Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Intelligens rendszerek - 1 (Sensor Web és intelligens terek) laboratórium

  A tantárgy angol neve: Intelligent systems - 1 (Sensor Web and intelligent fields) laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. október 11.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak
  Autonóm intelligens rendszerek szakirány
  Intelligens rendszerek ágazat

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMIA360 6 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Strausz György,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

  Strausz György

  docensMIT
  Kovács Dániel LászlótanársegédMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mesterséges intelligencia

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMIintr", _)
  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIMIAC03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAC03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIAC11" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAC11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése a hallgatók bevezetése az elosztott intelligens rendszerek hardveres és szoftveres működésébe. A hardveres hátteret egy előre kialakított, elosztott szenzorhálózat biztosítja, amelyet programozva a hallgatóknak konkrét feladatokat kell megoldania. Ennek során megismerkedhetnek a JADE (Java Agent Development Environment) keretrendszerrel, amelyben a laborgyakorlatok során a fejlesztéseket végzik. (1) Megtanulják a keretrendszer használatát, illetve egyénileg kialakított ágensek létrehozását, továbbá (2) a hardveres szenzorok ágensek által is értelmezhető, SensorML nyelvű leírását, és a szenzorok megfelelő lekérdezését. Ezt követően előre kialakított szoftver-modulokra építve fokozatosan további képességekkel bővítik ágensüket: (3) szabály-alapú logikai következtetésekre teszik alkalmassá [reflex-szerű ágensek]. A rugalmasság és a hatékonyság növelése érdekében (4) a logikai következtetési mechanizmust tervkészítési mechanizmusra cserélik [cél-orientált ágensek], ahol a tervek hasznosságát is figyelembe veszik [haszon-orientált ágensek]. A kialakított multi-ágens rendszert (5) megerősítéses tanulási képességekkel is felruházzák [tanuló ágensek]. Végül (6) az ágensek döntéshozási mechanizmusát neurális hálózattal, illetve valószínűségi hálóval bővítik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy 6 mérésből áll, az alábbi ütemezésben:

  1. Ismerkedés a JADE keretrendszerrel. (3. hét)
  2. Kísérletezés a hardveres szenzorokkal. (4. hét)
  3. Problémák logikai következtetés útján történő megoldása. (5. hét)
  4. Problémák tervkészítés útján történő megoldása. (6. hét)
  5. Megerősítéses tanulási eljárások alkalmazása. (7. hét)
  6. Kísérletezés neurális és valószínűségi háló alapú döntési mechanizmussal. (8. hét)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laboratórium. A hallgatók a 6 mérést egymást követően végzik.

  10. Követelmények

  A félévzáró aláírás és az osztályozás feltételei:

  - mind a 6 mérés elvégzése és a mérési jegyzőkönyvek leadása (az egyes jegyzőkönyvekre vonatkozó követelményeket a mérési utasítások rögzítik).

  - a félévzáró osztályzatot az egyes mérési jegyzőkönyvekre kapott osztályzatok (6 x 10 pont) határozzák meg.

  11. Pótlási lehetőségek

  A hiányzott mérések pótlása közvetlenül a 6. mérés után történik. Legfeljebb 2 mérés pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A mérések során a mérésvezetőkkel egyeztetett módon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A web-en elérhető mérési segédletek és szoftver leírások, valamint a Mesterséges intelligencia tárgyhoz korábban használt:

  Stuart Russell és Peter Norvig:
  Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, Panem Kiadó, Budapest, 2005

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása12
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dobrowiecki TadeuszdocensMIT
  Kovács Dániel LászlótanársegédMIT