt tervezés kritikus beágyazott rendszerekben (pl. autóipar/ repülőgépipar, kiberfizikai rendszerek)

  Szolgáltatásbiztos üzleti rendszerek tervezés és telepítése

  A gyakorlati órák tartalma:

  A hallgatók az alábbi témákból végeznek el (számítógépes vagy tantermi) gyakorlatot egy komplex rendszer tervezése kapcsán:

  ·         Követelményanalízis: követelmények rögzítése és nyomonkövethetősége.

  ·         Rendszermodellezés: strukturális és dinamikus modellek.

  ·         Platform és infrastruktúra modellek

  ·         Modellvezérelt telepítés

  ·         Modellalapú rendszertesztelés.

  ·         Kódgenerátorok, modelltranszformációk.

  Emellett a gyakorlati órákon biztosítunk lehetőséget házi feladat konzultációra.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 21*2 óra előadás és 7*2 óra kiscsoportos gyakorlati foglalkozás a félévben egyenletesen elosztva.
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: a hallgatóknak három vagy négy fős csapatokban egy összetett rendszertervezési feladatot (modellezés+implementáció) kell elkészíteni házi feladatként, melynek 6 részfeladata külön kerül beadásra és értékelésre.
   • Minden részfeladatból legalább 40%-ot el kell érni.
   • Az aláírás feltétele a házi feladat legalább elégséges elkészítése.
   • Opcionálisan a tárgy előadói által felkínált további házi feladat elkészítése is vállalható.
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.
  • A vizsgajegy az írásbeli vizsga (50%), a házi feladat (50%) és az esetlegesen elvégzett opcionális feladatok súlyozásából áll elő.
  11. Pótlási lehetőségek

  A rész házi feladatok pótlására (<40% vagy nem is lett beadva) a javítástól számított egy hét áll rendelkezésre. Az összes részfeladat pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A féléves házi feladattal kapcsolatban a félév során konzultációs lehetőséget biztosítunk. Ezen felül a gyakorlatok során lehetőség lesz a tárggyal kapcsolatos kérdések megválaszolására.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgy honlapján elérhető segédanyagok. A kitett anyagok az annotált előadás fóliákon kívül tartalmaznak a legfontosabb részekre szöveges és esetenként eszközhasználathoz kapcsolódóan videó alapú eszközkezelési útmutatókat.

  A félév során elektronikus segédanyagokat fogunk kidolgozni.

  Ajánlott irodalom: 

  ·         M. Brambilla, J. Cabot, M. Wimmer: Model driven software engineering in practice.

  ·         Sebastien Gerard; Jean-Philippe Babau; Joel Champeau (eds): Model Driven Engineering for Distributed Real-Time Embedded Systems. 

  ·         J. Hudak, P. Feiler: Developing AADL Models for Control Systems: A Practitioner’s Guide (Technical report)

   Kapcsolódó OMG szabványok: SysML, UML MARTE profile

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése60
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet:

  Dr. Varró Dániel

  Egyetemi tanár

  MIT

  Dr. Pataricza András

  Egyetemi tanár

  MIT

  Dr. Majzik István

  Egyetemi docens

  MIT

  Dr. Micskei Zoltán

  Egyetemi adjunktus

  MIT

  Dr. Horváth Ákos

  Tudományos mts.

  MIT

  Dr. Ráth István

  Tudományos mts.

  MIT

  Dr. Bergmann Gábor

  Tudományos mts.

  MIT