Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIA362 6 0/0/4/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Strausz György,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Strausz Györgyegyetemi docensMIT
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIintr", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Informatikai alapképzés tárgyai, különös tekintettel a mesterséges intelligencia és a különböző szoftvermodellezéssel és technológiával kapcsolatos tárgyakban oktatott elméleti és gyakorlati ismeretek. Bizonyos témáknál egyedi ismeretek szükségesek.

  8. A tantárgy részletes tematikája ·         Az önálló labor első hetében a hallgatók jelentkeznek a meghirdetett konkrét témákra, vagy témacsoportokra, lehetőleg a leendő konzulenssel egyeztetve a feladatot. Az aktuális témák az első héten, a szakirány tárgy keretében tartandó ismertetőkből és a tantárgy honlapjáról ismerhetők meg.·         A félév elején (2-4 hét) a hallgatók megismerik a feladatot, feldolgozzák a témával kapcsolatos szakirodalom egyeztetett részét, és mintafeladatokon keresztül ismerkednek a témával. ·         A tárgy további részében a hallgató a konzulenssel egyeztetett ütemben dolgozik a vállalt feladat kidolgozásán. A félév utolsó hetében a hallgatók beszámolnak a félév során végzett munkáról. A beszámoló formája egy 10 perces előadás. Az előadásokhoz számítógépes kivetítőhöz előkészített anyagok használatát várjuk el a hallgatóktól. Az előadásokat úgy szervezzük meg, hogy a hasonló témájú feladatokon dolgozó hallgatók (általában 8-12 fő) lehetőleg egy csoportba kerüljenek. Az adott csoporton belül a hallgatók és a konzulensek meghallgatják az összes előadást. A félév eredményeiről a hallgatók egy ~10 oldalas összefoglalót készítenek.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) ·         Minden hallgató munkáját egy konzulens segíti és felügyeli. ·         A hallgató a félév elején a konzulensével közösen megfogalmazott feladatot ütemezés szerint oldja meg. A hallgató a konzulensével a félév során szoros munkakapcsolatban van. Az oktató a hallgató munkájának előrehaladását folyamatosan figyelemmel kíséri, a munkát irányítja, tanácsokkal segíti.
  10. Követelmények ·         A hallgatónak hetente egy alkalommal a konzulensének be kell számolnia a munka előrehaladásáról. A félév végén minden hallgatónak beszámolót és bemutatót kell tartani.Félévközi ellenőrzés rendje ·         A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.·         A félév végén egyeztetett időpontban a hallgató rövid előadásban számol be az általa végzett munkáról. ·         A szorgalmi időszak végéig elfogadható minőségben be kell adni a feladat dokumentációját.Érvénytelen a féléve annak a hallgatónak, aki ·         munkáját nagymértékben elhanyagolta,·         a félévre előírt munkát a vizsgaidőszak második hetének végéig nem készítette el elfogadható minőségben.A gyakorlati osztályzat megállapításának módjaA tárgy gyakorlati jegyét konzulensekből álló oktatói bizottság állapítja meg az alábbi összetevők figyelembevételével·      a munka szakmai értéke 35 %,·         a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka 35 %,· a referátum eredménye 15 %,· dokumentáltság 15 %.
  11. Pótlási lehetőségek

  Különösen indokolt esetben a beszámolóra egy alkalommal pótlási lehetőséget biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Heti rendszeres konzultáció a választott konzulenssel.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgató által kiválasztott feladathoz kapcsolódó szakirodalom.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra13
  Félévközi készülés órákra25
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése42
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása30
  Vizsgafelkészülés10
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Strausz Györgyegyetemi docensMIT