Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Intelligens rendszerek - 2. (Üzleti informatika) laboratórium

  A tantárgy angol neve: Intelligent Systems - 2 (Business Informatics) laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. október 11.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus alapszak
  Autonóm intelligens rendszerek szakirány
  Intelligens rendszerek ágazat

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIA430 7 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Strausz György,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Strausz GyörgyAdjunktusMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mesterséges intelligencia

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIintr", _)

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIAD01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAD01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIAD02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAD02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A laboratóriumi mérés sorozat egy fiktív vagy valós nagyvállalat egy vagy több numerikus és szöveges információkat tartalmazó adatbázisán mutatja be a mesterséges intelligencia alapú eszközök alkalmazását az üzleti adatok gyűjtésében, integrációjában, elemzésében, a vállalat számára fontos előrejelzési problémák, döntéstámogatási feladatok megoldásában. A mérési sorozat egy adatbázisokkal, szövegkorpusszal előkészített kerettörténet, projekt mentén vezeti végig a hallgatókat az információkinyerési feladatok elvégzésében.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A mérések során a hallgatók egy adattárház építésének részfeladatait és ebből az információs bázisból adatok kinyerését végzik el. A félév elején a feladat és az eszközök megismerése után a hallgatók numerikus, majd szöveges információs bázisok elemzését, szűrését, majd a szükséges transzformációk elvégzésével az információk adattárházba integrálását végzik el. A mérési sorozat második része az elkészített, megfelelő méretű adatbázisból információ­kinye­rési feladatok elvégzésére irányul. Ennek során a megfelelő adatstruktúra kialakítása után adatbányászati feladatokat (asszociáció, klaszterezés), szövegbányászati feladatokat és analiti­kus lekérdezéseket kell megvalósítani.

  A résztvevők egy, az üzleti alkalmazásokban széles körben elterjedt komplex szoftvereszköz felhasználásával végzik el a méréseiket. A laboratórium célja az önálló feladatok elkészítése mellett az összetett szoftvereszköz megismerése, felhasználási módjának elsajátítása.

  A laboratórium mérési sorozata 9 db 3 órás alkalomból áll. A mérések során különböző jellegű feladatokkal találkoznak a résztvevők. A laboratórium önálló tárgy, így a mérésekhez tartozó elméleti ismeretek egy részét és az alkalmazandó eszköz alapelveit a mérési sorozat, illetve a mérések elején mutatjuk be (félévi időkeret 20%-ban). Az önálló feladatok megoldását előkészített feladatokon, vezetett mérésekkel segítjük (félévi időkeret 30%-ban). A laboratórium súlyponti része az előkészített adatbázisokon történő önálló feladat megoldás, melynek célja az információk integrációja egy adattárházba és a konszolidált tárházból információk kinyerése, megjelenítése (félévi időkeret 50%-ban).
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratórium. A hallgatók a 9 mérést egymást követően végzik.

  10. Követelmények

  Minden mérés elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek leadása (az egyes jegyzőkönyvekre vonatkozó követelményeket a mérési utasítások rögzítik).

  A félévzáró osztályzatot az egyes mérési jegyzőkönyvekre kapott osztályzatok határozzák meg.

  11. Pótlási lehetőségek

  A hiányzott mérések pótlása közvetlenül az utolsó mérés után történik a szorgalmi időszak­ban. A vizsgaidőszakban nincs pótlás. Legfeljebb 2 mérés pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A mérések során a mérésvezetőkkel egyeztetett módon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Stuart Russell és Peter Norvig: Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest, 2005

  (további jegyzetek kidolgozás alatt)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása12
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Antal Péteregyetemi adjunktusMIT
  Kovács Dániel Lászlóegyetemi tanársegédMIT
  Mészáros Tamásegyetemi adjunktusMIT
  Strausz Györgyegyetemi docensMIT
  Valyon Józsefegyetemi tanársegédMIT