Informatikai technológiák laboratórium 1.

A tantárgy angol neve: IT Engineering Laboratory 1.

Adatlap utolsó módosítása: 2010. június 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök-informatikus szak, BSc képzés,
Informatikai technológiák szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMIA373 6 0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Majzik István,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimia373/index.html
4. A tantárgy előadója

 

Dr. László ZoltánadjunktusIIT
Dr. Goldschmidt BalázsadjunktusIIT
Dr. Majzik IstvándocensMIT
Dr. Iváncsy RenátaadjunktusAUT
Dr. Lengyel LászlóadjunktusAUT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Szoftver technológia, Szoftver laboratórium 3, Szoftvertechnikák
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AMIrendszterv", _)

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIMIAC11" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIAC11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Ajánlott: Szoftver technológia, Szoftver laboratorium 3, Szoftvertechnikák
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja az Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése, az Objektumorientált szoftvertervezés és az Intelligens rendszerfelügyelet című tárgyak anyagának gyakorlása és elmélyítése laboratóriumi mérések elvégzésével.

8. A tantárgy részletes tematikája

§         Eclipse, CVS, Subversion

§         Collection API. Listák (List, Vector), halmazok (Set, HashSet), leképzések (Map, Hashtable). Iterator, rendezés.

§         XML. Java beépített XML támogatása. JAXP, SAX.

§         Swing grafika. JList, JComboBox, JTable, stb

§         Háttértár rendszerek vizsgálata (hibatűrő megoldások, szoftver RAID, dinamikus tárkiosztás, központosított tárrendszerek, blokkos eszközök és fájlrendszerek kezelése)

§         Virtualizációs technológiák használata (platform virtualizáció, a VMware ESX Server kezelése, virtuális gépek létrehozása, menedzselése, erőforrásgazdálkodás)

§         Konfiguráció menedzsment (nagyszámú, folyamatosan változó komponensből álló infrastruktúra konfigurációjának modellezése, nyomon követése, pillanatnyi állapot felmérése)

§         Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 1. labor – Szerver oldali programozás

o       Microsoft SQL Server és Oracle adatbáziskezelő-rendszerek megismerése

o       A séma és a hozzá kapcsolódó feladat alapos megismerése alapján tárolt eljárások és triggerek tervezése

o       A megtervezett tárolt eljárások és triggerek elkészítése, kipróbálása adott adatbáziskezelő-rendszeren

o       XML alapú lekérdezés, eredmények XML-be mentése

§         Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése 2. labor – Kliens oldali adatelérés

o       Vastag kliens fejlesztése

o       adatelérés (ADO.NET, Oracle Objects for .NET

o       Egyszerű adatelérés (statement használata, bind használata, SQL injection)

o       Az előző laboron megírt eljárások meghívása, alkalmazása

o       Eredményhalmaz megjelenítése

§         Adatvezérelt alkalmazások fejlesztése +1 labor – Lekérdezés optimalizálás

o       Indexek használata

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Laboratórium. Minden hallgatónak 7 laboratóriumi mérést kell elvégeznie heti 4 órás kiméretben.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

  • A mérések eredményes teljesítéséhez előzetes felkészülés, a mérések során aktív közreműködés és a mérés megfelelő szintű dokumentálása szükséges.
  • A mérésekhez tartozó, a mérési útmutatóban meghatározott beadandó anyagokat (pl. mérési jegyzőkönyveket, programlistákat) az adott mérést követő egy héten belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa kért módon.
  • Minden mérést külön jeggyel értékelünk. Az el nem végzett mérés jegye elégtelen. A félévközi jegy a méréseken szerzett 7 jegy átlaga. A félévközi jegy megszerzéséhez legalább 6 mérést legalább elégséges jeggyel kell teljesíteni.

 b.  A vizsgaidőszakban: Nincs.

11. Pótlási lehetőségek

A pótlási időszakban egy mérés pótolható. A pótmérésre legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig jelentkezni kell a tárgyfelelősnél. A pótméréshez tartozó beadandó anyagokat a pótmérést követő 2 napon belül el kell juttatni a mérésvezetőhöz az általa megadott módon.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint a tárgy hallgatóival egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

·        David Carlson: Eclipse Distilled, Addison-Wesley, 2005, ISBN-10 0321288157

·        http://www.eclispe.org

·        http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/

·        Albert István et al: A :NET Framework és programozása (SZAK Kiadó)

·        Dr. Iváncsy Renáta: Adatbázisok szerver oldali programozása, oktatási segédlet

·        A félév során kiadott speciális mérési segédletek

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra18
Felkészülés zárthelyire14
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés0
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. László Zoltán, adjunktus, IIT
Dr. Goldschmidt Balázs, adjunktus, IIT
Dr. Pataricza András, egyetemi tanár, MIT
Dr. Iváncsy Renáta, adjuntus, AUT
Kovács Ferenc, tanársegéd, AUT

Egyéb megjegyzések Informatikai technológiák laboratórium I. (azonos a szakirány minden hallgatójának)