Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mesterséges intelligencia

  A tantárgy angol neve: Artificial Intelligence

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. május 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus Szak, BSc képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIAC00 5 3/0/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dobrowiecki Tadeusz Pawel,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimiac00
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Dobrowiecki Tadeusz

  Egyetemi docens

  MIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  matematikai logika, valószínűség számítás, számítástechnika alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((TargyEredmeny("BMEVISZAA01" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY
  TargyEredmeny("BMEVISZAA04" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY
  TargyEredmeny("BMEVISZA110" , "jegy" , _ ) >= 2 )

  VAGY Training.Code=("5NAA8") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIA313" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIA313", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIAC10" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAC10", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése a mesterséges intelligencia területének rövid, ám igényes bemutatása. A felvezetés lépései: (1) az intelligens viselkedés számítási modellekkel való kifejezés problémaköre, (2) a mesterséges intelligencia formális és heurisztikus módszereinek elemzése és alkalmazása, (3) a gyakorlati megvalósítások módszerei és problémái.

  A tárgy az informatikus hallgatók azokat a képességeit fejleszti, melyek révén képesek lesznek:
  - tanulmányozni számítógép újszerű használatát,
  - fejleszteni hatékony módszereket számítási problémák megoldására,
  - megérteni számítástechnika/-tudomány technológiai / koncepcionális korlátjait
  - intellektuálisan megérteni az algoritmus központi szerepét az informatikai rendszerekben.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Bevezető: MI problémák választéka, intelligencia és alapvető kérdések, mérnöki szemlélet, előzmények.

  2. Egy minta feladat elemzése. Hogyan gazdálkodunk az információval. Mire van szükség, ha a feladat sem triviális, sem lehetetlen. A helyes absztrakció lépései. Mit nyertünk, mit adtunk fel érte? Mik a megoldás buktatói?

  3. Intelligens rendszerek tervezése: ágensek, komponenseik, környezetek, architektúra és program kérdése, keresési tér és az alapvető ágenstípusok (viselkedése), mire számíthatunk egy ágens belsejében. Mit jelent intelligensnek lenni?

  4. Problémamegoldás kereséssel: mik az intelligens rendszerek átfogó algoritmusai, alapvető matematikai absztrakciói.

  Hogyan kell az eddig megismert algoritmusokat kreatívan alkalmazni intelligencia fokozása érdekében.

  5. Paradigmaváltások szerepe - problémamegoldás kényszer-kielégítéssel. Problémamegoldás többágenses környezetben - keresés ellenséges környezetben.

  6. Intelligencia alapvető komponense - a tudás: tudás formálizálása logikával. Mit jelent logikában következtetni. Több logika van, miben különböznek és mit nyújtanak.

  7. Tudásmérnökség, ágensek logikai leírása és a problémamegoldás logikai következtetéssel. Paradigmaváltás felskálázás érdekében.

  8. Tervkészítés, ha minden jól megy, és ha semmi sincs jól.

  9. Intelligencia valóságban - hiányos, bizonytalan és változó tudás: bizonytalanság és valószínűség számítás. Valószínűségi hálók. Következtetés valószínűségi hálókban.

  10. Más eszközök is vannak - fuzzy, evidencia, ... A temporális tudás kezelése. Racionalitás és hasznosság. Intelligencia, mint racionális döntés képessége.

  11. Intelligencia alapvető mechanizmusa - a tanulás: alapvető fogalmak, alapvető feladatok. Döntési fák tanulása. Logikai hipotézisek tanulása. Neurális hálók tanulása.

  12. Valószínűségi hálók tanulása, kernel gépek. Megerősítéses tanulás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  Előadástól külön időpontban egy nagy ZH, TVSZ szerinti pótlási lehetőséggel, a szükséges minimum szint 40% (azaz 20 pont). Félév közben egy házi feladat, amely egy megfelelően kialakított HF szerverről kérhető le. A feladathoz tartozó ütemezés a feladat lapján olvasható. A HF minősítése „nem felelt meg" (0 pont), ill. „megfelelt" (6-20 pont).

  A félévi aláírás feltétele a ZH minimum 40%-os megírása és a házi feladat helyes megoldása és beadása "megfelelt" minősítéssel.


  11. Pótlási lehetőségek A TVSZ szerint.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény esetén, megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Stuart Russell és Peter Norvig: Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest, 1999

  Stuart Russell és Peter Norvig: Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, 2., átdolgozott kiadás, Panem Kiadó, Budapest, 2006

   

  http://mialmanach.mit.bme.hu/aima/index

   

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra45
  Félévközi készülés órákra25
  Felkészülés zárthelyire25
  Házi feladat elkészítése25
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Dobrowiecki Tadeusz

  Egyetemi docens

  MIT