Mesterséges intelligencia

A tantárgy angol neve: Artificial Intelligence

Adatlap utolsó módosítása: 2016. május 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök informatikus Szak, BSc képzés
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIAC00 5 3/0/0/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dobrowiecki Tadeusz Pawel,
A tantárgy tanszéki weboldala https://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimiac00
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Dobrowiecki Tadeusz

Egyetemi docens

MIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

matematikai logika, valószínűség számítás, számítástechnika alapjai

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
((TargyEredmeny("BMEVISZAA01" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY
TargyEredmeny("BMEVISZAA04" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY
TargyEredmeny("BMEVISZA110" , "jegy" , _ ) >= 2 )

VAGY Training.Code=("5NAA8") )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIA313" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIA313", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIMIAC10" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIAC10", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célkitűzése a mesterséges intelligencia területének rövid, ám igényes bemutatása. A felvezetés lépései: (1) az intelligens viselkedés számítási modellekkel való kifejezés problémaköre, (2) a mesterséges intelligencia formális és heurisztikus módszereinek elemzése és alkalmazása, (3) a gyakorlati megvalósítások módszerei és problémái.

A tárgy az informatikus hallgatók azokat a képességeit fejleszti, melyek révén képesek lesznek:
- tanulmányozni számítógép újszerű használatát,
- fejleszteni hatékony módszereket számítási problémák megoldására,
- megérteni számítástechnika/-tudomány technológiai / koncepcionális korlátjait
- intellektuálisan megérteni az algoritmus központi szerepét az informatikai rendszerekben.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. Bevezető: MI problémák választéka, intelligencia és alapvető kérdések, mérnöki szemlélet, előzmények.

2. Egy minta feladat elemzése. Hogyan gazdálkodunk az információval. Mire van szükség, ha a feladat sem triviális, sem lehetetlen. A helyes absztrakció lépései. Mit nyertünk, mit adtunk fel érte? Mik a megoldás buktatói?

3. Intelligens rendszerek tervezése: ágensek, komponenseik, környezetek, architektúra és program kérdése, keresési tér és az alapvető ágenstípusok (viselkedése), mire számíthatunk egy ágens belsejében. Mit jelent intelligensnek lenni?

4. Problémamegoldás kereséssel: mik az intelligens rendszerek átfogó algoritmusai, alapvető matematikai absztrakciói.

Hogyan kell az eddig megismert algoritmusokat kreatívan alkalmazni intelligencia fokozása érdekében.

5. Paradigmaváltások szerepe - problémamegoldás kényszer-kielégítéssel. Problémamegoldás többágenses környezetben - keresés ellenséges környezetben.

6. Intelligencia alapvető komponense - a tudás: tudás formálizálása logikával. Mit jelent logikában következtetni. Több logika van, miben különböznek és mit nyújtanak.

7. Tudásmérnökség, ágensek logikai leírása és a problémamegoldás logikai következtetéssel. Paradigmaváltás felskálázás érdekében.

8. Tervkészítés, ha minden jól megy, és ha semmi sincs jól.

9. Intelligencia valóságban - hiányos, bizonytalan és változó tudás: bizonytalanság és valószínűség számítás. Valószínűségi hálók. Következtetés valószínűségi hálókban.

10. Más eszközök is vannak - fuzzy, evidencia, ... A temporális tudás kezelése. Racionalitás és hasznosság. Intelligencia, mint racionális döntés képessége.

11. Intelligencia alapvető mechanizmusa - a tanulás: alapvető fogalmak, alapvető feladatok. Döntési fák tanulása. Logikai hipotézisek tanulása. Neurális hálók tanulása.

12. Valószínűségi hálók tanulása, kernel gépek. Megerősítéses tanulás.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények

Előadástól külön időpontban egy nagy ZH, TVSZ szerinti pótlási lehetőséggel, a szükséges minimum szint 40% (azaz 20 pont). Félév közben egy házi feladat, amely egy megfelelően kialakított HF szerverről kérhető le. A feladathoz tartozó ütemezés a feladat lapján olvasható. A HF minősítése „nem felelt meg" (0 pont), ill. „megfelelt" (6-20 pont).

A félévi aláírás feltétele a ZH minimum 40%-os megírása és a házi feladat helyes megoldása és beadása "megfelelt" minősítéssel.


11. Pótlási lehetőségek A TVSZ szerint.
12. Konzultációs lehetőségek

Igény esetén, megbeszélés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Stuart Russell és Peter Norvig: Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest, 1999

Stuart Russell és Peter Norvig: Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, 2., átdolgozott kiadás, Panem Kiadó, Budapest, 2006

 

http://mialmanach.mit.bme.hu/aima/index

 

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra45
Félévközi készülés órákra25
Felkészülés zárthelyire25
Házi feladat elkészítése25
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Dobrowiecki Tadeusz

Egyetemi docens

MIT