Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Informatikai technológiák laboratórium 2.

  A tantárgy angol neve: IT Engineering Laboratory 2.

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. június 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus alapszak
  Informatikai technológiák szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIA429 7 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Majzik István,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. László ZoltánadjunktusIIT
  Dr. Goldschmidt BalázsadjunktusIIT
  Dr. Majzik IstvándocensMIT
  Dr. Iváncsy RenátaadjunktusAUT
  Dr. Lengyel LászlóadjunktusAUT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Szoftver technológia, Szoftver laboratorium 3, Szoftvertechnikák, Rendszermodellezés.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIrendszterv", _)

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIAD01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAD01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIAD02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAD02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Ajánlott:    Szoftver technológia, Szoftver laboratórium 3, Szoftvertechnikák, Rendszermodellezés.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja az Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése, az Objektumorientált szoftvertervezés és az Intelligens rendszerfelügyelet című tárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  §         Szerializálás. Naív megoldások, Serializable interfész, transient, static, stb.

  §         Hybernate, Objectstore

  §         RMI. Naming, Remote, UnicastRemoteObject, bytecode átvitel automatikusan.

  §         Informatikai infrastruktúra felderítése, eszközök és szerverek távoli menedzsmentje.

  §         Felhasználókezelés (központi felhasználói életciklus kezelés, felhasz­nálói hozzáférés követés, jelentések készítése a hozzáférési jogosultságokról és a rendszereseményekről)

  §         Szolgáltatási szint menedzsment (szolgáltatási szint szerződések betartásához szükséges tevékenységek, a tényleges szolgáltatási minőség illetve a minőségi jellemzők időbeli alakulásának automatizált követése).

  §         Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 1. labor – Vékony kliens fejlesztése

  o       ASP.NET

  o       Megjelenítési réteg tervezési kérdései

  o       Lokalizáció, internacionalizáció

  §         Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 2. labor – Mobil kliens fejlesztése

  §         Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése +1 labor – SQL Reporting Services

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratórium.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  • A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges.
  • A mérésekhez tartozó, a mérési útmutatóban meghatározott beadandó anyagokat (pl. mérési jegyzőkönyveket, programlistákat) az adott mérést követő egy héten belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon.
  • Minden mérést külön jeggyel értékelünk. Az el nem végzett mérés jegye elégtelen. A félévközi jegy a méréseken szerzett 7 jegy átlaga. A félévközi jegy megszerzéséhez legalább 6 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.

   b.  A vizsgaidőszakban: Nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél. A pótméréshez tartozó beadandó anyagokat a pótmérést követő 2 napon belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa megadott módon.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint a tárgy hallgatóival egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·        http://www.progress.com/objectstore/index.ssp

  ·        http://java.sun.com/javase/technologies/core/basic/rmi/index.jsp

  ·        Albert István et al: A :NET Framework és programozása (SZAK Kiadó)

  ·        Charaf Hassan et al: Symbian alapú szoftverfejlesztés (SZAK Kiadó)

  ·        A félév során kiadott speciális mérési segédletek

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra18
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. László ZoltánadjunktusIIT
  Dr. Goldschmidt BalázsadjunktusIIT
  Dr. Pataricza Andrásegyetemi tanárMIT
  Dr. Iváncsy RenátaadjunktusAUT
  Kovács FerenctanársegédAUT
  Dr. Lengyel LászlóadjunktusAUT